Photo
Name

Miho / Miguel Mihanović / Mihanovich Sangaletti MP (1862 - 1938)

MIHO MIHANOVIĆ – rodio se 6. listopada 1862. godine u Dolima, te od devete godine učio je čitati i pisati kod doljanskog župnika Don Jure Montine, a potom ga uputiše u Korčulu kod trgovca Antona Cvje...

Ana Zloković / Zlokovich (Mihanović / Mihanovich Sangaletti) (1868 - 1947)

Gina Mihanović / Mihanovich Sangaletti (Vukasović Danilović) (1877 - 1940)

Nicolás / Nikola Mihanović / Mihanovich Sangaletti (1845 - 1929)

Braća Mihanović Morski magazin - Povijest pomorstva Autor: Đivo Bašić Petak, 24 Listopad 2008 Povijest pomorstva Argentine bilježi iseljenika Nikolu Mihanovića (Doli kod Stona, 12. 01. 1846. - Buenos A...