Surnames » Feenstra » Profiles
Photo
Name

Aagje Wijbes Feenstra (Bijlsma) (1838 - d.)

Aagje (Agnes) Wolterstorff (Feenstra) (1905 - 1935)

Aaltje Feenstra (1839 - d.)

Aaltje Feenstra (Boersma) (deceased)

Aaltje Feenstra (1875 - d.)

Aaltje Piers Feenstra (c.1812 - 1901)

Aaltje Feenstra (Wiersma) (deceased)

Aaltje ( Alice ) Feenstra (Miedema) (c.1874 - d.)

Abigail Feenstra (Corstius) (c.1856 - d.)

Afke Feenstra (1890 - d.)

Akke Feenstra (1929 - d.)

Akke Jacobs Feenstra (de Vries) (deceased)

Akke Wiebes Bonsma (Feenstra) (1818 - 1885)

Akke Wiltjes Heegsma (1856 - 1885)

Albert Feenstra (1886 - 1890)

Albert Feenstra (1870 - 1872)

Albert Feenstra (1873 - 1874)

Albert Feenstra (1855 - d.)

Albert Feenstra (1894 - 1944)

Beroep in 1928: klerk posterijen, wonende te Bolsward, Ververstraat 15.

Albertje Feenstra (deceased)

Anje Ijwema Feenstra (Copinga) (deceased)

Anke Schuil-Feenstra (deceased)

Anne Minnes Feenstra (deceased)

Anne Feenstra (1872 - 1942)

Beroep bij huwelijk: werkman; wonende te St. Anna Parochie.

Anne Feenstra (1861 - d.)

Anne Feenstra (1865 - d.)

Annes Jans Feenstra (1791 - d.)

Antje van der Heide (Feenstra) (deceased)

Antje Bouma-Feenstra (deceased)

Antje Pieters Feenstra (Veenstra) (1780 - 1865)

Antje Feenstra (1829 - 1921)

Beroep bij huwelijk: arbeidster, wonende te Grouw.

Antje Feenstra (1879 - d.)

Zij is aangegeven door de armenvader te Huizum, omdat de vader, werkman, 'beroepshalve afwezig en alzoo belet' om aangifte te doen.

Antje Douwes Feenstra (1792 - 1842)

Antje Folkerts Jaasma (Feenstra) (1802 - 1838)

Antje Renses Feenstra (1817 - 1885)

Antje Sydzes Feenstra (1832 - d.)

Antje Tjeerds Feenstra (deceased)

Ate Thijssens Feenstra (b. - 1862)

Ate Alberts Feenstra (1858 - 1936)

Beroep bij eerste huwelijk in 1880: wagenmaker; wonende te Irnsum, in augustus 1880 te Roordahuizum. Beroep bij tweede huwelijk: wagenmakersknecht, wonende te Irnsum. In december 1883 wonende te Ooster...

Ate Jans Feenstra (deceased)

Auke Beernts Feenstra (1797 - d.)

Auke Berents Feenstra (1794 - 1797)

Aukje Berents Buwalda-Feenstra (1784 - 1824)

Aukje Jans Kromsigt-Feenstra (1801 - 1873)

Aukje Wijbrens Kuipers-Feenstra (1793 - 1864)

Autgertje (1) Feenstra (1854 - 1855)

Autgertje (2) Feenstra (1862 - 1890)

Baby Feenstra (1925 - 1925)

Bartele Jans Feenstra (1798 - 1822)

Bartha Janna Feenstra (1899 - 1950)

Baukje Feenstra (1863 - d.)

Beernt Gerrits Feenstra (c.1756 - 1816)

Berend Feenstra (c.1851 - d.)

Berent Gerrits Feenstra (1809 - 1812)

Bessie L Feenstra (Eggelston) (1900 - 1974)

Broer Feenstra (deceased)

Cornelis Feenstra (1878 - 1961)

Cornelis Uilkes Feenstra (1811 - 1831)

Dettje Feenstra (1881 - 1886)

Zij woonde toen met haar zus Jetske bij de wed. Heegsma de Groot te Deersum

Dirkje Flier (Feenstra) (deceased)

Dirkje Hendriks Feenstra (deceased)

Doetje Berends Feenstra (Hofstee) (c.1805 - d.)

Doetje Thijses Feenstra (deceased)

Dorothy Marie Feenstra (1921 - 1921)

Douwe Feenstra (1873 - 1873)

Douwe Feenstra (1870 - 1871)

Ebbel Feenstra (deceased)

Edger Pieters Feenstra (1826 - 1858)

Eelke Feenstra (1892 - d.)

Eelkje Feenstra (1886 - d.)

Eeuwe Feenstra (deceased)

Eiltje Renske Feenstra (1924 - 1984)

Ekje Vink (Feenstra) (1770 - 1836)

Elske Feenstra (deceased)

Enne Jacobs Feenstra (1853 - 1925)

de fam. kwam op 12-11-1881 met Jacob en Dettje van Nijemirdum naar Tirns in het huis van de Stilma.s en op 12-05-1882 naar Offingawier. Na het overlijden van zijn vrouw viel het gezin uitelkaar. En...

Euwe Feenstra (1873 - 1940)

Faye Jacob Feenstra (1937 - 1943)

Fettje Oeges Daan-Feenstra (deceased)

Fintje Alberts (Feenstra) (1743 - 1807)

Fokeltje Jans van der Werf-Feenstra (1792 - 1827)

Fokeltje Jans VANDERWERF (FEENSTRA) (deceased)

Fokje Feenstra (deceased)

Fokke Feenstra (1861 - d.)

Beroep bij huwelijk: opperman; wonende te Bolsward, onlangs te Amsterdam. Beroep bij huwelijk kinderen: metselaar.

Folkert Feenstra (deceased)

Froukje Heuker (Feenstra) (c.1901 - d.)

Geertje Feenstra (1861 - 1899)

Geertje Feenstra (Geeles) (deceased)

Geertje Wieringa-Feenstra (deceased)

Geertje Beerents Feenstra (deceased)

Geertruida Feenstra (deceased)

Geeske Feenstra (1902 - d.)

Geeske ten Kate (Feenstra) (1885 - d.)

Gerben Feenstra (1818 - 1899)

Beroep bij huwelijk: dienstmeid; wonende te Grouw.

Gerben Feenstra (deceased)

Gerlofke Jacobs Feenstra (Wynia) (1842 - 1917)

Gerrijt Sijes Feenstra (1775 - d.)

Gerrit Feenstra (1833 - 1833)

Gerrit Jacobs Feenstra (1840 - d.)