Surnames » Lithuania » Profiles
Photo
Name

Algirdas Grand Duke of Lithuania (Gediminids) MP (c.1296 - 1377)

is Gedymin / Gediminas and Mother is Jewna / Jauné / Jaune (Iewa). Olgierd / Algirdas : (The first 1.wife, Maria Yaroslavna Witebskaja/ Vitebsk, second 2.wife, Uliana/ Yuliyana/ Juliana Alexandr...

Dausprungas of Lithuania MP (c.1190 - c.1238)

DAUSPRUNGAS (-[1238]).He succeeded Živinbudas [after 1219] as DAUSPRUNGAS Grand Duke of Lithuania. The name of Dausprungas's wife is not known. Dausprungas & his wife had one child, a daughter.=...

Mindaugas - Mindovg I King of Lithuania MP (1200 - 1263)

wikipedia - Mindaugas (ca. 1203 – fall 1263) was the first known Grand Duke of Lithuania and the only King of Lithuania . Little is known of his origins, early life, or rise to power; he is ment...

Skirgaila Duke of Lithuania (Gediminids) MP (1354 - 1397)

Skirgaila (Belarusian: Скіргайла), also known as Ivan, also known as Casimir Born: ca. 1353 or 1354 Died: 11 January 1397 in Kiev; Bapti...

Živinbudas Dausprungaitis (Lithuania) MP (c.1090 - 1162)

Živinbudas – XIII a. lietuvių kunigaikštis, valdęs žemes rytų Lietuvoje. Žinomas iš Ipatijaus metraščio, kur minimas pirmuoj...

Sandler Family of Vabalninkis, Lithuania (deceased)

Agrafenija Princess of Lithuania (c.1326 - c.1370)

Algimantas Lithuania (c.1140 - d.)

Andrew of LITHUANIA (deceased)

Anna Rob Endrulenas(Lithuania) (Rop) (deceased)

Barkus Lithuania (c.968 - c.1020)

Libonas, arba Palemonas, turėjęs trejetą sūnų: Barką, Sperą ir Kūną. Barkas pastatęs prie Jūros upės miestą, k...

Butigeidis Grand Duke of Lithuania (c.1240 - 1290)

Butigeidis (Budikid; Belarusian: Будзікід) was the Grand Duke of Lithuania from 1285 to 1291. He is the first known and undisputed member of the ...

Daugeruthe of Lithuania (b. - c.1213)

Daugirutis or Dangerutis (Dangeruthe or Daugeruthe) was an early Lithuanian duke who committed suicide in 1213. He is the second (after Žvelgaitis) Lithuanian duke whose name is known from relia...

Daughter of Dausprungas of Lithuania (c.1210 - d.)

Niece of Mindaugas She was 2nd wife of Daniel_of_Galicia ∞ bef. 1252 See: en.wikipedia.org... ; Family Mother - Anna, allegedly a Byzantine noblewoman († after 1219), Princess...

Daumantas of Lithuania (c.1210 - 1285)

Daumantas or Dovmont was the Grand Duke of Lithuania in 1282/1283-1285.[6] As a Grand Duke of Lithuania, Daumantas is mentioned in chronicles only once, and in absence of any other evidence, he is pres...

Dausprungas Kentauras (Lithuania) (deceased)

Dormundikundas / Dormuninundas Lithuania (c.1237 - c.1296)

Dormundikundas, born c.a. 1237 Eiragola, Medevial Duchy Samogitia (Lithuania). Marriage; 1257 Eiragola, Samogithia, Lithuania. Died 1295 Eiragola, Samogitia, Lithuania.

Dormuninundas Duke De Lithuania (1204 - d.)

Erdvila Radivillus Lithuania (c.1040 - d.)

Montvilo brolis ar, kaip kai kurie mano, sūnus Radvilas, mirus tėvui, paveldėjo roksolanų šalis, kurias užėmė jo tėvas ir jis pats su savo...

Father and Mother From Lithuania (Youskievicz) (deceased)

Germuntas, Prince of Lithuania (c.1210 - 1275)

Giliginas Prince of Lithuania (c.1229 - 1278)

Gimbutas Lithuania (c.1000 - d.)

Kūno sunūs Gimbutas paveldėjo Žemaičius, o jo brolis Kernius, iš to paties Kūno gimęs, - Lietuvą. Juodu susidėję draug...

Glebas Prince of Lithuania (c.1212 - d.)

Helena Yevpraxia Olgierdovna of Lithuania (Princess of Lithuania), Princess of Lithuania (c.1352 - 1438)

Israel Glass- Lithuania (deceased)

Jadvyga Algirdaitė of Lithuania (b. - c.1380)

Jadwiga (z drugiego; †po 1407); × [1395/1396] Jan II, ks. oświęcimski (†1405 po 1.IX.)

John Albert of LITHUANIA (b. - 1501)

Josef (oupa) Endrulenas(Lithuania) (deceased)

Kernius Lithuania (c.1000 - d.)

„O tasai kunigaikštis Kūnas turėjo du sūnus: vieną Kernių, o kitą Gimbutą. Beviešpataudamas Žemaičių Že...

Kukovaitis Lithuania (c.1120 - 1225)

Kukovaitis lietuvių mitologijoje – legendinis kunigaikštis, kuris palaidotas netoli Deltuvos. Kukovaitį mimi Lietuvos metraštis, M. Strijkovskis, T. Narbutas ir kt. ...

Kunas Lithuania (c.970 - c.1050)

Kūnas pergyvenęs abudu savo broliu, mirusiu bevaikiais, ir turėjęs vaikų. Kadangi kas kartas atėjūnų vis daugiau atsibastydavo, tai Spera apgyven...

Louis (deceased)

Louis(Lewis) Cohen (Cohn) (Lithuania) (deceased)

Maria Princess of Tver (of Lithuania) (1305 - 1348)

Wife of Dmitry of Tver. She retired to a convent at Tver after her husband was killed by the Mongols in 1325.

Marija, Princess Of Lithuania (c.1367 - 1381)

Meyer Freedman (named changed when leaving Lithuania) (deceased)

Milussa / Miluša Zodeykowa (of Lithuania) (c.1350 - d.)

Mindaugas King of Lithuania (c.1200 - 1263)

Mindaugas (ca. 1203 – fall 1263) was the first known Grand Duke of Lithuania and the only King of Lithuania. Little is known of his origins, early life, or rise to power; he is mentioned in a 12...

Mingaila Prince Of Lithuania (c.1060 - d.)

Michailas arba Mingailonis (Mingaila) Naugarduko kunigaikštis.--------------------Radvilo sūnus Mingaila pasodino įgulą paveldėtose nuo tėvo tvirtovėse ...

Miss Princess Of Lithuania (deceased)

Montvila Lithuania (c.1030 - d.)

Gimbuto sūnus Montvilas, pasitenkindamas savo tėvoniniu kraštu - Žemaičiais, užleido Lietuvą dėdei Kerniui. Kernius, neturėdamas nė...

N Alšėnienė (of Lithuania) (1279 - d.)

N Vismantienė (of Lithuania) (c.1209 - c.1240)

N Lithuania (1216 - d.)

N1170 Visvaldienė (Lithuania) (c.1170 - d.)

Nachman (Notte) SMOOKLER (Inturke lithuania) (deceased)

Nemunas Montvilaitis (Lithuania) (1050 - d.)

Pajauta Živinbundienė (Lithuania) (1039 - c.1070)

Žasliai susiję su Lietuvos metraštyje užrašyta legenda apie lietuvių kilmę iš romėnų. Mirus Romos kunigaikščio Palemo...

Palemonas Lithuania (c.940 - c.1020)

Lietuvos ir Žemaitijos kronika, kaip ir kiti baltarusių-lietuvių metraščiai, prasideda legendine dalimi, besivadinančia "Išvada ir pasakojimas apie Did&...

Patrikiejus of Lithuania (1348 - 1365)

Gardin Duke. Might be identical to Vytautas the Great.

Ringaudas 1st Grand Duke of Lithuania (c.1170 - c.1219)

Ryngold or Rimgaudas was a mythological Grand Duke of Lithuania from the Palemonids legends and father of Mindaugas, the first King of Lithuania.

Sara(Laiza Veloel) Resnic(Lithuania) (deceased)

Shalom Rabinovitz Av Beit Din Yanishoshek (Lithuania) (Rabinovitz) (deceased)

Skirmantas Montvilaitis (Lithuania) (c.1060 - d.)

Skirmantas Maingailaitis (Lithuania) (c.1090 - d.)

Mingailos sūnus Skirmantas sumušė keliose kovose Mečislovą11, kuris buvo bemėginąs karu atsigrobti rusų šalis. Pakvietęs į p...

Skirmantas Duke of Lithuania (c.1190 - c.1241)

SKIRMANTAS or SKIRMUNT (Скирмунт, Скирмонт, Скирм...

Spera Lithuania (c.972 - 1020)

Spera buvęs labai teisingas, už tai jį žmonės gerbę kaip dievaitį. Jam pasimirus, jo palaikus sudeginę, o pelenus įmetę vienon balo...

Treniota Skirmantaitis (Lithuania) (c.1120 - 1164)

Po Skirmanto viešpatavo jo sūnus Treniota. Jis viename baisiame mūšyje netoli Okuniovkos upės nugalėjo Kurdą13, skitų karaliaus Balaklajaus vad&#...

Treniota of Lithuania (deceased)

Treniota Grand Duke of Lithuania (b. - 1264)

Treniota (Belarusian: Транята; Troniata; ca. 1210–1264) was the Grand Duke of Lithuania (1263–1264). Treniota was the nephew of Mindauga...

Unknown Queen of Lithuania (deceased)

Utenis Lithuania (c.1140 - 1212)

Kunigaikštis Utenis-Nalšios sostinės Utenos įkūrėjas.

Vaišvilas Prince of Lithuania (deceased)

Vilgeida Kotryna Princess of Lithuania (c.1371 - 1422)

Vykintas Lithuania (c.1040 - d.)

Y Chromosome J2a4h (Shenzul / Senzel Family of Kelmė, Lithuania) (deceased)

Zojevitas Jonas Prince of Lithuania (1333 - 1358)