Surnames » Glavičić » Profiles
Photo
Name

? Glavičić (deceased)

Jele Glavičić (Cernković Grgasović) (c.1765 - d.)

Ana Glavičič (Čobrnić Musa) (1739 - d.)

Ana Glavičić "Picokara" (1739 - 1816)

Jedna od redovnica, koje su isposnički živjele u kućici podno biokovske litice kraj grobne crkvice Sv Martina u Kotišini. Bile su to pokorničke sestre trećeg reda Sv Franje, poznatije kao "picokare"(na...

Ana Pavlović Stipičević Vukmirović (Glavičić) (1739 - d.)

Ana Glavičić (1804 - d.)

Ana Stipičević (Glavičić Domjanović) (1799 - d.)

Ana Bilić (Glavičić Domljanović) (c.1765 - d.)

Ana Glavičić (Tavra) (c.1855 - d.)

Andriana Glavičić (1771 - d.)

Andrija Glavičić (c.1780 - d.)

Andrija Glavičić Glavinović (c.1700 - d.)

Andrijana Glavičić Domjanaović (Glavičić Damjanović) (1762 - d.)

Andrijana Batinić (Glavičić) (deceased)

Andrijana Domjanović Glavičić (?) (c.1675 - d.)

Andrijana Batinić (Glavičić) (1771 - d.)

Ane Žarnić Pavličević (Glavičič) (1777 - d.)

Ane Lucija Glavičić (Glavinić/Glavina) (1810 - 1904)

Anica Glavičić (Mravičić) (1910 - 1993)

Ante Glavičić Domjanović (1768 - d.)

Ante Glavičić (1792 - d.)

Ante Glavičić (deceased)

Antica Domjan Glavičić (1921 - d.)

Antica Glavičić (Maras) (1864 - d.)

Antica Batošić (Glavičić) (c.1835 - d.)

Antica Glavičić (Pašalić) (1893 - d.)

Antica Glavičić Domjanović (1742 - d.)

Antica Glavičić (1889 - d.)

Antica Glavičič (Bacalić) (deceased)

Anđelija Dean (Glavičić Glavinović) (c.1728 - 1790)

Cvita Srzić (Glavičić) (1819 - 1897)

Dominik Glavičić (1799 - d.)

Dominko Glavičić Domjanović (1761 - d.)

Domjan Glavičić Domjanović (c.1815 - d.)

Frana Kargacin (Glavicić) (1751 - d.)

Frane Glavičić - Glavina (1777 - d.)

Grgo Glavičić (c.1735 - d.)

Ivan Glavičić (1888 - d.)

Ivan Glavičić (1793 - d.)

Ivan Glavičić (1863 - d.)

Ivan Glavičić (1726 - d.)

Ivan Glavičič (c.1740 - d.)

Ivan Glavičić Domljanović (c.1735 - d.)

Ivan Glavičić (1739 - d.)

Ivan Glavičić Domjanović (1775 - d.)

Ivan reč.Donko Glavičić (1834 - 1881)

Ivanica Glavičič (1765 - d.)

Ivanica Stipičević (Glavičić) (deceased)

Ivica Šabić (Glavičić) (1922 - d.)

Ivka Glavičić Domjanović (1727 - d.)

Ivka Andrijašević (Domljan Glavičić) (1894 - d.)

Ivka Glavičić (Srzić) (1772 - d.)

Ivka Pirak (Glavičić) (1865 - d.)

Ivka Pavlinović (Glavičić) (1810 - 1843)

Ivka Glavičić (Grubišić) (1715 - d.)

Ivka Glavičić (Srzić) (1762 - d.)

Ivka Glavičić (Borić) (1885 - d.)

Jakov Glavičić (deceased)

Jele Glavičić Domjanović (Pavlović Stipičević Vukmirović) (1724 - d.)

Jele Glavičić (Beroš) (1738 - d.)

Jele Glavičić (Lovreta) (1864 - d.)

Jele Glavičić (1761 - d.)

Jele Glavičić (Medić) (1782 - d.)

Jele Glavičić (1797 - d.)

Jerka Juretić (Ševelj r. Glavičić Domjanović) (c.1762 - 1835)

Jerka Glavičić Domjanović (1770 - d.)

Jozip Glavičić (1901 - 1901)

Jure Glavičić (Glavina) (1752 - d.)

Karmela Glavičić (1904 - 1904)

Kate Radić Gudelj (Glavina Glavičić) (c.1780 - d.)

Kate Glavina (Mihaljević Marucca) (1766 - 1828)

Kate Glavičić Domjanović (Stipičević) (c.1820 - d.)

Kleme Domjan Glavičić (1892 - d.)

Luce Pašalić (Domljan Glavičić) (1883 - 1906)

Luce Glavičić (Stipičević) (1827 - 1904)

Luce Glavičić (Grgasović) (1881 - 1919)

Lucija Glavičić Domjanović (Ban Banović) (1702 - d.)

Lucija Glavičić (Grubišić) (1792 - d.)

Mandalina Glavičić (Marinović) (c.1605 - d.)

Mande Glavičić (Glavicic) (1797 - d.)

Mande Glavičić (Vrcan) (1713 - d.)

Mande Glavičić (Visković) (deceased)

Mare Matija Glavičić/Glavina (Pavlinović) (1814 - d.)

Mare Puharić (Glavičić) (1871 - d.)

Mare Glavičić (Andrijašević) (c.1840 - d.)

Mare Filipetti (Glavina-Glavičić) (c.1750 - d.)

Mare Glavičić (1767 - d.)

Mare Glavičić (Jurić) (1907 - d.)

Mare Glavičić (Ipšić) (deceased)

Mare Glavičić Domjanović (deceased)

Mare Glavičić (Domljanović) (c.1785 - d.)

Margarita Glavičić Glavinović (Antulović-Vicić) (c.1705 - d.)

Marija Glavičić (1846 - d.)