Surnames » Dudan » Profiles
Photo
Name

Jakov Dudan, Dr MP (1819 - 1874)

Liječnik. Doktorirao u Padovi 1850.god. Aktivan u političkom životu grada. Izabran na prvim demokratskim izborima 1865.god. za načelnika. Postaje vatrenim narodnjakom. Zbog ...

Anastasia Dudan (Meneghetti) (deceased)

Ante Dudan (1825 - d.)

Ante Dudan, Dr (1832 - d.)

Bruno Dudan (1905 - 1943)

Caterina Tommaseo (Dudan) (deceased)

Charles Daniel Dudan (deceased)

Elizabeta Ema Dudan (1857 - d.)

Eugen Dudan (1867 - 1889)

Filip Dudan (c.1760 - d.)

Filip Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić, svećenik, inspektor za bogoštoviju za vrijeme francuske uprave 1806.god.

Ivan Dudan (deceased)

Ivka Dudan (Jurašin) (deceased)

Jeanne Françoise Henriette Dudan (Richard) (deceased)

Kata Dudan (Gazzari) (1848 - d.)

Kata Dudan (Bratanić) (1838 - 1879)

Katarina Tommaseo (Dudan-Tasovčić) (deceased)

Katarina Dudan (Kreljanović) (deceased)

Leonard Dudan, Dr (1798 - 1864)

Leonardo Dudan (1798.-1864.), sin Vicka i Katarine (rođ. Kreljanović), doktor prava i književnosti, autonomaš, u više navrata načelnik i predsjednik Op&#...

Leonardo Dudan (deceased)

Lovre Dudan (deceased)

Lovre Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić, doktor prava, 1810.godine član Komisije za proljepšavanje Splita, član Agrarne akademije, 1814. sudac prve inst...

Lovre Dudan (deceased)

Luiđa Dudan (Kozulić) (c.1833 - 1877)

Margarita Dudan (Bersatić) (c.1805 - d.)

Margueritte Lydie Combremont (Dudan) (1840 - 1920)

Maria Dudan (deceased)

Maria Dudan (Jurašin) (1836 - d.)

Marija Dudan (Tartaglia) (deceased)

Marija Tartaglia (de Dudan) (c.1800 - d.)

Marija Laura Dudan-Tasovčić (1831 - 1831)

Marija-Antonija-Terezija Dudan (1821 - d.)

Mate Dudan-Tasovčić, Dr (1780 - 1865)

Medicinu završio u Padovi 1808.godine. Najprije radio kao privatni liječnik u Splitu, a potom, došavši u Makarsku 1814.god. nastavio praksu. Napisao priručnik za st...

Mate-Oskar Dudan (c.1867 - c.1929)

Olga Dudan (c.1855 - d.)

Paolo Dudan (c.1940 - 1940)

Pierre Dudan (deceased)

Renato Dudan (1903 - d.)

Tomažina Dudan (Kačić) (1798 - 1834)

Vicko Dudan (deceased)

Vicko Dudan, sin Leonarda i Margarite rođ. Bersatić protestat komune (načelnik općine) Kaštel Kambelovca za vrijeme Francuske uprave.

Vicko Dudan (deceased)

X Dudan (deceased)