Surnames » Kršinić, Tindir » Profiles
Photo
Name

Frano Kršinić, Tindir MP (1897 - 1982)

Frano Kršinić se rodio u djedovoj kući u zaseoku Žabnjak u Lumbardi na otoku Korčuli 24. VII. 1897. Prvo je dijete Marije Dračevac (1882.–1917.) i R...

Angela Kršinić, Tindir (Jagodić) (1908 - 1991)

Antun Marin Kršinić Tindir (1873 - 1957)

Donko Kršinić, Tindir (1809 - 1894)

Donko Kršinić, Tindir (1860 - 1904)

Frano Kršinić, Tindir (1824 - 1896)

Frano Krsinić, Tindir (1768 - 1843)

Maria Kršinić, Tindir (Markovina) (1811 - 1898)

Maria Markovina (Kršinić Tindir) (1813 - 1893)

Roko Božo Kršinić, Tindir (1872 - d.)