Surnames » le Roux » Profiles
Photo
Name

Anne (Jeanne?) le Roux (Bourdon) MP (1639 - 1672)

Anne Bourdon was 'n dogter van Daniel Bourdon, geneesheer te Mer, 20km NO van Blois. Haar moeder was Isabeau Rouze. Volgens die doopregister was daar nog 'n broer, Daniel, gedoop op 10.03.1661.

Dina Maria le Roux, a3b1 MP (c.1702 - 1749)

a3 Jean le Roux v. Normandië, Frankryk, word in die Stellenbosse stukke v. 1689 genoem, eienaar v. “Vlakkeland”, Daljosafat † “Welgevallen”, dist. Stellenbosch...

Elsje Magdalena Adriana le Roux MP (1834 - 1898)

e2 Nicolaas Lodewikus * 9.6.1813 ≈ Graaff-Reinet 5.7.1813, maak Groot Trek mee † slag v.d. Wit- Mfolozi 27.12.1838 x Cradock 3.11.1833 Anna Johanna Maria COETZER * c. 1818 (sy xx Pieterma...

Gabriel le Roux SV/PROG 2 MP (1669 - 1711)

a2 Gabriel le Roux van Blois, gebore: 1671, Franse vlugteling, broer v.d. stamvader Jean le Roux. aankoms: 1688, gesterf: omstr. 1711. getroud: Maria Catharina le Fèbre. b1 Maria Magdalena ged...

Jean le Roux, SV/PROG 1 MP (1667 - 1711)

Jean Le Roux Jean Le Roux was born on 16 November 1666 in the town of Mer in Orleanais, France. His Parents were Isaac Le Roux (1615-1687) and Jehanne Bourdon (1634-1672) of the farm Pommegorge situate...

Jean / Jan le Roux, SV/PROG 3 MP (c.1670 - c.1752)

a3 Jean le Roux v. Normandië, Frankryk, word in die Stellenbosse stukke v. 1689 genoem, eienaar v. “Vlakkeland”, Daljosafat † “Welgevallen”, dist. Stellenbosch...

Pierre le Roux, a2b2 MP (c.1703 - 1767)

a2 Gabriel le Roux van Blois, gebore: 1671, Franse vlugteling, broer v.d. stamvader Jean le Roux. aankoms: 1688, gesterf: omstr. 1711. getroud: Maria Catharina le Fèbre. b2 Pieter gedoop: omst...

Pierre le Roux, SV1b2 MP (c.1706 - 1771)

a1 Jean le Roux van Blois, gebore: 1667. Franse vlugteling, uitgekom op die "Voorschoten". aankoms: 13 Apr 1688, gesterf: omstr. 1711. getroud: Jeanne Mouy. b2 Pierre gedoop: 12 Dec 1706, burger Drak...

Susanna Margaretha le Roux (Maree) MP (1766 - c.1809)

Inventaris van alle zodanige goederen en effecten als ’er op primo Jannuarij des jaars onzes Heeren een duizend acht honderd en drie ab intestato met ’er dood zijn ontruijmd ende nagelate...

(PN) LE ROUX (NN) (1885 - 1939)

1) Aurelie Le Roux-Gallyot (deceased)

<Private> Muller (le Roux) (deceased)

<Private> Rautenbach (Le Roux) (deceased)

<Private> Muller (le Roux) (deceased)

<Private> le Roux (Janse van Rensburg) (deceased)

<Private> Burger (Le Roux) (deceased)

? le Roux (deceased)

? Le Roux (deceased)

AA le Roux (deceased)

Abraham Andries LE ROUX (1892 - 1939)

Abraham Andries Le Roux (deceased)

Abraham Hercules Le Roux (deceased)

Abraham Andries Johannes LE ROUX (1826 - d.)

Abraham le Roux b4c3d2 (1775 - c.1822)

Abraham Andries LE ROUX (1860 - 1926)

Abraham le Roux (deceased)

Abraham Andries LE ROUX (1915 - 1939)

Abraham le Roux (1806 - d.)

Abraham le Roux (1775 - c.1822)

Abraham le Roux a2b4 (c.1709 - 1786)

a2 Gabriel le Roux van Blois, gebore: 1671, Franse vlugteling, broer v.d. stamvader Jean le Roux. aankoms: 1688, gesterf: omstr. 1711. getroud: Maria Catharina le Fèbre. b4 Abraham gedoop: oms...

Abraham LeRoux (Le Roux), I (1637 - 1666)

According to genealogyforum.com: Roux, Abraham Le, * Lalloeu at 1637 00 Jeanne DuFour According to freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com: Abraham Le Roux was born 1632 in Mannheim, Palz, Ge...

Abraham Gabriël le Roux (1837 - d.)

Abraham le Roux b4c6 (c.1772 - c.1821)

Abraham le Roux, a1b2c8 (c.1753 - 1809)

Volgens die boedel en inventaris van Abraham se vader MOOC8/13.70a en b was hy 19 toe sy vader in 1771 oorlede is. Judi Marais-Meyer registers - MARAIS/MARNEWICK -----------------------------------...

Abraham (Aaron) Andries le Roux (1857 - d.)

Abraham Albertus Le Roux, a2b2c3d6e5f5g1 (1864 - 1918)

Abraham Albertus Le Roux, a2b2c3d6e5f5g1h1 (1887 - d.)

Abraham Albertus Le Roux, a2b2c3d6e2f1g10 (1864 - d.)

Abraham Albertus Le Roux, a2b2c3d6e5f5 (1836 - 1875)

Abraham Albertus Daniel Le Roux, a2b2c3d6e5 (1804 - 1872)

Abraham Albertus Johannes Le Roux, a2b2c3d6e5f6g1h5 (1889 - d.)

Abraham Albertus Johannes Le Roux, a2b2c3d6e5f6g1 (1861 - d.)

Abraham Albertus Johannes Le Roux, a2b2c3d6e5f10g1 (1876 - 1938)

Abraham Albertus Petrus le Roux (1844 - d.)

Abraham Albertus Petrus le Roux (1844 - d.)

Abraham Albertus Theodor Le Roux, a2b2c3d6e4f4g5 (1891 - d.)

Abraham Albertus Theodorus Le Roux, a2b2c3d6e4f1 (1853 - 1920)

Abraham Albertus Theodorus Le Roux, a2b2c3d6e4f1g3h4 (1925 - d.)

Abraham Albertus Theron le Roux, a2b2c3d5e3f8g5h3 (1902 - 1985)

Abraham Albertus Theunis Le Roux, a2b2c3d6e5f8g1 (1867 - 1936)

Abraham Andries (Jim) le Roux (1908 - 1968)

Abraham Andries le Roux (1855 - d.)

Abraham Andries le Roux, a2b2c1d3 (1758 - c.1788)

Sterfdatum ook aangegee as 1823 - PJ Du Pré Le Roux en familie deur Gerard & Adéle Tillema

Abraham Andries le Roux (deceased)

Abraham Andries le Roux (1808 - d.)

Abraham Andries le Roux (deceased)

Abraham Andries le Roux (1808 - 1843)

Abraham Andries le Roux (1857 - 1926)

Abraham Andries le Roux (1855 - d.)

Abraham Daniel Albertus Le Roux, a2b2c3d6e5f9g1 (1887 - d.)

Abraham Daniel Johannes? le Roux (deceased)

Abraham Gabriel Johannes le Roux a2b2c10d2e9 (1809 - 1837)

Abraham Gerhardus le Roux (deceased)

Abraham Hercules le Roux (1823 - d.)

Abraham Hercules le Roux (1857 - d.)

Abraham Hercules le Roux (deceased)

Abraham Hercules Le Roux (1871 - 1944)

Abraham Hermanus LE ROUX (deceased)

Abraham Ignatius Le Roux (1906 - 1980)

Abraham Ignatius le Roux (1822 - d.)

Abraham Ignatius Gerhardus Le Roux (1845 - d.)

Abraham Jacobus le Roux, a1b2c1d9 (c.1782 - d.)

Abraham Jacobus le Roux, a1b2c1d9e1f1 (1846 - d.)

Abraham Jacobus le Roux, b3c2d2e5 (1822 - 1897)

d2 Casparus Hendrik * 6.6.1781 ≈ 22.7.1781 † 16.10.1869 x c. 1807 Elisabeth Adriana SMIT ≈ 22.7.1781 d.v. Nicolaas Smit en Elsje Oberholster e5 Abraham Jacobus * 15.6.1822 Ȃ...

Abraham Johannes le Roux (1859 - d.)

Abraham Johannes le Roux (1897 - d.)

Abraham Johannes le Roux (1821 - d.)

Abraham Johannes Le Roux, a2b2c3d4e3f6g4h1i3 (1925 - 1962)

Abraham Jozua le Roux (1840 - d.)

Abraham Jozua le Roux (1785 - 1827)

Abraham Jozua le Roux (1817 - 1843)

Abraham Jozua le Roux, b2c8 (1740 - 1794)

Abraham se sterf datum word ook aangegee as 09 April 1794 - PJ Du Pré Le Roux en familie deur Gerard & Adéle Tillema--------------------Boer la Paris, Wemmershoek

Abraham Jozua le Roux (1919 - 1940)

Abraham Jozua le Roux (1880 - d.)

Abraham Jozua le Roux (1901 - d.)

Abraham Paul le Roux (deceased)

Abraham Paul le Roux (1798 - 1862)

Abraham Paul Le Roux (1844 - c.1912)

Abraham Paul le Roux (deceased)

Abraham Petrus le Roux, b4c2d6 (c.1784 - 1825)

Abraham Pieter Stefanus Le Roux (1883 - 1978)

Abraham Pieter Stephanus Le Roux (deceased)

Abraham Pieter Stephanus Le Roux (1928 - d.)

Abraham Stephanus Le Roux, a2b2c3d8e2f2g6 (1857 - d.)

Abraham Stephanus le Roux, a2b2c3d8e2f2 (c.1826 - d.)

Abraham Stephanus le Roux, a2b2c3d8e1f2g2h3i1 (1913 - 1956)

Abraham Stephanus le Roux (deceased)

Abraham Stephanus Le Roux, a2b2c3d8e2f2g6h4 (1890 - d.)

Abraham Stephanus Le Roux, a2b2c3d8e2f2g6h5i1 (1927 - d.)

Abraham Stephanus le Roux, a2b2c3d8e1f2g2h3 (1882 - 1957)