Surnames » Juričić » Profiles
Photo
Name

? Galiot Juričić (?) (c.1720 - d.)

??? Juričić (deceased)

Agata (reč. Anica) Juričić (Jurić) (1884 - 1970)

Ana Juričić (Balić) (c.1850 - d.)

Ana Juričić (Djikić) (deceased)

Ane Vukasović (Juričić) (b. - c.1860)

anka juričić (nejašmić) (1910 - 2000)

Anka Juričić (Kežić Jeličić) (1913 - d.)

Ante Juričić (1914 - 1968)

Ante Juričić (c.1730 - d.)

Antica Juričić (Ivandić Bekavac) (1846 - d.)

Antica Juričić (Vilović) (1823 - d.)

Antica Juričić (Čapin Sokol) (1888 - 1962)

Antica Hrstić (Juričić) (1818 - d.)

Antonija Juričić (deceased)

Anđa Juričić (1906 - 1978)

Bosiljka Čaušević (Juričić) (deceased)

Danica Juričić (Subašić) (deceased)

Davor Ante Juričić (1940 - 2007)

Dragica Juričić (deceased)

Fabijan Juričić (deceased)

Franjo Juričić (c.1895 - d.)

Grgo Juričić (c.1774 - d.)

Grgo Galiot Juričić (c.1730 - d.)

Ivan Juricic (1902 - 1987)

Ivan Juričić (deceased)

Ivan Juričić (1877 - 1877)

Ivan Juričić (1800 - 1871)

Ivan Juričić (1825 - 1856)

Ivan Juričić (1891 - 1891)

Ivan Juričić (c.1778 - d.)

Ivan Juričić (1845 - d.)

Ivanica Juričić (1859 - d.)

Ivanica Juričić (1880 - 1881)

Ivanica "Ivka" Medić (Juričić) (1805 - d.)

Ivanica "Ivka" Juričić (Žamić) (c.1780 - d.)

Ivanica "Ivka" Bekavac Ivandić (Juričić) (c.1765 - d.)

Ivanica "Ivka" Juričić (Vučković) (1804 - d.)

Ive Čapin Sokol (Juričić) (c.1881 - d.)

Ivica Juricic (deceased)

Ivka Juričić (1909 - 1973)

Ivka Filipović (Galiot Juričić) (1745 - d.)

Ivo Juričić (deceased)

JAKOMINA JURIČIĆ (deceased)

Jakov Juričić (deceased)

Jakovica Zelić (Juričić) (deceased)

Jela Bruk (Juričić) (1907 - 1968)

Jele Medić (Galiot Juričić) (1793 - 1872)

Jele Juričić (Žamić) (c.1760 - d.)

Jelena Juričić (1790 - d.)

John N. Juricic (deceased)

Josip Juričić (deceased)

Josip Juričić (deceased)

Joze Juričić (deceased)

Jozo Juričić (c.1900 - d.)

Jure Galiot Juričić (c.1797 - d.)

Jurka Juričić (Bekavac) (1885 - d.)

Jurka Ivanac (Juričić) (c.1770 - 1840)

Jurka Juričić (Medić) (c.1745 - d.)

Jurka Dominović (Juričić) (1854 - d.)

Karlo Juričić (deceased)

Katarina Juričić (deceased)

Kate Juričić (?) (c.1750 - d.)

Kate Juričić (Zelić) (1852 - 1877)

Kate Dominović (Juričić) (c.1765 - d.)

Kate Juričić (Tomasović) (deceased)

Katica Juričić (b. - 2007)

Ljubica Juričić (Kostanjević) (deceased)

Lorna Juricic (Unknown) (deceased)

Lovre nad. Galiot Juričić (c.1755 - d.)

Lucija Novak (Juričić) (c.1760 - d.)

Lucija Galiot Juričić (c.1795 - d.)

Mande Juričić (?) (c.1735 - d.)

Mande Vučković (Juričić) (1802 - d.)

Mande Juričić (Novak) (1853 - d.)

Mande Granić (Juričić) (1801 - d.)

Mande Ribičić (Juričić) (1793 - d.)

Mare Juričić (Žamić) (1898 - 1989)

Mare Sokol (Juričić) (1885 - d.)

Mare Srzić-Marušić (Juričić) (1887 - 1967)

Mare Matija Mrkušić (Juričić) (1901 - 1962)

Margarita Mare Tamburović (Juričić) (1903 - d.)

Marija Juričić (Ribičić) (1921 - 1944)

Marija Juričić (deceased)

Marija Juričić (1882 - 1882)

Marko Juričić (c.1783 - d.)

Marko Galiot Juričić (c.1759 - d.)

Marko Juričić (1924 - 2009)

Marko Juričić (1863 - 1915)

Prilikom izlaska sa broda u splitskoj luci pao u more, udario glavom i utopio se. Pokopan na Sustipanu u Splitu.

Marta Ivančević r. Juričić (deceased)

Mary Majetic (Juricic) (deceased)

Mate Juričić (1908 - 1910)

Mate Juričić (c.1770 - d.)

Mate Juričić (c.1740 - d.)

Mate Juričić (c.1850 - d.)

Matija Bartulović (Juričić) (1883 - d.)

Matija Juričić (c.1797 - d.)

Matija Medić (Juričić) (1785 - 1864)

Matija Tomaš (Juričić) (c.1780 - d.)

Matija Staničić (Juričić) (1870 - d.)