Surnames » Hercegović Kosača » Profiles
Photo
Name

Stjepan /Ahmed-paša Hercegović Kosača MP (1455 - 1517)

Ahmed Paša Hercegović ili pravim imenom Stjepan Hercegović je nekoliko puta bio veliki vezir Osmanskog Carstva. Često ga se naziva Mahmud Paša Hirvat( na turskom Hrvat) pa ga se smatra jednim od vezira...

Vladislav Hercegović Vukčić (1427 - 1489)