Surnames » Myklebust » Profiles
Photo
Name

Agnar Mykle (Myklebust) MP (1915 - 1994)

Agnar Mykle (8 August 1915 – 15 January 1994) was a Norwegian author. He became one of the most controversial figures in Norwegian literature in the 20th century. Store Norske Leksikon Eng...

Anders Monsson Myklebust MP (1655 - 1728)

Brukar på Andersgarden, Myklebust gnr 41-1 f. 1655 i Andersgarden, bnr 1 Myklebust, Stranda, d. 1728 i Andersgarden.

Anders Monsson Myklebust MP (1618 - 1645)

f. 1618 i Andersgarden, Myklebust, Stranda, d. i Andersgarden.

Anne Monsdotter Myklebust MP (1680 - 1764)

Ættebok for Norddal 1997: Myklebust 11

Brit Andersdotter Myklebust MP (1695 - 1735)

Brit Saxesdotter Myklebust MP (1726 - 1767)

Elling Eriksson Myklebust MP (1668 - 1737)

Ættebok for Norddal 1997: Myklebust 9 b > Myklebust 11

Elling Iverson Myklebust MP (c.1606 - c.1683)

Elling Iverssons farslinje tilhører trolig haplogruppe R1a1a. Se Y-search: WXKZJ Stranda bygdebok: Haugen under Myklelbust, side 260

Else Eriksdotter Myklebust MP (b. - 1727)

Erik Olsson Myklebust MP (c.1540 - 1602)

Navnet på Erik kjennes kun gjennom navn på sønnene. Han var bruker på Myklebust i Ørsta. Må ha vært bruker av garden før 1603. Enka dreiv garde...

Erik Pedersson Myklebust MP (c.1605 - 1674)

Erik Pedersson kom frå Bøgarden på Myklebust. Han vart brukar på Øy. 1637-1674: Bruker av Nilsgarden i Øy. 1666: Nevnt som 61 år gammel. Kilde: Da...

Erik Larsson Myklebust MP (1620 - c.1700)

På garden Myklebust i Valldal, bruker 1660 - 1683. Sønnen Elling ble frastjålet "en vog fisk i 1689". Seks barn, Else er yngst. Sønnen "Knut er dreng hjå 'Enken' i 17...

Erik Rasmusson Røsok (Myklebust) MP (1645 - 1727)

Erik Rasmusson Myklebust overtok Røsok Gift to ganger. (Se etter skifte på Digitalarkivet)

Gunder Rasmusson Myklebust MP (1662 - 1705)

Gunder var son av "Unge-Rasmus" på Harøya. Han er nemnd saman med fleire arvingar i eit skifte frå 1705: Kona er Brite Olsdotter (1664 - 1740) Bror Ole Pedersen Ulla Son ...

Gurid Sæbjørnsdotter Myklebust MP (1696 - 1765)

Hogne Eriksson Myklebust MP (1679 - 1739)

Ingebrigt Rasmusson Beinset (Myklebust) MP (1655 - 1723)

Ingebrigt var sønnesønn av Store-Rasmus. Anna Julnes tror han var gift med Anne Rasmusdatter, enka etter Ole Larsen Beinset. Ole Larsen døde i 1685, og den 26. juni 1686 fikk Ingeb...

Ingelev Rasmusdtr. Myklebust MP (1653 - 1694)

Tennøe, K. J. (1928) Os-ætten i Vatne ed et tillæg om Ulvestad-ætten . Aalesund: Nasjonaltrykkeriet, Menighetshuset.

Ivar Nilsson Myklebust MP (1665 - 1716)

Iver Rasmusson Myklebust MP (1648 - 1724)

Jon Rasmusson Myklebust MP (1665 - 1705)

Skifte etter Jon 25. august 1705: Jons kone, fem søsken og seks barn er nevnt.

Margrete Ottarsdotter Myklebust MP (c.1540 - c.1606)

1603-1606: Enke og bruker av gården Myklebust. 1603: Pengeskatten?: Enckenn Ibidem (Møchelbost) Betaler odelsskatt av 2 mællag i gården.

Marte Rasmusdotter Myklebust MP (1614 - 1680)

Ble enke på storgarden Myklebust i Vistdal. Giftet seg andre gang med Jon Eriksson Nesje. Ikke datter av Store-Rasmus, men sønnen gifter seg med Rasmus' datter?

Marte Knudsdotter Myklebust MP (1773 - 1833)

Mons Andersson Myklebust MP (1638 - 1685)

f. 1638 i Andersgarden, Myklebust, Stranda, d. 1685 i Andersgarden.

Mons Andersson Myklebust MP (1693 - 1740)

f. 1693, d. 1740 i Pegarden, bnr 2 Habostad, Stranda. Han giftet seg med Synnøve Pedersdotter Habostad, gift i 1713. Web link:

Mons Nilsson Myklebust MP (1570 - 1630)

f. 1570 i Andersgarden, Myklebust, Stranda, d. 1630 i Andersgarden.

Nils Myklebust MP (1540 - 1605)

Første kjende brukar på Andersgarden, Myklebust gnr 41-1 --- f. 1540 i Andersgarden, Myklebust, Stranda, d. 1605 i Andersgarden.

Nils Myklebust MP (1644 - 1700)

Bjørn Jonson Dale prøver i Ørstingar å finne far til Ivar. Han er nok enten Nils Arnesson Øy Myklebust (1644-c.1700) eller Nils Ivarsson (1660) sønn av I...

Ola Ivarsson Follestad (Myklebust) MP (c.1545 - c.1612)

FOLLESTADÆTTA Ingeborg, dotter av rikingen Amund på Follestad, var gift med ein mann som aldri er nemnd i kjeldene, med mindre han skulle vere lik Ingebrigt på Vartdal. Etter F...

Ola Eriksson Myklebust MP (c.1520 - 1574)

Ola Eriksson var første kjende brukar på Myklebust i Ørsta. 1574-1578: Han ble nevnt i et brev angående noe Follestadgods som Nils Jyde hadde fått tilbake til Folle...

Ole Andersson Myklebust MP (1640 - d.)

Ole og Borgny på Engeset fekk tre born: Elling f 1689, ukjend lagnad Paul f 1691, ukjend lagnad Marte f 1692 gift på Habostad to gonger, til saman åtte born.

Peder Eriksson Myklebust MP (c.1575 - c.1644)

Peder kom frå Lauritsgarden, bnr 2, og vart brukar på Bøgarden, bnr 4, begge Myklebust i Ørsta. 1603: Nevnt som husmand ved "Pengeskatten" i 1603: "Peder Erichssen M...

Pål Eriksson Øy Myklebust MP (1660 - 1724)

Pål Erikson kom frå Øy, og vart brukar på Bøgarden, Myklebust bnr 3. 1666: Nevnt som 6 år. (Født 1660) 1692-1724: Bruker av Bøgarden i Mykleb...

Ragnhild Rasmusdotter Myklebust MP (1651 - 1724)

Født 1656? Av Unge-Rasmus' barn er Ragnhilds etterkommere noe usikre. Finne kilder? Skifte etter mannen Rasmus 1712. Fire barn nevnes: John (1680-1733), Rasmus (1691 - ), Rasmus (1698 - ...

Rasmus Iverson Myklebust MP (c.1685 - 1728)

Sykkylvsslekter, s 92-3: Jakob Olsen f 1699 49e. g1 Marte Jonsd Fet f 1710 51. e. Inger f 1745. f. Peder f 1748. g. Jan f 1752. h. II Kari f 1753. i. Marte f 1755. j. Rasmus f 1758. Gardsoga for Sykk...

Rasmus Gundersson Myklebust MP (1702 - 1735)

Han er nemnd saman med fleire arvingar i eit skifte frå 1705: Gunder Rasmusson: Kona er Brite Olsdotter (1664 - 1740) Bror Ole Pedersen Ulla Son Ole Gundersen (1698-1736) Son Rasmus ...

Rasmus Rasmusson Myklebust MP (1616 - 1698)

Kalt Unge-Rasmus. Unge-Rasmus var like pennefør som sin far. Han sendte bl a klagebrev over ulovlig panteauksjon hos sine festebønder. "(Dette) syner at han var både lovklok, ein...

Rasmus Rasmusson Myklebust Gjøsundseter (Myklebust) MP (1685 - 1733)

En Rasmus Rasmusson er barnebarn av Unge-Rasmus i Haram. Han har forbindelse til Gjøsund og Sæter. Skifte etter dennes bror Jon Rasmusson Myklebust 1733: Romsdal, Haram, Myklebust 1...

Rasmus Rasmusson Myklebust MP (1656 - 1694)

Rasmus Jonsson Myklebust MP (1646 - 1724)

Far til Rasmus: Et forslag er Jon Styrkersson Haram, og mor Kirsti. Siden Rasmus er gift til ætta etter Store-Rasmus, er det trolig at han er av Nesje-slekt, og sønnesønn av Erik...

Rasmus Rasmusson Myklebust MP (1691 - 1724)

Skifte etter Rasmus, 1724: Kona Maren Ellingsdatter er nemnt i skiftet, 1724. To barn, Rasmus (1716-1766) og Ingeleiv (1718-1784). 65 Rasmus Rasmussen Myklebust 1691 1724 171 0 0 66 kone Marie ...

Rasmus Ingebrigtsson Myklebust (Lid) MP (1588 - 1662)

Rasmus Ingebrigtsson Myklebust , kalla Store-Rasmus , var Sunnmørsbøndenes leiar for opprøret mot embedsstanden på 1600-talet. Norsk Wikipedia Store-Rasmus ligger gravla...

Rasmus Rasmussen Myklebust MP (1831 - d.)

Sylvei Pålsdotter Myklebust MP (1692 - 1762)

Born in Bøgarden Myklebust Ørsta to Pål Erikson and Mette Andersdotter. Sylvei married Knut Jonson and had 7 children. Sylvei married Henrik Steffenson and had a child.

Sæbjørn Monsson Myklebust MP (1666 - 1726)

Myklebust (Engen) (deceased)

Myklebust (1933 - 1933)

Amundsen (Myklebust) (deceased)

Olaf Myklebust (1904 - d.)

(Anne) Marie Monsdatter Sigdestad (Myklebust) (1861 - 1953)

... Monsd Myklebust (1657 - 1750)

? Myklebust (1969 - 1969)

? Myklebust (deceased)

? frk.Myklebust ? (deceased)

? Myklebust (deceased)

Indianerjente

? Myklebust (Stavseng) (deceased)

? Myklebust (deceased)

?? Myklebust (deceased)

Aadel ("Pus") Björg Hellesen (Myklebust) (1916 - 2004)

Aagne Petersen Sperre (Myklebust) (1868 - d.)

Aagne Jacobsen Myklebust (Roald) (1813 - 1888)

1865 census for Myklebust, Borgund: Gårdbruker og skolelærer

Aagodt Grude (Myklebust) (1910 - d.)

Aagthe Simonsdtr Myklebust (deceased)

Aase Kolbeinsdatter Myklebust (1719 - d.)

Aasta Myklebust (1907 - d.)

Aasta Jonsdotter Myklebust (1913 - d.)

Aasta Karoline Myklebust (1900 - 1985)

Abel Olsson Myklebust (c.1737 - 1820)

Abel Enoksen Myklebust (1751 - 1794)

Abel Enokson Myklebust (deceased)

Abel Olsson Myklebust (deceased)

Abel Enokson Myklebust (1751 - 1791)

Abel Olson Kjærland Myklebust( Rabben), ledd 6 (deceased)

Abel Pettersson Myklebust( Rabben), ledd 6 (1822 - 1913)

Abelone Rasmusdatter Myklebust (deceased)

Abraham Myklebust (deceased)

Abraham Olsson Myklebust (1716 - 1756)

Abraham Torgersen Myklebust (1762 - d.)

Adam Arneson Myklebust (1874 - 1956)

Adele Myklebust (Hørsdal) (1939 - d.)

Adlaug Myklebust (deceased)

Adolf Karl Teodor Myklebust (1888 - 1975)

Agate Knutsdatter Myklebust (c.1751 - 1836)

1801 census for Møchlebust, Julster:

Agate Hansdtr Myklebust (1751 - d.)

Agathe Knutsdotter Fossheim (Myklebust) (1823 - 1906)

Agnes E Myklebust (deceased)

Agnes Ersland (Myklebust) (deceased)

Agnes Andrea Myklebust (Berntsen) (1906 - c.1992)

Agnes Myklebust (1917 - d.)

Agnes Andersen (Pedersdatter Myklebust) (1885 - 1971)

Agnes Olaug Myklebust (1913 - d.)

Døde ung hos faren på Smøla

Agnete Myklebust (deceased)

Agnete Andersdatter Myklebust (Valaker) (1689 - 1785)

Agnete Simendtr. Myklebust (1692 - d.)

Agnete Jakobsdotter Myklebust (1795 - 1844)

Mest sannsynlig ble Agnete født på Vang i Hedmark, der foreldrene bodde fra de dro fra Toten, og fram til de dro til Herøy i 1803. Agnete nevnes i brorens bygselbrev som "syg e...

Agnette R. Myklebust Førde (1801 - 1866)

Aimar Myklebust (1898 - d.)

Albert Tormodsen Myklebust (c.1890 - d.)

Albert Olson Myklebust Vik (1901 - 1963)