Surnames » Mebius » Profiles
Photo
Name

Amalia Christina (Mebius) (1849 - d.)

Anna Mebius (f. Schröder) (1727 - 1794)

Anna Wassman (Mebius) (1761 - d.)

Anna Mebius (Schröder) (1727 - 1794)

Astrid Mebius (Nordenfelt) (1899 - 1993)

Tvilling med Ingrid Silfversparre.

Axel Mebius (1895 - 1985)

Fil dr Överdirektör i Skolöverstyrelsen

Catharina Christina Mebius (f. Estenberg) (1768 - 1835)

Christian Henrik (1812 - 1874)

Christina Mebius (c.1753 - 1810)

Christoffer Mebius (c.1690 - 1759)

Christoffer Mebius (c.1690 - 1759)

Elisabeth Martinus Mebius (1816 - 1886)

Elisabeth Dorothea Mebius (1699 - 1784)

Elisabeth Dorothea Mebius (1699 - 1784)

Froukjen Mebius (1787 - 1857)

Geertje de Vries (Mebius) (c.1841 - d.)

Gerrit Mebius (1887 - d.)

Gustaf Henrik Mebius (1851 - d.)

Henderika Mebius (Roekou) (deceased)

Henderika Terpstra-Mebius (deceased)

Henderika Lodewijka Reudink (Mebius) (1851 - 1936)

Jacobus Engelsma Mebius (1749 - 1838)

Uit Van der Aa: NIJEHASKE of Nieuwehaske, d., prov. Friesland, kw. Zevenwouden, griet. Haskerland, arr., kant. en 1/2 u. N. W. van Heerenveen. . . . . . De Herv., die er wonen, behooren tot de gem....

Wybo Mebius (1916 - 1996)

Johan Christoffer Mebius (1720 - 1787)

son till Christoffer Mebius och född 1720, han var rådman och tillika handlande i Alingsås. HAn ägde vid Kungsgatan tomterna 18 och 19, vilka senare köptes av rådman Israel Nyman, som anlade en fabrik ...

Johan Rudolf Mebius (1845 - d.)

Johan Christian (deceased)

Johan Christoffer Mebius (1720 - 1787)

Johanna Wilhelmina Mebius (van Hillo) (1890 - d.)

Johanna (1852 - 1931)

Johanna Christina Smid (Mebius) (1846 - d.)

Johannes Mebius (1753 - 1821)

Johannes Mebius (1753 - 1821)

prost och kyrkoherde i Amnehärad, var son till rådman Johan Christoffer Mebius och född i Alingsås. han blev student i Uppsala 1773, kollega vid franska lutherska skolan i Stockholm 1774, prästvigd den...

Lambertus Johannes Mebius (deceased)

Mariggien Mebius (1782 - d.)

Martinus Mebius (1788 - 1867)

Petronella (Mebius) (1768 - d.)

Roelofke Mebius (1915 - 1993)

Susanna Christiana Mebius (Schröder) (1819 - 1892)

Susanna Christina (deceased)

Ted Mebius (Ronner) (deceased)

Theodorus Ernestus Mebius (1779 - 1844)

Theodorus Ernestus Mebius (c.1719 - 1757)

Uit Van de Aa: HASKERDYKEN-EN-NYEHASKE, kerk. gem., prov. Friesland, klass. en ring van Heerenveen. Men telt er twee kerken ééne te Haskerdyken en ééne te Nijehaske. Haskerdijken had tot aan 1746 allee...

Wemelia Augusta Mebius (deceased)

Wybe Mebius (1784 - 1857)

Friesch Dagblad: maandag, 22 oktober 2001, Geloof & Kerk Vroege 'separatisten' in de Dongeradelen Als aanloop naar het 150 jarig bestaan van de gereformeerde kerk van Morra Lioessens, dat op 4 nove...

◦Durkje Annes Mebius (Prins) (deceased)

◦Jacobus Engelsma Mebius (deceased)