Фамилии » le Roux » Профили
Фотография
Полное имя

Dina Maria le Roux, a3b1 MP (c.1702 - 1749)

a3 Jean le Roux v. Normandië, Frankryk, word in die Stellenbosse stukke v. 1689 genoem, eienaar v. “Vlakkeland”, Daljosafat † “Welgevallen”, dist. Stellenbosch c. 1752 x c. 1700 Maria DE HAASE * c. 168...

Elsje Magdalena Adriana le Roux MP (1834 - 1898)

e2 Nicolaas Lodewikus * 9.6.1813 ≈ Graaff-Reinet 5.7.1813, maak Groot Trek mee † slag v.d. Wit- Mfolozi 27.12.1838 x Cradock 3.11.1833 Anna Johanna Maria COETZER * c. 1818 (sy xx Pietermaritzburg 14.12...

Gabriel le Roux SV/PROG 2 MP (1669 - 1711)

a2 Gabriel le Roux van Blois, gebore: 1671, Franse vlugteling, broer v.d. stamvader Jean le Roux. aankoms: 1688, gesterf: omstr. 1711. getroud: Maria Catharina le Fèbre. b1 Maria Magdalena gedoop: 12...

Jean le Roux, SV/PROG 1 MP (1667 - 1711)

Jean Le Roux Jean Le Roux was born on 16 November 1666 in the town of Mer in Orleanais, France. His Parents were Isaac Le Roux (1615-1687) and Jehanne Bourdon (1634-1672) of the farm Pommegorge situate...

Jean / Jan le Roux, SV/PROG 3 MP (c.1670 - c.1752)

a3 Jean le Roux v. Normandië, Frankryk, word in die Stellenbosse stukke v. 1689 genoem, eienaar v. “Vlakkeland”, Daljosafat † “Welgevallen”, dist. Stellenbosch c. 1752 x c. 1700 Maria DE HAASE * c. 168...

Pierre le Roux, SV1b2 MP (c.1706 - 1771)

a1 Jean le Roux van Blois, gebore: 1667. Franse vlugteling, uitgekom op die "Voorschoten". aankoms: 13 Apr 1688, gesterf: omstr. 1711. getroud: Jeanne Mouy. b2 Pierre gedoop: 12 Dec 1706, burger Drak...

Pierre le Roux, a2b2 MP (c.1703 - 1767)

a2 Gabriel le Roux van Blois, gebore: 1671, Franse vlugteling, broer v.d. stamvader Jean le Roux. aankoms: 1688, gesterf: omstr. 1711. getroud: Maria Catharina le Fèbre. b2 Pieter gedoop: omstr. 1704...

Susanna Margaretha le Roux (Maree) MP (1766 - c.1809)

Inventaris van alle zodanige goederen en effecten als ’er op primo Jannuarij des jaars onzes Heeren een duizend acht honderd en drie ab intestato met ’er dood zijn ontruijmd ende nagelaten door den bur...

Jean Louis Leroux (Le Roux) (c.1690 - 1759)

"Baron" Sohier le Roux Vermandois (c.1025 - d.)

(PN) LE ROUX (NN) (1885 - 1939)

1) Aurelie Le Roux-Gallyot (deceased)

Maria Catharina le Fébre, b3 (c.1686 - 1782)

Abraham Jozua le Roux (deceased)

Abraham LeRoux (Le Roux), I (1637 - 1666)

According to genealogyforum.com: Roux, Abraham Le, * Lalloeu at 1637 00 Jeanne DuFour According to freepages.genealogy.rootsweb.a ncestry.com: Abraham Le Roux was born 1632 in Mannheim, Palz, Ge...

Abraham (deceased)

According to genealogyforum.com: Roux, Abraham Le, * Lalloeu at 1637 00 Jeanne DuFour According to freepages.genealogy.rootsweb.a ncestry.com: Abraham Le Roux was born 1632 in Mannheim, Palz, Ge...

Abraham Le Roux (1709 - d.)

Abraham le Roux b4c3d2 (1775 - c.1822)

Abraham Andries LE ROUX (1860 - 1926)

Abraham Stephanus le Roux, a2b2c3d8e1 (1797 - 1883)

Abraham is 'n landbouer en is oorlede op Driefontein, Groenberg by Wellington. Hy laat vierhonderd pond sterling en stukke huisraad na.

Abraham Josua le Roux a2b2c8 (1740 - 1794)

Abraham se sterf datum word ook aangegee as 09 April 1794 - PJ Du Pré Le Roux en familie deur Gerard & Adéle Tillema

Abraham le Roux b4c6 (c.1772 - c.1821)

Abraham le Roux (deceased)

Abraham Andries LE ROUX (1892 - 1939)

Abraham Le Roux (1588 - d.)

Abraham Andries LE ROUX (1915 - 1939)

Abraham le Roux a2b4 (1709 - 1786)

a2 Gabriel le Roux van Blois, gebore: 1671, Franse vlugteling, broer v.d. stamvader Jean le Roux. aankoms: 1688, gesterf: omstr. 1711. getroud: Maria Catharina le Fèbre. b4 Abraham gedoop: omstr. 170...

Abraham le Roux, a1b2c8 (c.1753 - 1809)

Volgens die boedel en inventaris van Abraham se vader MOOC8/13.70a en b was hy 19 toe sy vader in 1771 oorlede is. Judi Marais-Meyer registers - MARAIS/MARNEWICK ------------------------------ -----...

Abraham Andries Johannes LE ROUX (1826 - d.)

Abraham Andries le Roux, a2b2c1d3 (1758 - c.1788)

Sterfdatum ook aangegee as 1823 - PJ Du Pré Le Roux en familie deur Gerard & Adéle Tillema

Abraham (deceased)

According to genealogyforum.com: 00 Unknown According to homepage.mac.com: Born 1/21 November 1588 According to freepages.genealogy.rootsweb.a ncestry.com: SUSPECT: Abraham Le Roux was born in...

Abraham LE ROUX (deceased)

Abraham (Aaron) Andries le Roux (1857 - d.)

Abraham Andries le Roux (1857 - 1926)

Abraham Andries Jim le Roux (1908 - 1968)

Abraham Andries le Roux (deceased)

Abraham Andries le Roux (deceased)

Abraham Daniel Johannes? le Roux (deceased)

Abraham Gabriel Johannes le Roux a2b2c10d2e9 (1809 - d.)

Abraham Hercules le Roux (1823 - d.)

Abraham Hercules le Roux (deceased)

Abraham Jacobus le Roux, a1b2c1d9e1f1 (1846 - d.)

Abraham Jacobus le Roux, a1b2c1d9 (c.1782 - d.)

Abraham Jacobus le Roux, b3c2d2e5 (1822 - 1897)

d2 Casparus Hendrik * 6.6.1781 ≈ 22.7.1781 † 16.10.1869 x c. 1807 Elisabeth Adriana SMIT ≈ 22.7.1781 d.v. Nicolaas Smit en Elsje Oberholster e5 Abraham Jacobus * 15.6.1822 † 15.2.1897 x Somerset-Oos ...

Abraham Paul le Roux (1798 - 1862)

Abraham Petrus le Roux, b4c2d6 (c.1784 - d.)

Abraham Stephanus le Roux, a2b2c3d8 (1774 - 1821)

Hy boer op sy vader se plaas Het Fortuin, Vyeboom, Caledon. Volgens sy testament kry die drie oudste seuns die plaas vir 16 000 Kaapse gulde om sodoende vir die onmondige kinders te sorg. Sy slawe mo...

Abraham Stephanus le Roux, a2b2c3d8e1f2 (1826 - 1897)

Hy is kort van gestalte en ook lid van die Wetgewende Raad vir Victoria-Wes. Omdat hy nie Engels kon praat nie, het hy by geleentheid die Speaker gevra om sy toespraak te vertaal, aangesien dit het spe...

Ada Abea LE ROUX (1939 - d.)

Adrian Le Roux (1978 - 2002)

Adriana Jacobs (le Roux) (c.1769 - d.)

Adriana Susanna le Roux (deceased)

Adriana Susanna LE ROUX (1911 - d.)

Agatha Gertruida de Wet, b1c2d8e3f4g7 (c.1850 - d.)

Albert Johannes Le Roux (b. - 1969)

Albert Frank le Roux (1884 - 1953)

Alberta Helena le Roux (1865 - d.)

ALBERTUS JOHANNES LE ROUX (deceased)

Aletta Jacoba le Roux (le Roes) (1905 - d.)

Aletta Hendrika le Roux (1901 - d.)

Aletta Elizabeth le Roux (Pienaar) (deceased)

ALETTA (LETTIE) LE ROUX (deceased)

Aletta Catharina le Roux Gerber (b. - 1901)

Aletta Elizabeth Le Roux (Van Locherenberg) (1779 - d.)

Aletta Helena Le Roux (Maartins) (deceased)

Aletta Johanna Beeslaar (le Roux) (deceased)

Aletta le Roux (Dirkse van Schalkwyk) (1877 - d.)

Aletta Maria van Eeden (le Roux) (deceased)

Aletta Susanna Viljoen (le Roux) (1909 - d.)

Alex le Roux (Potgieter) (1921 - 2009)

Alice LE ROUX (deceased)

Alida le Roux (1777 - d.)

Alida Susanna LE ROUX (1860 - d.)

Alida le Roux (deceased)

Alida Glaudina Regina Le Roux (Delport) (deceased)

Alida Susanna le Roux (c.1858 - d.)

Alida Wilhelmina Le Roux (Marais) (deceased)

Andreas Hendrik le Roux (1844 - d.)

ANDREW LE ROUX (deceased)

Andries Johannes le Roux (1897 - d.)

Andries Stephanus le Roux (1878 - d.)

Andrew le Roux (1906 - 1967)

Andries Jacobus le Roux (1887 - d.)

Andries Johannes Le Roux (deceased)

Andries Francois le Roux, b3c2d2e6 (1825 - d.)

d2 Casparus Hendrik * 6.6.1781 ≈ 22.7.1781 † 16.10.1869 x c. 1807 Elisabeth Adriana SMIT ≈ 22.7.1781 d.v. Nicolaas Smit en Elsje Oberholster e6 Andries Francois * 10.7.1825 ≈ Graaff-Reinet 18.9.1825

Andries Johannes le Roux (1784 - d.)

Anene le Roux (van Heerden) (deceased)

Angelique Le Roux de Chapelle (1680 - d.)

Ann Le Roux (Praul) (deceased)

Anna Maria le Roux (1847 - d.)

Anna Magdalena Opperman (le Roux) (deceased)

Anna Susanna LE ROUX (deceased)

Anna Adriana Jacoba le Roux (van Zyl) (1892 - 1962)