Surnames » Paus » Profiles
Photo
Name

Henriette Paus MP (1841 - 1918)

Litteratur Wikipedia: Henriette Paus Biografi Født 1841 på Frogner Hovedgård  i Aker. Datter av godseier, verkseier, trelasthandler og generalkonsul Benjamin Wegne...

Augustin Thoresen Paus (Pauss), dipl.ing. MP (1881 - 1945)

Dåp 25. september 1881 i Johannes menighet: (faddere: Fru Sofie Thoresen, frk. Hedda Wegner (kusine), skibsreder H[artvig] Eckersberg (grandonkel), artillerikaptein (senere oberst) og tidligere ...

Bernhard Cathrinus Paus, cand.theol. MP (1839 - 1907)

Cand.theol., bestyrer og medeier, senere eneeier av Nissens Pikeskole. Han var også formann for Den norske Santalmisjon og den første redaktøren for Santalen . Sønn av ski...

Christopher Tostrup (de) Paus, greve MP (1862 - 1943)

Wikipedia Biographical Summary: Christopher Tostrup Paus , Count of Paus (10 September 1862 – 10 September 1943), usually known as Christopher Paus and also known as Christopher de Paus, was a...

George Wegner Paus, cand.jur. MP (1882 - 1923)

Dåp 5. november 1882 i Johannes menighet: (faddere: direktør Anders Nikolai Kjær, fullmektig Josef Dietrichson, ekspedisjonssjef David Faye Knudsen, Evald Pauss, fru Olga Thinn og ...

Hans Povelsson Paus MP (1656 - 1715)

Sogneprest i Kviteseid. Litteratur Wikipedia: Hans Paus Biografi av Didrik Arup Seip i Norsk biografisk leksikon, 1. utg., bd. 10, 1949. Lenke . Store norske leksikon: Hans Povelsen Paus

Hans Pedersen Paus, sorenskriver i Øvre Telemark MP (1721 - 1774)

Han var sønn av sorenskriver Peder Paus (1691–1759) og første ektefelle Cathrine Medea Maj Hermansdatter (død 1736), datter av Herman Arentsen (f. 15. juni 1647), som fra 16...

Johan Altenborg Paus MP (1833 - 1894)

Nicolai Nissen Hansen Paus MP (1751 - 1841)

Studerte jus i København til 1774, var lensmann i Kviteseid 1776–1807 og eide den tidligere sorenskrivergården Nordre Midsund som farfaren kjøpte rundt 1720. Folketelling ...

Nikolai Nissen Paus, dr.med. MP (1877 - 1956)

Dåp 1. juli 1877, hjemmedøpt av faren, hjemmehørende i Johannes menighet: (faddere: Ludvig Wegner, Einar Lyche, J.L.(?) Pauss, Louise Pauss (farmor), Agnes Conradi) Kirurg, direk...

Ole Paus MP

Ole Paus Norsk Biografisk Leksikon Norsk forfatter, komponist og sanger. Wikipedia, norsk

Peder Hansson Paus MP (1691 - 1759)

Han etterfulgte onkelen Cornelius Paus som sorenskriver i Øvre Telemark i 1723 (med ekspektansebrev fra 1717), og skrev dessuten en kulturhistorisk beskrivelse av distriktet og en ordsamling ove...

Peder Povelsson Paus MP (1590 - 1653)

Sogneprest i Kviteseid og prost over Øvre Telemark. Før han ble prost var han bl.a. rektor ved Skiens latinskole i 1617, sogneprest i Vinje og tolvprest i Christiania en kort periode. Han...

Povel Pedersson Paus MP (1625 - 1682)

Han ble i 1645 student ved Københavns Universitet og allerede i 1649 var han blitt sogneprest i Hjartdal, et embede han hadde til sin død. Som en av 87 representanter for den norske geist...

Nicolay Nissen Paus (1885 - 1968)

Wikipedia: Nicolay Nissen Paus Tilhørte "Drammens-grenen" av slekten Paus. Medeier i firmaet Paus & Paus. Ektefellen Else født Paus var en meget fjern slektning fra "Skiens-grenen" av...

Aage Paus (1905 - 1988)

Han var lege. Faren ble i 1913 saksøkt av den kjente slekten Paus for å bruke navnet Paus urettmessig, men fikk beholde navnet. Hans tippoldefar Hans Jørgensen bodde på pl...

Aage Paus (1898 - d.)

Aage Paus (1953 - d.)

Han tilhører en slekt Paust/Paus som tok navnet på 1800-tallet, men som ikke har noen tilknytning til den kjente slekten Paus . Han er etterkommer av bokholderen Johan Karenius Paus, som ...

Aagot Paus (1885 - d.)

Aagot Holmsen Paus (Holmsen) (1882 - 1953)

Aagot Margrethe Paus (Thiis) (1868 - 1954)

Aagot Elise Flønæs (Paus) (1918 - 2015)

Aagot Marie Paus (1906 - 1994)

Hun tilhørte en slekt Paus fra Gjerpen uten påvist sammenheng med den kjente slekten med samme navn, jf.

Aagot Marie Paus (1913 - 1913)

Aagot Paus (1922 - 1990)

Aagot Marie Marie Paus (Thiis) (1868 - 1954)

Gravsted:

Aanen Paus (1727 - 1805)

Aanen Paus, trelasthandler og kjøpmann i Fredrikstad. Opprinnelig borger fra Christiania hvor han drev med trelasthandel. I den forbindelse kom han til Fredrikstad. Han giftet seg med en datter ...

Aase Paus (Thon) (1928 - d.)

Aase Paus (1909 - 1993)

Aase Kristine Amandusdotter Tveit (Paus) (1731 - d.)

Aase Povlsdotter Paus (1658 - d.)

Abel Ludvigssøn Paus (deceased)

gift i Finmark

Abraham Jørgensen (Paus) (Aarø) (c.1741 - c.1809)

Abraham Amandusson Paus (1735 - d.)

Abraham Jørgensen Aarø (c.1741 - 1809)

Ada Xenia Paus (Mathiesen) (1919 - 2003)

Adam Ziener Nicolaisen Paus (1788 - d.)

Adam Ziener Hansson Paus (1766 - d.)

Adriaen Paus (deceased)

Adriana DE PAUS (1919 - 1999)

Adriana de Paus (c.1792 - d.)

Adrienne De Paus (Jen) (1919 - 1999)

Agnes Paus (Kaas) (1908 - d.)

Agnes Holfeldt Paus (Tostrup) (1839 - 1863)

Agnes Paus (1866 - d.)

Agnes Paus (deceased)

Agnes Paus-Knutsen (deceased)

Agnes Caroline Paus-Knudsen (deceased)

Agnete Knutine Ellingsdtr Paus (1833 - d.)

Aleida Kuipers (Paus) (deceased)

Alette Christine Paus (Schwenke) (1839 - d.)

Alette Marie Paus (1871 - d.)

Alf Paus (1865 - 1869)

Alf Paus (1888 - d.)

Alf Paus (1948 - d.)

Alf Paus (1869 - 1945)

Grosserer, adm.dir. i Paus & Paus, majoritetseier i Den Norske Papirfiltfabrik mm. Portrettet i profilbildet tilhørte per 1988 datteren Aase Paus.

Alva Kirstine Paus (deceased)

Amandus Hansen Paus (1695 - 1764)

Amandus Paulsen Paus (c.1778 - d.)

Anders Hanssøn Paus (deceased)

Anders Hansen Paus (1690 - d.)

Anders Paus (deceased)

Anders Olsson Paus (1826 - 1902)

Andrea Jaspara Paus (Nissen) (1725 - 1772)

Andrea Jacobine Charlotte Nicoline Paus (1837 - 1904)

Andrea Jaspara Nissen Nicolaisdatter Paus (1785 - 1811)

Andreas Jacob Paus (1881 - 1882)

Anna Madsdatter Paus (1704 - 1744)

Anna Rosina PAUS (deceased)

Anna Isabella Catrine Paus (1853 - d.)

Anna Katrine Smith (Paus) (1827 - 1884)

Anna Louise Christensdatter Paus (1678 - d.)

Anna Maria Paus (deceased)

Anna Mathilde Paus (1871 - d.)

Broren Johan Karenius ble i 1913 saksøkt av den kjente slekten Paus for å bruke navnet Paus urettmessig, men fikk beholde navnet. Oldefaren Hans Jørgensen bodde i 1812 på pl...

Anna Susanna Pedersdotter Paus (1720 - 1798)

Gift med assessor og bergmester Adam Ziener.

Anne Paus (1704 - d.)

Anne er sikkert nok den Anne Matsdatter Paus, der 29 April 1728 i Skien viedes til Bartskjærer Zacharias Schlütter „i Kirke uden Geleide og uden Lysning ifølge Kongelig Bevi...

Anne Zacharine Paus (1786 - 1866)

Anne Margrethe Paus (1704 - d.)

Anne Amandusdotter Øya (Paus) (1728 - 1767)

Anne Abrahamsdotter Paus (1765 - 1824)

Anne Carine Paus (b. - 1813)

Anne Cathrine Paus (Solum) (deceased)

Anne Dorothea Paus (1749 - d.)

Anne Dorothea Nikolaisdotter Paus Brauti (Paus) (1792 - 1828)

Anne Kirstine Povlsdatter Paus (c.1733 - 1789)

Anne Margrethe Hansdatter Stoltenberg (Paus) (1765 - 1844)

Anne-Lise Turid Arnesen Paus (deceased)

Annie Paus (Wegner) (1864 - 1953)

Anton Paus (1854 - 1854)

Anton Paus (c.1820 - 1889)

Antonette Paus (1724 - d.)

Arend de Paus (1896 - d.)

Arne Christensen Paus (1867 - d.)

Aslaug Paus (Grotbekk) (1892 - c.1912)

Astri Ingeborg Paus (Mørch) (deceased)

Astrid Margaret Paus (deceased)

Augusta Paus (Thoresen) (1822 - 1875)

Augustin Paus (deceased)

Bartelomeus Paus (deceased)

Beate Ofstad (Paus-Knudsen) (1926 - 2014)