Photo
Name

Miho / Miguel Mihanović / Mihanovich Sangaletti MP (1862 - 1938)

MIHO MIHANOVIĆ – rodio se 6. listopada 1862. godine u Dolima, te od devete godine učio je čitati i pisati kod doljanskog župnika Don Jure Montine, a potom ga uputi&...

Ana Mihanović / Mihanovich Sangaletti (1868 - 1947)

Bartul / Bartolome Mihanović/ Mihanovich Sangaletti (1864 - 1926)

Jelena Mihanović / Mihanovich Sangaletti (1851 - 1888)

Marija Mihanović / Mihanovich Sangaletti (1857 - 1913)

Nicolás / Nikola Mihanović / Mihanovich Sangaletti (1845 - 1929)

Braća Mihanović Morski magazin - Povijest pomorstva Autor: Đivo Bašić Petak, 24 Listopad 2008 Povijest pomorstva Argentine bilježi iseljenika Nikolu Mihanovi&#...