Surnames » Krotoszynski » Profiles
Photo
Name

? Krotoszynski (deceased)

Abraam Krotoszynski (c.1805 - d.)

Abraham Krotoszynski (1843 - d.)

Abram Krotoszynski (1864 - 1914)

Abram Icek Krotoszynski (1875 - d.)

Adam Krotoszynski (1907 - 1964)

Adam-Abraham Isaac Krotoszynski (1907 - 1964)

Ajzyk Krotoszynski (c.1809 - d.)

Ajzyk Hersz Krotoszynski (deceased)

Aleksander Krotoszynski (deceased)

Benjamin Krotoszynski (c.1830 - c.1899)

Ber Krotoszynski (1870 - d.)

Bernard Ber Krotoszynski (c.1870 - 1942)

Dawid Krotoszynski (deceased)

Dawid Krotoszynski (1846 - d.)

Ejzyk Michal Krotoszynski (1872 - d.)

Elias Wolf Krotoszynski (c.1778 - d.)

Eliasz Krotoszynski (1850 - d.)

Eliasz Dawid Krotoszynski (1800 - c.1870)

Eliasz Dawid Krotoszynski (1882 - d.)

Faywel Krotoszynski (1835 - d.)

Haim Krotoszynski (1840 - d.)

Hersz Krotoszynski (1788 - d.)

Hersz Krotoszynski (1855 - d.)

Hersz Izaak Krotoszynski (1836 - d.)

Icek Krotoszynski (1872 - d.)

Icek Israel Krotoszynski (c.1760 - d.)

Isidore Cowen (Krotoszynski) (1874 - c.1965)

Izaak Jakob Krotoszynski (c.1807 - 1848)

Izak Krotoszynski (1829 - d.)

Izraek Krotoszynski (deceased)

Izrael Majer Krotoszynski (1872 - 1948)

Izrael Krotoszynski (1839 - d.)

Izrael Moszek Krotoszynski (c.1848 - d.)

Jakob Krotoszynski (1893 - 1940)

Jakub Krotoszynski (c.1873 - d.)

Jakub Krotoszynski (1845 - d.)

James Benjamin Monroe (Krotoszynski) (1835 - d.)

Fled in 1853

Janken Krotoszynski (1850 - d.)

Jankiew Krotoszynski (deceased)

Julius Mauryc Izrael Majer Cowen (Krotoszynski) (1842 - 1901)

Lejb Krotoszynski (b. - 1832)

Lewek Krotoszynski (c.1821 - d.)

Lewin Louis Cowen (Krotoszynski) (1833 - 1903)

Lewin Krotoszynski (deceased)

Matys Krotoszynski (1892 - 1940)

Matys Michalowicz Krotoszynski (deceased)

Michal Krotoszynski (deceased)

Michal Krotoszynski (1856 - d.)

Michal Krotoszynski (1895 - 1940)

Michal Wolf Krotoszynski (1895 - d.)

Michal Wolf Krotoszynski (deceased)

Mieczyslaw Krotoszynski (deceased)

Mojzesz Krotoszynski (c.1765 - 1843)

Mosiek Krotoszynski (deceased)

Mosiek Lajb Krotoszynski (1883 - d.)

Mozes Krotoszynski (1852 - d.)

Roza Krotoszynski (1913 - 2002)

Roza Krotoszynski (Hammerstein) (1913 - 2002)

Salomon Krotoszynski (1837 - d.)

Szmul Krotoszynski (deceased)

William Cowen (Krotoszynski) (1872 - 1955)

Wolf Krotoszynski (1867 - d.)

Zbigniew Krotoszynski (Krotoszyński) (1949 - 1993)

Zygmunt Krotoszynski (deceased)