Surnames » Månestjerne » Profiles
Photo
Name

Catharina Engelbrechtsdatter Månestjerne (Kraus), til Holleby og Borregård MP (c.1450 - 1514)

Om henne skriver Vigerust: "Ulvhild Brynjulvsdotter bodde på Holleby i Tune (i Østfold) og ble gift med den norske riksråden Engelbrekt Staffansson (Månestjerne). Dette ekte...

Engebrecht Staffansson Månestjerne, til Holleby MP (1400 - 1459)

Ridder Engelbrekt Steffansen Månestjerne. See below at bottom for definition of Ridder. Definition of Ridder Ridder (Dutch - "knight") is a noble title in the Netherlands and Belgium. The ...

Gunhild Staffansdotter Månestjerne MP (1462 - 1513)

Feil informasjon Gunhild er kjent i en eneste kilde, nemlig i 1513, og kalles da Gunhild Stoffsdotter , ikke Staffansdotter. I denne kilden vises det at hun har odelsgods på Lunde i Telemark. ...

Staffan Engelbrechtsson Månestjerne MP (deceased)

Staffan Månestjerne er ifølge Tore Vigerust fri fantasi og er aldri påtruffet i kildene, og ser (kun) ut til å være konstruert i den hensikt å gi Gunhild Stoff...

Ulvhild Steffansdatter Månestjerne MP (c.1465 - d.)

NB! Det var dårlig gjort og fjerne informasjon som andre har lagt inn. Har man noe å påpeke eller annen informasjon så kan det legges til. Usikkert farskap (Mangler patron...

Engebrekt Staffanson Månestjerne (deceased)

Engelbercht S Månestjerne (1400 - 1459)

Engelbrekt Staffansson Manestjerne (Staffansson Manestijerne) (1400 - 1459)

Gunhild Stefansdatter Månestjerne (c.1462 - c.1513)

Mette Hansdatter Månestjerne (deceased)

NN Månestjerne (Bahus) (deceased)

NN Månestjerne (deceased)

NN E Skak (Månestjerne) (1430 - 1478)

Stafan Månestjerne (deceased)

Staffan Clausson Ribbing-Krumme (1360 - 1418)

Staffan Clausson Båhus was born at Båhus len, Sweden. He was tax requires. Staffan Clausson Båhus was born at Båhus len, Sweden. He was skatte krever. ------------------...

Steffan Engelbrektsen Månestjerne (deceased)

Ulvhild B Månestjerne (Roos) (b. - 1438)

Ulvhild Staffansson Manestjerne (Brynjulsfdatter Roos) (1410 - 1494)

Ulvhild Stefansdatter Månestjerne (deceased)