Surnames » Lobo Leite Pereira » Profiles
Photo
Name
Photo_silhouette_f_thumb2

Ana Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Antonia Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Antonio Agostinho Lobo Leite Pereira (c.1741 - 1815)

Photo_silhouette_m_thumb2

Antonio Agostinho (1741 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Antonio Agostinho (1741 - 1815)

Photo_silhouette_f_thumb2

Constança Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Constança Delfina de Ávila Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Fernando Lobo Leite Pereira (1800 - 1841)

Photo_silhouette_m_thumb2

Fernando Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Francisca Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Francisca Umbelina de Ávila Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Henrique da Cunha Pimentel da Gama Lobo Leite Pereira (1803 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Iria (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Isabel Maria D' Ávila Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Joana de Ávila Lobo Leite Pereira (deceased)

Joaquim Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Joaquim Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Joaquina Carlota de Ávila Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Josefa de Ávila Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

José Raimundo Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

José Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

João Lobo Leite Pereira (1685 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

João (deceased)

João Lobo Leite Pereira (1685 - 1756)

Photo_silhouette_m_thumb2

João Lôbo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Luis Lobo Leite Pereira (b. - 1688)

Photo_silhouette_m_thumb2

Luis Lobo Leite Pereira (b. - c.1788)

Photo_silhouette_m_thumb2

Luiz Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Luiz Lobo Leite Pereira (b. - c.1788)

Photo_silhouette_m_thumb2

Manuel Lobo Leite Pereira (c.1767 - c.1842)

Photo_silhouette_f_thumb2

Maria Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Maria Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Maria Carlota de Ávila Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Maria José Lobo Leite Pereira (de Seabra) (b. - 1880)

Photo_silhouette_f_thumb2

Mariana de Ávila Lobo Leite Pereira (deceased)

Roberto Lobo Leite Pereira (1917 - 1997)

Photo_silhouette_f_thumb2

Tereza (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Thereza de Ávila da Silva e Figueiredo Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Vincente Lobo Leite Pereira (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Íria Lobo Leite Pereira (deceased)