Surnames » Gormsson » Profiles
Photo
Name

Godfred den Store av Skåne Gormsson MP (781 - 810)

Gormsson (918 - 987)

godfred gormsson av skane (deceased)

Guthrom Gormsson Gormsson (c.916 - d.)

Halfdan Gormsson (deceased)

Harald Gormsson (910 - 987)

Harald Gormsson (910 - 987)

Harold Gormsson (910 - 987)

Mrs. Gyrethe Gormsson (c.980 - d.)

Saum Mrs Aesa (Gormsson), Concubine Of Denmark (deceased)

Thora Gormsson (Unknown) (deceased)

Thorgils Gormsson (deceased)

Þorgils Gormsson (c.790 - d.)