Surnames » Kurta » Profiles
Photo
Name
Photo_silhouette_m_thumb2

Reginald Paul Kurta (1927 - 1975)

Photo_silhouette_f_thumb2

Veronica Lena Kurta (Stachurski) (1904 - 1993)

Photo_silhouette_m_thumb2

Boris Marijan Kurtich Kurta (1929 - 1973)

Photo_silhouette_f_thumb2

Matija Gloria Tennant (Kurta) (1922 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Ivan Juraj Juraj Kurtić Kurta (1900 - 1988)

Photo_silhouette_m_thumb2

Andreas Kurta (1794 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Dorothy Ann Kurta (Eastman) (1925 - 2001)

Jakov Jacob Vincent Vicenzo Kurta (1877 - 1965)

Photo_silhouette_f_thumb2

Christina Kurtich (Agostinelli) (1882 - 1969)

Photo_silhouette_f_thumb2

Marija Kurta (Alesić) (1909 - 1991)

Photo_silhouette_m_thumb2

Adamy Kurta (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Maria Kurta (Somer) (1797 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Catharina Kurta (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Betty Kurta (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Lucija Kurta (1751 - 1813)

Photo_silhouette_f_thumb2

Mary Olex (Kurta) (1889 - 1974)

Photo_silhouette_u_thumb2

Kristina (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Susan Kurta