Surnames » Dudan » Profiles
Photo
Name

Jakov Dudan, Dr MP (1819 - 1874)

Liječnik. Doktorirao u Padovi 1850.god. Aktivan u političkom životu grada. Izabran na prvim demokratskim izborima 1865.god. za načelnika. Postaje vatrenim narodnjakom. Zbog ...

Abram Dudan (1878 - 1947)

Abram Dudan (1878 - d.)

Ana de Grisogono (Dudan) (c.1886 - d.)

Anastasia Dudan (Meneghetti) (deceased)

Andrija Dudan (1738 - 1811)

Andrija Dudan (1817 - d.)

Ante Dudan (1825 - 1902)

5/255 mk kk redni. broj 6 ?

Ante Dudan, Dr (1832 - d.)

Anton Dudan (1668 - 1716)

Anton Dudan (1723 - d.)

Antonio Dudan (1825 - d.)

kk 5/215

Bruno Dudan (1905 - 1943)

Caterina Tommaseo (Dudan) (deceased)

Charles Daniel Dudan (deceased)

Elena Parzoli (Dudan) (1824 - d.)

Elizabeta Ema Dudan (1857 - d.)

Eugen Dudan (1867 - 1889)

Filip Dudan (c.1760 - d.)

Filip Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić, svećenik, inspektor za bogoštoviju za vrijeme francuske uprave 1806.god.

Franca Dudan (1826 - d.)

Franceska Dudan (Michieli-Vitturi) (1762 - 1812)

Frane Dudan (1702 - 1741)

Frane Dudan (deceased)

Frane Dudan (1786 - d.)

Frane Bedalov (Dudan) (1826 - d.)

Girolamo Cosmo? Dudan (1867 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str65/21

Ivan Dudan (deceased)

Ivana Dudan (deceased)

Ivana Dudan (Jurašin) (deceased)

Ivanica Britvić Batina (Dudan) (deceased)

kk 195/215

Ivanica Dudan (1865 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str54/14

Ivka Dudan (Jurašin) (deceased)

Ivka Ivanica Jerkunica (Dudan) (1872 - d.)

KK 179/215 Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str89/12

Jakov Dudan (deceased)

Jeanne Françoise Henriette Dudan (Richard) (deceased)

Josip Dudan (1828 - d.)

Josip Bepo Dudan (1828 - 1910)

Kata Dudan (Bratanić) (1838 - 1879)

Kata Dudan (Gazzari) (1848 - d.)

Katarina Tommaseo (Dudan-Tasovčić) (deceased)

Katarina Dudan (Kreljanović) (deceased)

Katarina Dudan (b. - 1627)

Katarina? Ivana Dudan (1831 - d.)

kk 27/215

Kate Maria Dudan (1869 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str74/22

Kuzma? Kate Dudan (1870 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 1856-1873 DAS str80/24

Laura Dudan (1834 - d.)

kk 38/215

Leonard Dudan, Dr (1798 - 1864)

Leonardo Dudan (1798.-1864.), sin Vicka i Katarine (rođ. Kreljanović), doktor prava i književnosti, autonomaš, u više navrata načelnik i predsjednik Op&#...

Leonardo Dudan (deceased)

Lovre Dudan (deceased)

Lovre Dudan (deceased)

Lovre Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić, doktor prava, 1810.godine član Komisije za proljepšavanje Splita, član Agrarne akademije, 1814. sudac prve inst...

Luce Dudan (Perišin) (1889 - d.)

Lucia Dudan (?) (1824 - d.)

kk 132/215

Lucija Dudan (1572 - 1677)

Luiđa Dudan (Kozulić) (c.1833 - 1877)

Margarita Dudan (Bersatić) (c.1805 - d.)

Margueritte Lydie Combremont (Dudan) (1840 - 1920)

Maria Radovani (Dudan) (deceased)

Maria Dudan (deceased)

Maria Dudan (Jurašin) (1836 - d.)

Matice rođenih Kaštel Kambelovca 42/215 r.br.8

Marija Dudan (Tartaglia) (deceased)

Marija Tartaglia (de Dudan) (c.1800 - d.)

Marija Laura Dudan-Tasovčić (1831 - 1831)

Marija-Antonija-Terezija Dudan (1821 - d.)

Mate Dudan-Tasovčić, Dr (1780 - 1865)

Medicinu završio u Padovi 1808.godine. Najprije radio kao privatni liječnik u Splitu, a potom, došavši u Makarsku 1814.god. nastavio praksu. Napisao priručnik za st...

Mate-Oskar Dudan (c.1867 - c.1929)

Mihicle? Leonardo Dudan (1840 - d.)

kk 55/215

Nikola Dudan (1819 - d.)

Nikola Dudan (1819 - d.)

Olga Dudan (c.1855 - d.)

Paolo Dudan (c.1940 - 1940)

Pelegrina Dudan (1700 - d.)

Petar Dudan (1833 - d.)

Pierre Dudan (deceased)

Renato Dudan (1903 - d.)

Roko Dudan (1925 - d.)

Poginuo u WW2, Bego str 620

Roko Dudan (deceased)

Tomažina Dudan (Kačić) (1798 - 1834)

Vice Dudan (1909 - d.)

Streljan u WW2, Bego str. 620

Vice Dudan (deceased)

Vicenca Jandrischoff (Dudan-Tasovčić) (1816 - d.)

Vicko Dudan (b. - 1945)

Vicko Dudan (deceased)

Vicko Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić protestat komune (načelnik općine) Kaštel Kambelovca za vrijeme Francuske uprave.

Vicko Dudan (1788 - d.)

Vicko Dudan (1741 - 1784)

Vicko Arnir Dudan (1822 - 1882)

Vicko Dudan (deceased)

Vicko Dudan (1822 - d.)

KK158/215

Vicko Dudan (1624 - 1699)

Vicko Dudan (deceased)

X Dudan (deceased)