Surnames » Indre Mydland » Profiles
Photo
Name

Abel Larsdatter Indre Mydland (1710 - 1749)

Skifte 18/5-1740 og 28/5-1745.

Abel Lauritsdatter Indre Mydland (deceased)

Abel Larsdatter Indre Mydland (1756 - 1851)

Abel og Ellev var søskenbarn.

Alf Olsson Indre Mydland (1628 - d.)

Amalia Omundsdatter Leidland (Indre Mydland) (1745 - d.)

Ane Elisabet Edvardsdatter Indre Mydland (1845 - d.)

Reiste til USA i 1866 sammen med søsteren Guri Elisabet

Ane Elisabet Larsdatter Indre Mydland (1831 - d.)

Bodde i Kopervik.

Anna Larsdatter Indre Mydland (1759 - 1838)

Anna Ellefsdatter Indre Mydland (1744 - d.)

Anna Olesdatter Indre Mydland (1731 - d.)

Anne Gjertine Ellefsdatter Indre Mydland (1807 - 1807)

Anne Helene Ellevsdatter Indre Mydland (1807 - d.)

Anne Marie Larsdatter Indre Mydland (1765 - d.)

Asbjørn Bjørnsson Indre Mydland (deceased)

Astrid Larsdatter Indre Mydland (Fitje) (deceased)

Astrid Olufsdatter Indre Mydland (b. - 1760)

Bellest Halvorson Indre Mydland (Øen) (1485 - c.1563)

Bellest Halvorson Mydland er nevnt på Indre Mydland,br.6 i 1519 og Mysse 1562.

Bergulv Bellestson Lindland (c.1523 - 1593)

Alternative birth years: c. 1520, c. 1523, 1525. Alternative birth locations: Mydland Indre, Sokndal; Ytre Mydland, Sokndal; Mysse, Sokndal. Alternative death years: 1591, c. 1593, 1594. Alternat...

Bernt Gabriel Salveson (Indre Mydland) (1800 - 1830)

Berte Omundsdatter Skåra (Indre Mydland) (1739 - d.)

Berthe Hansdatter Nedre Mysse (Indre Mydland) (1771 - 1800)

Birgitte Olsdatter Indre Mydland (1640 - d.)

Birthe Larsdatter Indre Mydland (1716 - d.)

Bjørn Olsson Indre Mydland (c.1611 - c.1691)

Skifte i 1691.

Bjørn Bergulvson Indre Mydland (Lindland) (c.1550 - c.1610)

Alternative birth dates c. 1550, 1525, and 1563. Alternative birth locations Indre Mydland,br.6 and Lindland, both in Sokndal, Rogaland. Alternative death dates c. 1610, 1618, and 1656. ---------------...

Bjørn Bjørnson Indre Mydland (deceased)

Christian Edvardson Indre Mydland (1840 - d.)

Christian og Severine reiste til USA, hadde 13 barn.

Edvard Tobias Ellevson Indre Mydland (1811 - 1882)

Bodde på Indre Mydland br.2 og 3. Edvard Tobias fikk skjøte på br. 3 den 21/10-1845

Edvard Tobias Tonisson Indre Mydland (1921 - 1988)

Edvard Tobias Edvardson Indre Mydland (1853 - d.)

Eilef Olsen Indre Mydland (Øvregård), * (1687 - 1777)

Han budde på Stokkaland i Høyland, Orstad br 8 i Klepp, Anda i Klepp, Sveinsvoll br 8 i Klepp og seinere Øvre Sørbø br 4 der han er ført i sjeleregisteret 1758...

Einar Tonisson Indre Mydland (1924 - 1978)

Elchen Ellefsdatter Indre Mydland (1747 - d.)

Elen Salvesdatter Indre Mydland (1767 - 1847)

Eli Omundsdatter Damsgård (Indre Mydland) (1742 - d.)

Skifte 28.03.1786: Enkemann Torger Tjølsen. Barn: Kiel Torgersen 18 år Kathrina 19 år

Eli (Elen) Ellefsdatter Indre Mydland (1734 - d.)

Ellef Larsson Indre Mydland, d.y. (1760 - 1821)

Ellev d.y. skjøtet eiendommen br.1 Ytre Mydland over til Ellev d.e. 23/12-1793 Ellev d.y. bodde på Indre Mydland,br.3 etterpå. Dette iflg. rettssak av 29/6-1792, 25/10-1792 og ...

Ellef Larson Indre Mydland (1705 - d.)

Av noen nevnt født 1698! Skifte på br.6 i 1759 da Ellef var ca.60 år.

Ellev Larsson Indre Mydland (1762 - d.)

Ellev Salveson Indre Mydland (1759 - d.)

Elling Edvardson Indre Mydland (1837 - 1842)

Elling Edvarson Indre Mydland (1843 - d.)

Fredrik Navarsen Indre Mydland (1575 - 1645)

(Indre M. 7a)

Gunnbjørn Bjørnsson Indre Mydland (deceased)

Gunvor Lauritsdatter Indre Mydland (deceased)

Guri Hansdatter Indre Mydland (1728 - d.)

Guri Larsdatter Indre Mydland (1711 - d.)

Guri Bjørnsdatter Indre Mydland (deceased)

Guri Elisabet Edvardsdatter Indre Mydland (1849 - d.)

Reiste til USA i 1866 sammen med søsteren Ane Elisabet.

Hans Ellefson Indre Mydland (1737 - d.)

I 1757 eide Hans halve Mydland og hele Tothammer. Bodde i 1757 på Tothammer bnr.1. Flyttet deretter til Indre Mydland hvor barna ble født.

Hans Salvesen Indre Mydland (1731 - 1783)

Hans Ellevson Indre Mydland (1804 - d.)

Hans Tonisson Indre Mydland (1927 - 1996)

Hans Salvesen Indre Mydland (Ålgård) (1708 - 1784)

Hans Salveson kom til Indre Mydland. Ble gift med Abel Larsdatter på br.14. Hans kom fra Store Ålgård, br.5

Hans Larsson Indre Mydland (1766 - d.)

Bodde på Indre Mydland,br.9.

Hans Gabriel Ellefsson Indre Mydland (1809 - d.)

Helga Lauritsdatter Indre Mydland (deceased)

Hoskuld Omundson Indre Mydland (1673 - d.)

Ingeborg Olesdatter Indre Mydland (1734 - 1765)

Ingeborg Larsdatter Indre Mydland (1698 - d.)

Ingeborg Bjørnsdatter Indre Mydland (1637 - 1692)

Inger Ellefsdatter Indre Mydland (1789 - d.)

Inger Ellefsdatter Indre Mydland (1729 - 1769)

Gift 3.påskedag 1750 (kongebrev)med Lars Ellefson Ytre Mydland,br.1. Skifte etter henne 27/2-1770.

Inger Salvesdatter Indre Mydland (1774 - 1774)

Inger Marie Tønnesdatter Indre Mydland (1814 - 1852)

Jakob Lauritson Indre Mydland (c.1641 - d.)

Jakob Lauritsen Fitje (Indre Mydland) (c.1694 - 1768)

Jakob Olssen Vestre Barstad (Indre Mydland) (1632 - 1709)

Eide 1/2 løp (hele ) Brasted i Netland og 1/2 løp (hele ) Hatleskog i 1671. Dette var konen Ingeborg sin arv. 1659 er han stevnet for å ha gjort motstand mot lensmannen ( Daniel ...

Jon Olsson Indre Mydland/Østre Bø (Østre Barstad) (1634 - 1707)

Karen Larsdatter Indre Mydland (1712 - 1787)

Karen Sophie Svendsdatter Indre Mydland (1866 - d.)

Lars Larsson Indre Mydland (1758 - d.)

Lars Larsson Indre Mydland (1820 - d.)

Bodde på Stranden 30, reiste til Sandefjord i 1877.

Lars Larsson Indre Mydland (1817 - d.)

Lars Ellefson Indre Mydland (1731 - 1769)

Lars Omundson Indre Mydland (Omundsen) (1669 - 1725)

F. i Sogndal 1669. 32 år 1701. En brorsønn hans var den danske biskop Stephen Middelbo. Det er skrevet litt om ham i Rogaland historielags årshefte. 1950. Kilde: Haavar Grastveit...

Lars Ellefsen Indre Mydland (1797 - 1875)

Lars Toreson Indre Mydland (1675 - 1759)

Lars Salvesen Stene (Indre Mydland) (1770 - 1831)

Lars Omundsen Håland (Indre Mydland) (1733 - 1762)

Skifte 15.02.1764:

Lars Ellefsson Indre Mydland (1791 - 1869)

Lars og Kari hadde folge på gård nr.3 fra 25/10-1845 Gården ble da overtatt av Edvard Tobias Ellefson, Indre Mydland, født 20/5-1811, sønn av Ellef Larsson, Indre M...

Lars Larsson Indre Mydland (1769 - d.)

Laurits Jakobsen Indre Mydland (1671 - d.)

Laurits Lars) Olsen Indre Mydland (1612 - 1670)

Bodde på Indre Mydland br. 14.

Lisabet Edvarsdatter Indre Mydland (1842 - 1842)

Ludvig Svendson Lammenes (Indre Mydland) (1862 - 1942)

Fikk auksjonsskjøte på Lammenes,Immerstein br.8 den 6/9-1890.

Magnus Tonisson Indre Mydland (1929 - 1988)

Maria Ellefsdatter Indre Mydland (1804 - d.)

Maria Larsdatter Indre Mydland (1823 - d.)

Marite Bjørnsdatter Indre Mydland (deceased)

Mikkel Omundsen Skåra (Indre Mydland) (1738 - 1804)

Er nok han som er n. på nodland i heia i Militærrull 1765, 30 år, tjent i 3 år

Nicolai Svendsson Lammenes (Indre Mydland) (1864 - d.)

Ola Bjørnson Indre Mydland (c.1650 - d.)

Han var son til Bjørn Olsen fra Indre Mydland i Sokndal. Han budde på Grude br 6 i periodene 1705 - 1707 og 1711 - 1714. Han fekk skøyte på 41 spann i Orstad br 1 av Lars Hu...

Ole Omundson Indre Mydland (1694 - d.)

Ole Bjørnson Indre Mydland (c.1580 - 1657)

Ola var en av de rikeste i bygden, og han var jevnt og trutt i klammeri med naboer og øvrigheten. Noe fra tingbøkene og i sakefallslister i lensregnskapene : I 1611 var Jakob på ...

Ole Engel Salvesen Indre Mydland (1811 - d.)

Ole Johannes Ellefsson Indre Mydland (1802 - 1802)

Oline Teodorsdtr Indre Mydland (deceased)

Oluf Lauritson Indre Mydland (1675 - d.)

Omund Larsen Skåra (Indre Mydland) (1709 - 1745)

Skrev seg for Omund Skåra, Egersund. Skifte etter Omund på Skåra 16/9-1745. Han døde på Skåra.