Surnames » Godwyn » Profiles
Photo
Name
Photo_silhouette_m_thumb2

John Godwyn (1510 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

William Godwyn (1540 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Robert Godwin or Godwyn (c.1585 - 1664)

Photo_silhouette_m_thumb2

Robert (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

John Godwyn (1510 - 1581)

Photo_silhouette_f_thumb2

Elizabeth (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Sally Godwyn (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Elizabeth Godwyn (c.1592 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

William Godwyn (1480 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Elizabeth Smythies (1595 - c.1638)

Photo_silhouette_m_thumb2

Thomas Godwin (Godwyn) (c.1600 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

William Godwyn (1480 - 1531)

Photo_silhouette_m_thumb2

John Godwyn (1510 - 1581)

Photo_silhouette_m_thumb2

William Godwyn (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Martha Cotten (Godwyn) (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Elizabeth Combs (Hubbs or Godwyn) (c.1650 - d.)