Surnames » Paus » Profiles
Photo
Name

Henriette Paus MP (1841 - 1918)

Litteratur Wikipedia: Henriette Paus Biografi Født 1841 på Frogner Hovedgård  i Aker. Datter av godseier, verkseier, trelasthandler og generalkonsul Benjamin Wegne...

Augustin Thoresen Paus (Pauss), dipl.ing. MP (1881 - 1945)

Litteratur Wikipedia: Augustin Thoresen Paus

Bernhard Cathrinus Paus, cand.theol. MP (1839 - 1907)

Cand.theol., bestyrer og medeier, senere eneeier av Nissens Pikeskole. Han var også formann for Den norske Santalmisjon og den første redaktøren for Santalen . Sønn av ski...

Christopher Tostrup (de) Paus, greve MP (1862 - 1943)

Arving til trelastfirmaet Tostrup & Mathiesen. Godseier (Narverød, Trystorp og Herresta). Kammerherre ved det pavelige hoff fra 1921. Utnevnt til greve av pave Pius XI den 25. mai 1923, og inntr...

George Wegner Paus, cand.jur. MP (1882 - 1923)

Cand.jur., overrettssakfører, direktør Norsk Arbeidsgiverforening. Oppkalt etter onkelen, høyesterettsadvokat George Wegner (1847–1881), som var oppkalt etter tidligere br...

Hans Pedersen Paus, sorenskriver i Øvre Telemark MP (1721 - 1774)

Han var sønn av sorenskriver Peder Paus (1691–1759) og første ektefelle Cathrine Medea Maj Hermansdatter (død 1736), datter av Herman Arentsen (f. 15. juni 1647), som fra 16...

Hans Povelsson Paus MP (1656 - 1715)

Sogneprest i Kviteseid. Litteratur Wikipedia: Hans Paus Biografi av Didrik Arup Seip i Norsk biografisk leksikon, 1. utg., bd. 10, 1949. Lenke . Store norske leksikon: Hans Povelsen Paus

Johan Altenborg Paus MP (1833 - 1894)

Nicolai Nissen Hansen Paus MP (1751 - 1841)

Studerte jus i København til 1774, var lensmann i Kviteseid 1776–1807 og eide den tidligere sorenskrivergården Nordre Midsund som farfaren kjøpte rundt 1720. Folketelling ...

Nikolai Nissen Paus, dr.med. MP (1877 - 1956)

Kirurg, direktør for Vestfold fylkessykehus og president i Norges Røde Kors Litteratur Wikipedia: Nikolai Nissen Paus Biografi i Norsk biografisk leksikon , bd. X, Aschehoug, 1949...

Ole Paus MP

Ole Paus Norsk Biografisk Leksikon Norsk forfatter, komponist og sanger. Wikipedia, norsk

Peder Povelsson Paus MP (1590 - 1653)

Sogneprest i Kviteseid og prost over Øvre Telemark. Før han ble prost var han bl.a. rektor ved Skiens latinskole i 1617, sogneprest i Vinje og tolvprest i Christiania en kort periode. Han...

Peder Hansson Paus MP (1691 - 1759)

Han etterfulgte onkelen Cornelius Paus som sorenskriver i Øvre Telemark i 1723 (med ekspektansebrev fra 1717), og skrev dessuten en kulturhistorisk beskrivelse av distriktet og en ordsamling ove...

Povel Pedersson Paus MP (1625 - 1682)

Han ble i 1645 student ved Københavns Universitet og allerede i 1649 var han blitt sogneprest i Hjartdal, et embede han hadde til sin død. Som en av 87 representanter for den norske geist...

Nicolay Nissen Paus (1885 - 1968)

Wikipedia: Nicolay Nissen Paus Tilhørte "Drammens-grenen" av slekten Paus. Medeier i firmaet Paus & Paus. Ektefellen Else født Paus var en meget fjern slektning fra "Skiens-grenen" av...

Aagot Marie Paus (1913 - 1913)

Aagot Paus (1885 - d.)

Aagot Holmsen Paus (1882 - 1953)

Aagot Paus (1922 - 1990)

Aagot Marie Paus (1906 - 1994)

Aagot Marie Marie Paus (Thiis) (1868 - 1954)

Gravsted:

Aanund Paus (1727 - 1805)

Aase Paus (1909 - d.)

Aase Kristine Amandusdotter Tveit (Paus) (1731 - d.)

Aase Povlsdotter Paus (1658 - d.)

Abel Ludvigssøn Paus (deceased)

gift i Finmark

Abraham Amandusson Paus (1735 - d.)

Abraham Jørgensen Aarø (c.1741 - 1809)

Ada Xenia Paus (Mathiesen) (1919 - 2003)

Adam Ziener Nicolaisen Paus (1788 - d.)

Adam Ziener Hansson Paus (1766 - d.)

Adriaen Paus (deceased)

Adriana DE PAUS (1919 - 1999)

Adrienne De Paus (Jen) (1919 - 1999)

Agnes Holfeldt Paus (Tostrup) (1839 - 1863)

Agnes Paus (1866 - d.)

Agnes Paus-Knutsen (deceased)

Agnes Paus (deceased)

Agnes Paus (Kaas) (1908 - d.)

Agnes Caroline Paus-Knudsen (deceased)

Agnete Knutine Ellingsdtr Paus (1833 - d.)

Aleida Kuipers (Paus) (deceased)

Alette Christine Paus (Schwenke) (1839 - d.)

Alette Marie Paus (1871 - d.)

Alf Paus (1948 - d.)

Alf Paus (1869 - 1945)

Grosserer, adm.dir. i Paus & Paus, majoritetseier i Den Norske Papirfiltfabrik mm.

Alf Paus (1865 - 1869)

Alf Paus (1888 - d.)

Alva Kirstine Paus (deceased)

Amandus Paulsen Paus (c.1778 - d.)

Amandus Hansen Paus (1695 - 1764)

Anders Hanssøn Paus (deceased)

Anders Paus (deceased)

Anders Hansen Paus (1690 - d.)

Anders Paus (c.1695 - d.)

Andrea Jaspara Paus (Nissen) (1725 - 1772)

Andrea Jacobine Charlotte Nicoline Paus (1837 - 1904)

Andrea Jaspara Nissen Nicolaisdatter Paus (1785 - 1811)

Andreas Jacob Paus (1881 - 1882)

Anna Madsdatter Paus (1704 - 1744)

Anna Rosina PAUS (deceased)

Anna Cristine Povlsdatter Knudsen (Paus) (1733 - 1789)

Anna Katrine Smith (Paus) (1827 - 1884)

Anna Louise Christensdatter Paus (1678 - d.)

Anna Maria Paus (deceased)

Anna Susanna Pedersdotter Paus (1720 - 1798)

Gift med assessor og bergmester Adam Ziener.

Anne Zacharine Paus (1786 - 1866)

Anne Margrethe Paus (1704 - d.)

Anne Paus (1704 - d.)

Anne er sikkert nok den Anne Matsdatter Paus, der 29 April 1728 i Skien viedes til Bartskjærer Zacharias Schlütter „i Kirke uden Geleide og uden Lysning ifølge Kongelig Bevi...

Anne Abrahamsdotter Paus (1765 - 1824)

Anne Amandusdotter Øya (Paus) (1728 - 1767)

Anne Carine Paus (b. - 1813)

Anne Cathrine Paus (Solum) (deceased)

Anne Dorothea Paus (1749 - d.)

Anne Dorothea Nikolaisdotter Paus Brauti (1792 - 1828)

Anne Margrethe Hansdatter Paus (1765 - 1844)

Anne Maria Paus (Grøn) (1806 - d.)

Anne-Lise Turid Arnesen Paus (deceased)

Annie Paus (Wegner) (1864 - 1953)

Anton Paus (c.1820 - 1889)

Anton Paus (1854 - 1854)

Antonette Paus (1724 - d.)

Arend de Paus (1896 - d.)

Arne Christensen Paus (1867 - d.)

Aslaug Paus (Grotbekk) (1892 - 1912)

Astrid Margaret Paus (deceased)

Augusta Paus (Thoresen) (1822 - 1875)

Augustin Paus (deceased)

Bartelomeus Paus (deceased)

Beatriz Paus (deceased)

Berete Paus (Christensdtr Paus) (deceased)

Bergit Marie Paus-Knudsen (deceased)

Bergitte Paus (Johannessen) (deceased)

Bernhard Paus (deceased)

Bernhard Cathrinus Paus, dr.med. (1910 - 1999)

Litteratur Wikipedia: Bernhard Paus Store norske leksikon: Bernhard Paus

Bernhard Paus (deceased)

Bernhard Paus (1909 - 1970)

Kaptein i hæren, adm. dir. Nora Fabrikker

Bernhard August Paus (1875 - 1905)

Bertha DE PAUS (1919 - 2002)

Bertha Stephanie DE PAUS (1877 - 1961)