Surnames » Gonsiorowska » Profiles
Photo
Name

Bajla Rachmilowicz (Gonsiorowska) (1887 - d.)

Bajla Izbicka (Gonsiorowska) (deceased)

Betty Ganz (Gonsiorowska) (c.1899 - d.)

Chaia Gonsiorowska (1886 - d.)

Cyrla Gonsiorowska (1891 - d.)

Dora Ganz (Gonsiorowska) (c.1896 - 1904)

Golda Leah Gonsiorowska (1849 - d.)

Ida Greenfield / Ganz (Gonsiorowska) (c.1893 - 1967)

Lena (Golde Leah) Ganz (1890 - 1962)

Lilly Wolf / Ganz (Gonsiorowska) (c.1898 - d.)

Machla Gonsiorowska (Czarna) (1855 - 1911)

Mary Ganz / Gonsiorowska (Kowalska) (1859 - d.)

Rosie Ganz / Gonsiorowska (Leibuschewitz) (1860 - 1915)

Sophie Ganz (Gonsiorowska) (1883 - d.)

Zelda Gonsiorowska (Kowalska), Cohen (1834 - c.1883)