Surnames » Kruckow » Profiles
Photo
Name

Erik Andersson Kruckow, på Fet MP (1420 - 1471)

Erik Andersen Kruckow giftet seg med Margrete Iversdatter. Erik Andersen Kruckow ble født circa 1420. Han var sønn av Anders Kruckow. Om Kruckow-slekten i Norge på DIS-forum, av ...

Hans (Johannes) Jannikusson Kruckow MP (c.1400 - 1453)

Hans Krukow, el. Kruckow, død 8. oktober 1453, nøyaktig fødselsår og fødested er ukjent; trolig født omkring 1400 i Danmark; (nøyaktig døds...

Johan Kruckow, til Sørum MP (c.1473 - c.1539)

______________ En profil hevder han levde: 1444-1516. --------- Johan Kruckow til Sørheim Johan Kruckow er den person i Luster fra middelalderen som vi har flest kilder om. Han var m...

Eilersdatter Nielsen Kruckow (Friis af Hesselager) (deceased)

Adelus Erichsdotter Kruckow (1460 - 1530)

I Hirtzholms våpenbok[34] fra slutten av 1600-tallet sies det at Adelus, hvis slektsnavn ikke oppgis, først var gift med Johan Kruckow og så med Hans Jenssen. Våpenbø...

Adelus Johansdatter Kruckow (1524 - c.1605)

-------------------- www.look.no/anita/slekt Adelus Kruckow skrev seg til Gjersvik på Tysnes dei siste leveåra. Ho hadde også tilhørelse i Østrem /Austreim i Etne.S...

Anders Kruckow (c.1412 - d.)

Andreas Jessen Ravn Kruckow (1816 - d.)

Andreas Jessen Ravn Kruckow (1815 - 1816)

Anna Urup Kruckow (1902 - d.)

Anna Kruckow (1606 - d.)

Anna Johansdotter Kruckow (c.1519 - c.1607)

Ifølge likpreken etter Trond Teiste, var hun datter av "Erl: og Velb: mand Hans Kruchhoff til Thierne Krogen og Schatzvald Norgis Riges Raad og formaals Kongl: May.ts Lensherre paa Bergens huus ...

Anna Auguste Ottilie Hartwig (Kruckow) (1896 - 1988)

Anne Axelsdatter Rosengiedde (Kruckow) (deceased)

Anne Axelsdatter Rosengiedde (Kruckow) (deceased)

Anne Ludvigsdatter Kruckow (Barsebek) (c.1378 - 1450)

Hans Krukow, El. Kruckow, død 8. oktober 1453, Nøyaktig fødselsår og fødested er ukjent; trolig født omkring 1400 i Danmark; (nøyaktig døds...

Antoinette Pedersdatter Kruckow (1738 - 1790)

Antoinette Kruckow var datter af podemester på Vosnæsgård Peder Christian Kruckow og hustru Anne Marie Jensdatter. Hun blev gift anden gang 21. marts 1777 i Jelling med kammerr�...

Axel Nielsen Kruckow (b. - 1568)

Axel Nielsen Kruckow (b. - c.1558)

Barbara Johansdatter Kruckow (c.1512 - c.1575)

Vi hadde ikke barn. Det var derfor min bror Hans som overtok arven etter meg - blant annet også gården Fet.. Dette ble solgt til vår niese Gudrun Jonsdatter Teiste og Jørgen...

Berte Feddersen Kruckow (1733 - 1826)

Hun var ugift Kilde: Poul Bondesen: "Hvad en navneklud kan fortælle" (særtryk af personalhistorisk tidsskrift 1976)

Cathrine Kruckow (1698 - 1771)

Cathrine Cruckow nævnes ved vielsen 1730 af Ultang, ved hendes død nævnes 3 børn ilive Laus, Ingeborg og Jørgen.

Christence Kruckow (deceased)

Christian Kruckow (1811 - d.)

Christian Frederik Kruckow (c.1623 - 1656)

Christine Elizabeth Feeney (Kruckow) (1905 - 1987)

Dorthe Caroline Kruckow (1813 - 1848)

Eiler Axelsen Kruckow (deceased)

Eiler Axelsen Kruckow (b. - 1621)

Eleanna Kruckow (c.1672 - 1710)

Eric Anderssen Kruckow (deceased)

Erich Andersen Kruckow (1435 - d.)

Erik Mackelprang Kruckow (1789 - 1846)

Erik Pedersen Mackeprang Kruckow (c.1789 - c.1846)

Erling af Kruckow, Tolstad (c.1320 - d.)

Erling von Kruckow (deceased)

Finn Hanssøn Kruckow (c.1484 - c.1550)

----------------------------------------------------------------- Finn Hansen “aff de Krukers slecht” En del kilder knytter Finn Hansen til Kruckow-slekten og til Sørheim. ...

Frederik Jørgensen Kruckow (c.1568 - 1648)

Frederik Feddersen Kruckow (1732 - 1812)

Han var justitsråd i København. Kilde: Hvad en navneklud kan fortælle af P. Bondesen

Gedske Feddersen Kruckow (1735 - 1818)

"Hun var begavet med ringe åndsevner og henlevede sine dage hos sin halvsøster Marie i Bøstrup degnebolig, hvor hun døde i 1818. Kilde: Poul Bondesen: "Hvad en navneklud k...

Hans Jorgensen Kruckow (c.1671 - 1716)

Kruckow, Hans Jørgensen (f. 1668, d. 1715) Notat: Fader: Jørgen Kruckow, købmand i Sakskøbing, Moder: Gedske Thiesen Af Pakken " Saxkøbing Købstads Regnskabe...

Hans Eriksson Kruckow (c.1455 - d.)

Per Nermo: Johan? Usikkert forn. Kruckow ? (us. foreldre) Fet, Luster, SF ? Fantes det Johan Kruckow, nevnt 1483 ? Neppe id. med Johan Kruckow, f. 1473. Erkebisp Olav Engelbrektsons høvedsm). ...

Hans Johansen Kruckow (1506 - 1575)

Den 8 juni 1567 er jeg i Slidre i Valdres med penger og hester i forbindelse med krigen. I 1575 selger jeg en del eiendeler av til Jørgen Pedersen Staur. Han var da gift med min niese - s�...

Hans Johannesson Hanson Kruckow (c.1440 - 1524)

AKA = Hans Johansson Kruckow Kroken ? --------------------Vår Felles slektshistorie Slede/Dall-greina, "CD-ROM," s. 70.

Hans' mor Kruckow (deceased)

Henny Cathrine Marie Kornerup Kruckow (1893 - 1976)

Henrick Kruckow (c.1674 - d.)

Hilda Mary Kruckow (1878 - 1923)

Ingrid Jonsdatter Kraage (Kruckow) (1449 - 1479)

Jens Axelsen Kruckow (b. - 1621)

Johan Hansson Kruckow (deceased)

Johanessen Johnsen Kruckow (deceased)

Johannes (Jannikinus) Kruckow (c.1350 - 1389)

Johannes Kruckow (c.1400 - d.)

Johannes (Janikin) Kruckow (deceased)

Nevnt hhv. 1394 og 1389–97.

John Johansson Kruckow (c.1523 - d.)

Jorgen Feddersen Kruckow (1726 - 1760)

Jorgen Mathiasen Kruckow (1786 - d.)

Jørgen Urup Kruckow (1900 - d.)

Jørgen Feddersen Kruckow (1726 - 1760)

Jørgen Jørgensen Kruckow (c.1645 - c.1695)

Jørgen Johansson Kruckow (c.1525 - 1606)

Ifølge andre profiler født i Notmark, Aabenraa, Denmark

Jørgen Frederiksen Kruckow (1566 - 1648)

Jørgen Hansson Kruckow (b. - 1601)

Jørgen Frederiksen Kruckow (1610 - 1682)

Achelis 1912: Jørgen Cruckow blev student fra Odense, universitet i København 4 maj 1635, Rostock sep 1637, kapellan i Notmark 1645, sognepræst ss 1648 eller 1649. Ved Jørge...

Jørgen Kruckow (c.1685 - 1719)

Jørgensdatter Kruckow (deceased)

Karen Kruckow (deceased)

Karen Johansdotter Kruckow (c.1526 - d.)

Katherina Andersdatter Kruckow Puka Stålberget (deceased)

Kristen Frandsen KRUCKOW (Christensen) (1869 - 1957)

Lasse Eriksson Kruckow (deceased)

Laurence William Kruckow (deceased)

Lilly Kruckow (deceased)

Lucia Feddersen Kruckow (1731 - 1809)

Hun fulgte Mette til Norge og døde ugift i Christiania d, 2.9.1809 Kilde Hvad en navneklud kan fortælle af P. Bondesen

Lyle Kruckow (deceased)

Magdalene Jørgensdatter Kruckow (1760 - 1815)

Magdalene Jorgensdatter Kruckow (1760 - d.)

Magdalus Sophus Kruckow (1822 - 1897)

Margrethe Johansdatter Kruckow (1450 - 1494)

Margrethe Johansdatter Kruckow (c.1440 - c.1500)

BEF 1440 - ABT 1500 * RESIDENCE: Nevnt i 1463 som 'velbårne kvinne'. 1493: Bosatt i Oslo * BIRTH: BEF 1440, ('Hustru') ('Fru') (Kruckow ?) Moltke eller Ummereise ? * BAPTISM: [høy...

Maria Magdalene Kruckow (1817 - 1820)

Martin Kruckow (deceased)

Mette Sophie Kruckow (1846 - 1914)

Mette Feddersen Kruckow (1725 - c.1809)

Var gift i Norge med digteren, rådmand Christian Braumann Tullin Kilde: Poul Bondesen: "Hvad en navneklud kan fortælle" (særtryk af personalhistorisk tidsskrift 1976)

Mette Kruckow (b. - 1790)

Michel Antoni Kruckow (1701 - d.)

Mildred Kruckow (deceased)

Niels Kruckow (deceased)

Niels Friderich Kruckow (c.1780 - 1844)

Ole Frederik Kruckow (1808 - 1862)

Peder Jørgensen Kruckow (1670 - 1738)

Kruchow blev beskikket i embedet som præst i Bødstrup, Langeland d. 8 januar 1701 Gift 15.6.1701 med Mette Pedersen. Han får 1 søn og 2 døtre med hende. Bø...

Peder Andeas Coldvin Kruckow (1756 - 1819)

Peder Feddersen Kruckow (1728 - d.)

Formodentlig skriver i generalkommisariatet. Han troedes engang død, men efter at være iført ligklæderne, rejste han sig fra dødslejet og kom ind til de om kaffebor...

Peder Feddersen Kruckow (1724 - 1724)

Peder Christian Kruckow (deceased)

Peter Frederiksen Kruckow (c.1604 - d.)

Peter Kruckow (1851 - 1936)

Peter Nicolai Kruckow (1777 - 1825)

Peter Nikolay Kruckow (1860 - 1933)