Surnames » Feenstra » Profiles
Photo
Name

Feenstra (deceased)

? Feenstra (deceased)

? Feenstra (deceased)

A. Feenstra (deceased)

Aagje Wijbes Feenstra (Bijlsma) (1838 - d.)

Aagje Feenstra (deceased)

Aagje (Agnes) Wolterstorff (Feenstra) (1905 - 1935)

Aale Anne Feenstra (1902 - d.)

Aaltje Feenstra (deceased)

Aaltje Feenstra (1814 - 1900)

Bij huwelijk zonder bedrijf, wonende te Sneek.

Aaltje Leppink (Feenstra) (c.1897 - d.)

Aaltje Feenstra (1874 - d.)

Aaltje Terpstra (Feenstra) (c.1876 - d.)

Aaltje Feenstra (1859 - 1859)

Aaltje Piers Feenstra (c.1812 - 1901)

Aaltje Feenstra (1875 - d.)

Aaltje de Jong (Feenstra) (deceased)

Aaltje Feenstra (Wiersma) (deceased)

Aaltje Feenstra (Boersma) (deceased)

Aaltje Feenstra (1868 - d.)

Beroep bij huwelijk: dienstmeid; wonende te Lemmer.

Aaltje Feenstra (1839 - d.)

Aaltje ( Alice ) Feenstra (Miedema) (c.1874 - d.)

Abigail Feenstra (Corstius) (c.1856 - d.)

Abraham Feenstra (deceased)

Adrie Feenstra (van Dam) (4 - d.)

Aebele Feenstra (1877 - 1877)

Aeltje Feenstra (deceased)

Afke Feenstra (1890 - d.)

Age Feenstra (1899 - 1965)

Age is de zoon van Otte Feenstra en Hitje Kuipers

Aise Feenstra (1874 - 1963)

Akke Feenstra (1882 - 1885)

Akke Jacobs Feenstra (de Vries) (c.1804 - 1870)

Akke Feenstra (1864 - 1940)

Akke Feenstra (1929 - d.)

Akke Wiebes Bonsma (Feenstra) (1818 - 1885)

Akke Wiltjes Heegsma (1856 - 1885)

Albert Feenstra (1870 - 1872)

Albert Feenstra (1894 - 1944)

Beroep in 1928: klerk posterijen, wonende te Bolsward, Ververstraat 15. Beroep bij overlijden: schrijver bij de Posterijen, Telegrafie en Telefonie, wonende te Leeuwarden.

Albert Feenstra (1855 - d.)

Albert Feenstra (1886 - 1890)

Albert Feenstra (1873 - 1874)

Albert Martens Feenstra (1818 - 1859)

Albertje Feenstra (deceased)

Aleida Feenstra (1813 - 1876)

Alida Feenstra (de Wit) (c.1879 - d.)

Alida Feenstra (Budding) (deceased)

Alie Feenstra (deceased)

Alie Wouterse (feenstra) (deceased)

Alle Feenstra (deceased)

Andrea Smits-Feenstra (deceased)

Anje Ijwema Feenstra (Copinga) (deceased)

Anke Schuil-Feenstra (deceased)

Anna Dirks Feenstra (van der Meer) (1774 - 1832)

Anna Willemsma (Feenstra) (1925 - 2009)

Anna Feenstra (1839 - d.)

Anna Hendrika Feenstra (Adema) (1908 - 1962)

Anne Feenstra (deceased)

Anne Minnes Feenstra (deceased)

Anne Feenstra (1872 - 1942)

Anne Feenstra (1872 - 1942)

Beroep bij huwelijk: werkman; wonende te St. Anna Parochie.

Anne Feenstra (1865 - d.)

Anne Pieters Feenstra (1880 - 1955)

Anne Feenstra (1861 - d.)

Anne Douwes Feenstra (1804 - 1869)

Annes Jans Feenstra (1791 - d.)

Anno Feenstra (1874 - 1933)

Antje Feenstra (deceased)

Antje Douwes Feenstra (1792 - 1842)

Antje Siebrens Douma (Feenstra) (1800 - 1826)

Antje Feenstra (1898 - c.1963)

Antje Feenstra (1883 - d.)

Antje Halbes Feenstra (c.1794 - d.)

Antje Feenstra (1829 - 1921)

Beroep bij huwelijk: arbeidster, wonende te Grouw.

Antje Bouma-Feenstra (deceased)

Antje Feenstra (1879 - d.)

Zij is aangegeven door de armenvader te Huizum, omdat de vader, werkman, 'beroepshalve afwezig en alzoo belet' om aangifte te doen.

Antje van der Heide (Feenstra) (deceased)

Antje Pieters Feenstra (Veenstra) (1780 - 1865)

Antje Feenstra (Hettinga) (1857 - 1891)

Antje Feenstra (1914 - 1985)

Antje Sydses Zwierstra (Feenstra) (1832 - 1887)

Antje Feenstra (van der Velde) (1862 - 1957)

Antje Feenstra (deceased)

Antje Bouwes Feenstra (Algra) (c.1818 - d.)

Antje Tjibbes Feenstra (1764 - 1834)

Antje (Pietersd) Feenstra (1851 - 1896)

Antje Folkerts Jaasma (Feenstra) (1802 - 1838)

Antje Keimpes Feenstra (1861 - 1916)

Antje Renses Feenstra (1817 - 1885)

Antje Sydzes Feenstra (1832 - d.)

Antje Tjebbes Feenstra (1767 - 1891)

Antje Tjeerds Feenstra (deceased)

Antje Uilkes Feenstra (deceased)

Antonetta Feenstra (1808 - 1826)

Arjen Feenstra (1916 - d.)

Ate Thijssens Feenstra (b. - 1862)

Ate Alberts Feenstra (1858 - 1936)

Beroep bij eerste huwelijk in 1880: wagenmaker; wonende te Irnsum, in augustus 1880 te Roordahuizum. Beroep bij tweede huwelijk: wagenmakersknecht, wonende te Irnsum. In december 1883 wonende te Ooster...

Ate Feenstra (1917 - 1963)

Woonde bij geboorte zoon Albert te Heerenveen, 't Meer 103.

Ate Jans Feenstra (deceased)

Auke Feenstra (1884 - 1964)

Auke Annes Feenstra (deceased)