Surnames » Glins » Profiles
Photo
Name

Abbe van Glins (b. - 1621)

Aleid van Glins (deceased)

Alydt van Glins (deceased)

Anna van Glins (deceased)

Ath van Glins (deceased)

Bauck Laesdr van Glins (c.1619 - 1655)

Both van Glins (deceased)

Both Riencksdr van Glins (b. - 1508)

Douwe van Glins (b. - 1573)

Douwe van Glins (b. - 1568)

Douwe van Glins (b. - 1522)

Douwe Riencksz van Glins (c.1390 - 1422)

Glins edel geslacht uit Dronrijp, uitgestorven in 1700. In de 16de eeuw hieruit enige grietmannen van Menaldumadeel en leden van het verbond van edelen. Douwe van Glins vrijheidstrijder, vluchtte in ...

Eeck Douwesdr van Glins (deceased)

Foockel van Glins (deceased)

Gaets van Glins (deceased)

George van Glins (c.1629 - 1665)

Habel van Glins (deceased)

Hans van Glins (deceased)

Haring van Glins (b. - 1572)

Hector van Glinstra (1700 - 1764)

Idzart van Glins (c.1616 - 1682)

Idzert van Glins (c.1554 - 1616)

Imck van Glins (b. - 1589)

J. E. Glins (deceased)

Jel van Glins (b. - 1584)

Jel Haringsdr van Glins (b. - 1593)

Laes van Glins (deceased)

Laes van Glins (b. - 1566)

Laes van Glins (deceased)

Laes van Glins (c.1580 - 1652)

Lucy Laesdr van Glins (c.1632 - 1682)

M. Eliza Glins (deceased)

Riem van Glins (deceased)

Rienck van Glins (deceased)

Rienck van Glins (c.1358 - 1402)

Rienck Douwes van Glins (c.1425 - d.)

Ruurd van Glins (c.1615 - 1669)

Sjoerd van Glins (c.1621 - 1677)

Sjouck Laesdr van Glins (deceased)

Taco van Glins (1619 - 1673)

Taecke van Glins (b. - 1595)

Taecke van Glins (c.1625 - 1660)

Taecke van Glins (b. - 1551)

Teth van Glins (b. - 1560)

Tryn van Glins (deceased)

Tryn Riencksdr van Glins (deceased)

Tryn Uckes van Glins (deceased)

UCKE RIENCKS GLINS (deceased)

Valerius Cents van Glins (1713 - 1794)

Wilsck van Glins (b. - c.1653)

Wopcke van Glins (c.1627 - 1663)

Ymck Laesdr van Glins (deceased)

Ymck Riencksdr van Glins (c.1465 - d.)

NICHT OF

Ynts van Glins (deceased)