Surnames » Kosanović » Profiles
Photo
Name

Sava Kosanović MP (1894 - 1956)

[ ] [ ] KOSANOVIĆ, Sava (Plaški 1894 — Beograd 1956). Gimnaziju je završio u Rijeci a pravo u Budimpešti. Pripadao je Samostalnoj demokratskoj stranci i od 1926. bi...

? Kosanović (deceased)

? Kosanović (deceased)

? Kosanović (deceased)

? Kosanović (deceased)

Ana Kosanović (deceased)

Ana Kosanović (Šebalja) (1913 - 1995)

Antonija Kosanović (?) (c.1905 - 1980)

Bara Kosanović (Potočnjak) (1853 - 1921)

Barbara Kosanović (deceased)

Barica Kosanović (Požega) (1881 - 1945)

Bogdan Kosanović (1915 - c.1943)

Bogomir Kosanović (1874 - 1956)

Branko Kosanovic (deceased)

DJUKA (Kosanovic) (deceased)

Dmitar - Demetar Kosanović (c.1770 - c.1830)

Dimitrije ili Dmitar ili Demeter Kossanovich bio je casnik carske i kraljevske vojske najmanje od 1793 do 1816. godine. Nakon oslobadjanja Drežnik grada ratom od 1788 do 1791 koji je rezultirao ...

Dragiša Kosanović (deceased)

Franjo Kosanović (1829 - 1829)

Franka Buvinić (Kosanović) (c.1885 - d.)

GAJO (Kosanovic) (deceased)

Ivan -Demeter Kosanović (deceased)

Ivka (Jeanne) Vuković (Kosanović) (1901 - d.)

Jelka Kosanović (1914 - 1915)

Jelka Vuković (Kosanović) (deceased)

Johann Kosanović (c.1785 - c.1866)

Joseph Kosanović (c.1806 - d.)

Josip Kosanović (1907 - 1945)

Josip Kosanović Kosanović (c.1867 - 1918)

1886 kadet, 1888 - Off-Stellv. bh IB.2 1889 bh IB.8 1895 IR.29 1899 Oberlieutenante 1908 bh IR.4 1911 Hauptmann bh IR.1 1915 Major LstIR 27 kk LstIR 27 Slovene Aug 14 Triest-(3) ear...

Justina Kostanjšek (Kosanović) (deceased)

Lazo / Lazar Kosanović (c.1900 - 1980)

Leopold Kosanović (c.1898 - c.1966)

Leopold ? Kosanović (c.1800 - d.)

Carsaki i kraljevski časnik. Godine 1826 kadet u 3. Ogulinskoj pukovniji. Do 1837 postaje poručnik do 1848 postaje natporučnik. Nakon pohoda u Italiju 1850 u činu viš...

Ljubica Kosanović (c.1903 - 1974)

Ljubiša Kosanović (deceased)

Marica Kosanović (Tesla) (1858 - d.)

marija kosanović (deceased)

MARIJA (Kosanovic) (deceased)

Marija Olga Kosanović (1910 - 1915)

MaryAnn Germuska (Kosanovic) (1934 - 2011)

Mihat Kosanović (Kosanovic) (1851 - 1904)

Mihovil Kosanović (1908 - c.1943)

milan kosanović (deceased)

MILE (Kosanovic) (deceased)

Milka Sekovanić (Kosanović) (deceased)

MILKA (Kosanovic) (deceased)

Milka Bonino (Kosanović) (deceased)

MILOVAN (Kosanovic) (deceased)

Milun Kosanović (deceased)

MIRA (Kosanovic) (deceased)

nepoznati Kosanović (c.1740 - d.)

Nikola Kosanović (1869 - 1935)

Nikola Nikoladin Kosanović (c.1894 - 1899)

Kada je Nikola Kosanović umro, postavilo se pitanje ostanka Marice Kosanović u Rijeci i u protinom stanu. Ona tada javlja bratu u pismu od 1. svibnja 1899. da je snažna te ...

Nikolin otac Kosanović (deceased)

NINKO (Kosanovic) (deceased)

Rozalija Kosanovic r. Sokolic (1886 - 1946)

Rudolf Kosanović (c.1902 - 1979)

Sava Kosanović (deceased)

Soka Kosanović (deceased)

STAKA (Kosanovic) (deceased)

Vladimir Kosanović (1911 - 1992)

Zora Kosanović (deceased)

Zvonimir Viktor Kosanović (1907 - 1970)

Sin općinskog bilježnika iz Drežnik grada Nikole Kosanovića. Po zanimanju pravnik bio je sudija u Gospiću i Osijeku.