Surnames » Faggioni » Profiles
Photo
Name

Vlaho Bukovac MP (1855 - 1922)

"Crtanje je za slikara što i kosti za ljudsko tijelo...Blago onome, koji to s lakoćom svlada. On je Majstor." Vlaho Bukovac (Biagio Faggioni) (Cavtat, 4. srpnja 1855. - Prag, 23. travnja 1922...

Ago Faggioni (deceased)

Agostino Jako Mate Faggioni (1887 - 1916)

Ane Faggioni (Divišić) (c.1830 - d.)

Ane Ana Faggioni (Klican /Kličan) (c.1785 - d.)

Ane Domenika Luja Faggioni (1857 - d.)

Ane Marija Faggioni (1862 - d.)

Annetta Faggioni (Garghin) (1866 - d.)

Augusta Faggioni (1870 - d.)

Augustino Faggioni (1821 - d.)

Augusto Faggioni Vannunci Escultor (1850 - 1917)

Francesco Faggioni (c.1760 - d.)

Frano Faggioni (1826 - d.)

Frano Faggioni (1809 - d.)

Ivan Faggioni (1830 - d.)

Ivana Faggioni (Kazilari) (1789 - 1867)

Ivanka Jozica Faggioni (1899 - 1978)

Jelica Radosavljević (Faggioni /Bukovac) (1897 - 1967)

Jelica, kći znamenitog hrvatskog slikara Vlaha Bukovca, manje poznata od sestre Ivanke koja je takođe bila slikar, slikala je pod uticajem oca u duhu akademskog realizma.

Jelica Faggioni (Pitarevic /Petranović) (1875 - d.)

Jerka Ane Ivana Faggioni (1866 - d.)

Joze /Giuseppe Faggioni (1784 - d.)

Joze Faggioni was a seaman.

Joze Frano Magdalena Faggioni (1853 - 1919)

Kate Stauber (Faggioni rod. Herendija) (1820 - 1892)

Klotilde Ane Marija Faggioni (1861 - d.)

Marija Faggioni (?) (c.1765 - d.)

Marija Faggioni (Perić) (c.1825 - d.)

Pietro Faggioni (deceased)

Rade Faggioni (1811 - d.)

Regina Faggioni (Ismaelli) (1814 - d.)

Silvia Faggioni (1915 - 1993)