Surnames » Kruckow » Profiles
Photo
Name

Erik Andersson Kruckow, på Fet MP (1420 - 1471)

Erik Andersen Kruckow giftet seg med Margrete Iversdatter. Erik Andersen Kruckow ble født circa 1420. Han var sønn av Anders Kruckow. Om Kruckow-slekten i Norge på DIS-forum, av ...

Hans (Johannes) Jannikusson Kruckow MP (c.1400 - 1453)

Hans Krukow, el. Kruckow, død 8. oktober 1453, nøyaktig fødselsår og fødested er ukjent; trolig født omkring 1400 i Danmark; (nøyaktig døds...

Johan Kruckow MP (c.1473 - c.1539)

______________ En profil hevder han levde: 1444-1516. Johan Kruckow til Sørheim Johan Kruckow er den person i Luster fra middelalderen som vi har flest kilder om. Han var medlem av kon...

Aage Julius Kruckow-Jensen (1891 - d.)

Navneforandring: Mar 16 1920; Kgl. bevilling

Adelus Johansdatter Kruckow (1524 - c.1605)

www.look.no/anita/slekt Adelus Kruckow skrev seg til Gjersvik på Tysnes dei siste leveåra. Ho hadde også tilhørelse i Østrem /Austreim i Etne.Sjå Tysnes Gard...

Adelus Erichsdotter Kruckow (1460 - 1530)

I Hirtzholms våpenbok[34] fra slutten av 1600-tallet sies det at Adelus, hvis slektsnavn ikke oppgis, først var gift med Johan Kruckow og så med Hans Jenssen. Våpenbø...

Anders Kruckow (c.1412 - d.)

Andreas Jessen Ravn Kruckow (1815 - 1816)

Andreas Jessen Ravn Kruckow (1816 - d.)

Anna Auguste Ottilie Hartwig (Kruckow) (1896 - 1988)

Anna Johansdotter Kruckow (c.1519 - c.1607)

Ifølge likpreken etter Trond Teiste, var hun datter av "Erl: og Velb: mand Hans Kruchhoff til Thierne Krogen og Schatzvald Norgis Riges Raad og formaals Kongl: May.ts Lensherre paa Bergens huus ...

Anna Urup Kruckow (1902 - d.)

Anna Kruckow (1606 - d.)

Anne Axelsdatter Kruckow (deceased)

Anne Ludvigsdatter Kruckow (Barsebek) (c.1378 - 1450)

Hans Krukow, El. Kruckow, død 8. oktober 1453, Nøyaktig fødselsår og fødested er ukjent; trolig født omkring 1400 i Danmark; (nøyaktig døds...

Antoinette Pedersdatter Kruckow (1738 - 1790)

Antoinette Kruckow var datter af podemester på Vosnæsgård Peder Christian Kruckow og hustru Anne Marie Jensdatter. Hun blev gift anden gang 21. marts 1777 i Jelling med kammerr�...

Axel Nielsen Kruckow (c.1511 - 1568)

Notater nævnes 1525 i en Taxationsliste, 1534 ved Hyldingen i Hjallese Kirke, 1530 i den store Reces, trættede 1547 med Peder Lauridsen Straale, efter hvis Frues Faster, Fru Mette Ski...

Barbara Johansdatter Kruckow (c.1512 - c.1575)

Vi hadde ikke barn. Det var derfor min bror Hans som overtok arven etter meg - blant annet også gården Fet.. Dette ble solgt til vår niese Gudrun Jonsdatter Teiste og Jørgen...

Berte Feddersen Kruckow (1733 - 1826)

Hun var ugift Kilde: Poul Bondesen: "Hvad en navneklud kan fortælle" (særtryk af personalhistorisk tidsskrift 1976)

Caroline Laura Kruckow (c.1864 - 1939)

Cathrine Kruckow (1698 - 1771)

Cathrine Cruckow nævnes ved vielsen 1730 af Ultang, ved hendes død nævnes 3 børn ilive Laus, Ingeborg og Jørgen.

Christence Kruckow (deceased)

Christian Kruckow (1811 - d.)

Christian Frederik Kruckow (c.1623 - 1656)

Christine Elizabeth Feeney (Kruckow) (1905 - 1987)

Dorthe Caroline Kruckow (1813 - 1848)

Eiler Axelsen Kruckow (deceased)

Eiler Axelsen Kruckow (b. - 1621)

Eleanna Kruckow (c.1672 - 1710)

Eline Axelsdotter Kruckow (b. - 1603)

Notater Fik 1599 Sten Brahe til Værge, da hendes Broder Jens forsømte hendes Værgemaal, skrives 1603 til "Øersø" og blev da krævet for Gæld til Fru ...

Eric Anderssen Kruckow (deceased)

Erich Andersen Kruckow (1435 - d.)

Erik Mackelprang Kruckow (1789 - 1846)

Erik Pedersen Mackeprang Kruckow (c.1789 - c.1846)

Erling af Kruckow, Tolstad (c.1320 - d.)

Erling von Kruckow (deceased)

Finn Hansson Kruckow til Sørheim (deceased)

Finn Hanssøn Kruckow (c.1484 - c.1550)

----------------------------------------------------------------- Finn Hansen “aff de Krukers slecht” En del kilder knytter Finn Hansen til Kruckow-slekten og til Sørheim. ...

Frederick James Kruckow (deceased)

Frederick Victor Kruckow (1937 - 2015)

Frederick James Kruckow (1903 - d.)

Frederik Jørgensen Kruckow (c.1568 - 1648)

Frederik Feddersen Kruckow (1732 - 1812)

Han var justitsråd i København. Kilde: Hvad en navneklud kan fortælle af P. Bondesen

Gedske Feddersen Kruckow (1735 - 1818)

"Hun var begavet med ringe åndsevner og henlevede sine dage hos sin halvsøster Marie i Bøstrup degnebolig, hvor hun døde i 1818. Kilde: Poul Bondesen: "Hvad en navneklud k...

Grete Emmy Lind Kruckow-Jensen (1917 - d.)

Navneforandring: Mar 16 1920; Kgl. bevilling

Hans Jorgensen Kruckow (c.1671 - 1716)

Kruckow, Hans Jørgensen (f. 1668, d. 1715) Notat: Fader: Jørgen Kruckow, købmand i Sakskøbing, Moder: Gedske Thiesen Af Pakken " Saxkøbing Købstads Regnskabe...

Hans Johansen Kruckow (1506 - 1575)

Den 8 juni 1567 er jeg i Slidre i Valdres med penger og hester i forbindelse med krigen. I 1575 selger jeg en del eiendeler av til Jørgen Pedersen Staur. Han var da gift med min niese - s�...

Hans Eriksson Kruckow (c.1455 - d.)

Per Nermo: Johan? Usikkert forn. Kruckow ? (us. foreldre) Fet, Luster, SF ? Fantes det Johan Kruckow, nevnt 1483 ? Neppe id. med Johan Kruckow, f. 1473. Erkebisp Olav Engelbrektsons høvedsm). ...

Hans Johannesson Hanson Kruckow (c.1440 - 1524)

AKA = Hans Johansson Kruckow Kroken ? --------------------Vår Felles slektshistorie Slede/Dall-greina, "CD-ROM," s. 70.

Hans' mor Kruckow (deceased)

Harold Peter Kruckow (1875 - 1940)

Hazel Doreen Kruckow (Dunlop) (deceased)

Henny Cathrine Marie Kornerup Kruckow (1893 - 1976)

Henrick Kruckow (c.1674 - d.)

Hilda Magdalene Kruckow (1901 - 1980)

Hilda Mary Kruckow (1878 - 1923)

Jens Axelsen Kruckow (b. - 1621)

Johan Hansson Kruckow (deceased)

Johanessen Johnsen Kruckow (deceased)

Johannes (Jannikinus) Kruckow (c.1350 - 1389)

Johannes Kruckow (c.1465 - d.)

Johannes (Janikin) Kruckow (deceased)

Nevnt hhv. 1394 og 1389–97.

John Johansson Kruckow (c.1523 - d.)

Jorgen Mathiasen Kruckow (1786 - d.)

Jørgen Kruckow (c.1685 - 1719)

Jørgen Urup Kruckow (1900 - d.)

Jørgen Feddersen Kruckow (1726 - 1760)

Jørgen Johansson Kruckow (c.1525 - 1606)

Ifølge andre profiler født i Notmark, Aabenraa, Denmark

Jørgen Jørgensen Kruckow (c.1645 - c.1695)

Jørgen Frederiksen Kruckow (1566 - 1648)

Jørgen Hansson Kruckow (b. - 1601)

Jørgen Frederiksen Kruckow (1610 - 1682)

Achelis 1912: Jørgen Cruckow blev student fra Odense, universitet i København 4 maj 1635, Rostock sep 1637, kapellan i Notmark 1645, sognepræst ss 1648 eller 1649. Ved Jørge...

Jørgensdatter Kruckow (deceased)

Karen Kruckow (deceased)

Karen Johansdotter Kruckow (c.1526 - d.)

Kristen Frandsen KRUCKOW (Christensen) (1869 - 1957)

Lasse Eriksson Kruckow (deceased)

Laurence William Kruckow (1910 - 1996)

Lillian Elizabeth Kruckow (1875 - 1961)

Lucia Feddersen Kruckow (1731 - 1809)

Hun fulgte Mette til Norge og døde ugift i Christiania d, 2.9.1809 Kilde Hvad en navneklud kan fortælle af P. Bondesen

Lyle Kruckow (deceased)

Magdalene Jørgensdatter Kruckow (1760 - 1815)

Magdalus Sophus Kruckow (1822 - 1897)

Margrethe Johansdatter Kruckow (c.1440 - c.1500)

BEF 1440 - ABT 1500 * RESIDENCE: Nevnt i 1463 som 'velbårne kvinne'. 1493: Bosatt i Oslo * BIRTH: BEF 1440, ('Hustru') ('Fru') (Kruckow ?) Moltke eller Ummereise ? * BAPTISM: [høy...

Margrethe Johansdatter Kruckow (1450 - 1494)

Maria Magdalene Kruckow (1817 - 1820)

Martin Kruckow (deceased)

Mette Axelsdatter Kruckow (b. - 1620)

Notater trættede 1585 med sin Broder Jens, blev 1588 sagsøgt af sin Fætter Eiler Brockenhuus' Hustru for Æreskænderi, boede 1602 i Svendborg, død 1620 i Fa...

Mette Sophie Kruckow (1846 - 1914)

Mette Feddersen Kruckow (1725 - c.1809)

Var gift i Norge med digteren, rådmand Christian Braumann Tullin Kilde: Poul Bondesen: "Hvad en navneklud kan fortælle" (særtryk af personalhistorisk tidsskrift 1976)

Mette Kruckow (b. - 1790)

Michel Antoni Kruckow (1701 - d.)

Mildred Kruckow (deceased)

Niels Kruckow (deceased)

Niels Friderich Kruckow (c.1780 - 1844)

Ole Frederik Kruckow (1808 - 1862)

Olivia Kruckow (1880 - 1953)

Peder Jørgensen Kruckow (1670 - 1738)

Kruchow blev beskikket i embedet som præst i Bødstrup, Langeland d. 8 januar 1701 Gift 15.6.1701 med Mette Pedersen. Han får 1 søn og 2 døtre med hende. Bø...

Peder Andeas Coldvin Kruckow (1756 - 1819)

Peder Feddersen Kruckow (1728 - d.)

Formodentlig skriver i generalkommisariatet. Han troedes engang død, men efter at være iført ligklæderne, rejste han sig fra dødslejet og kom ind til de om kaffebor...