Surnames » Pećar » Profiles
Photo
Name

Miošić (Pećar) (deceased)

account deleted (deceased)

Pećar (deceased)

Pećar (1932 - 1932)

Pećar (Štrbo) (deceased)

Ane - Mande Borić (Pećar) (1853 - 1936)

? Pećar (Vrgoč) (deceased)

? Pećar (c.1660 - d.)

??? Pečar (deceased)

A. Pećar (deceased)

advija pecar (deceased)

Agnesa Burmaz (Pećar) (1770 - d.)

Aida Pećar (deceased)

Aida Pecar (deceased)

Albina Pecar (1892 - 1982)

Alice Pecar (deceased)

Alma Glavina-Pečar (deceased)

Amalija Donka Jerka Pećar (Despot Bašak) (1861 - 1950)

Ana Pećar (1906 - 1918)

Ana Pećar (Šutić) (1899 - d.)

Ana Pećar Petrušić (Jelčić) (1885 - 1960)

Kuma bila Visković Purišić Jela iz Podace

Ana Pećar (1924 - 1924)

Kuma Ane -Frane Veža iz Brista, dite znamenovano u kući radi bolesti od župnika

Ana Lerner (Pecar) (deceased)

Ana Pećar (Beno) (1799 - 1886)

Ana Pećar (b. - 1995)

Ana Pećar (Jelčić) (deceased)

Ana Pećar (Borić) (1849 - d.)

Ana Pecar (?) (deceased)

Ana Pećar (Marušić) (1856 - 1931)

Ana Pećar (Kalajzić) (1934 - 1979)

Andrija Pećar Pušina (1799 - d.)

Andrija Pećar (1720 - d.)

Andrija Pećar (1832 - 1896)

have 21 children to 2 wives

Andrija Pećar (1908 - 1908)

Andrija Pećar (1927 - 2005)

Ime Andro promjenio 1986 g. u Andrija

Andrija Pećar (1876 - c.1927)

Andrijana Buklijaš (Pećar) (1765 - 1832)

Andrijana Boric (Pećar) (c.1825 - d.)

Andrijana Pečar (Vežić Pojić) (1892 - 1965)

Andrijana Rabušić (Pećar) (1802 - 1891)

Andrijana Pećar (Lucić) (c.1780 - d.)

Andrijana Pećar (Jelčić) (c.1845 - d.)

Andrijana Cvitanović Kutine (Pećar) (1825 - 1895)

Andrijana Pećar Petrušić (1793 - d.)

Andrijana Pećar (Bukljaš) (1870 - d.)

Ane Pećar (1879 - d.)

Ane Pećar (1892 - 1893)

Ane Pećar (Šarić) (1854 - 1936)

Ane Cvitanović (Pećar) (1884 - 1948)

Ane Pećar (Miošić) (1893 - d.)

Ane Mande Pećar (Vežić) (1893 - 1980)

Ane Marija Pećar (Visković Žegurić) (1858 - 1892)

Ane-Mare Pećar Petrušić (1891 - 1975)

Kumovi bili Ane Pečar i Iko Pečar iz Podace

Angel Pecar (deceased)

Anka Židić (Pećar Petrušić) (1923 - 2012)

kumovi bili Anka Pećar i prlenda Mare pok Mate, težaci iz Podace

Anka Bartulović (Pećar) (deceased)

Anka Marušić (Pečar) (1921 - 1999)

Anka Staničić (Pećar Petrušić) (1923 - 2001)

kume bile Cvitanović Bare i Kate Šutić iz Graca

Anka Pečar (Trdin) (deceased)

Anka Drinka Pećar (1930 - 1949)

kumovi bili Mate Pečar i Iva Štula. katol.tećaci iz Podace

Anna Pećar (1739 - d.)

Anna Pećar (1781 - d.)

Anna Steinberger (Pećar) (1903 - d.)

Anna Filippi Pećar (Marani) (c.1775 - d.)

Anna Pećar (?) (c.1700 - 1735)

Anna Filippi Pecar (Franceski) (1837 - 1910)

Anna Pećar (1759 - d.)

Ante Pečar (deceased)

Ante Pećar (1810 - d.)

Ante Pećar Kuzmić (1871 - 1944)

Samorodjen u godini 1871. Naknadno uvršten u knjigu rošenih po nalogu c.Kr. Dalmatinskog namjesništva dana 11.5.1891 br. 14224/II a to je samo u novačne svrhe..-Podaca 25.7....

Ante Pećar (1921 - c.1943)

kumovi bili Ante Cvitanović i Kate Andrijašević Pavlak težaci iz Podace

Ante Pećar (c.1810 - d.)

Ante Pećar Pušina (1900 - d.)

kum bio Cvitanović Ante pok. Nikole, katoltežakiz Podace

Ante Pećar Pušina (1868 - c.1942)

Ante Pečar (c.1870 - d.)

Ante Pećar Kuzmić (1834 - d.)

Ante Pećar (1735 - d.)

Ante Pećar (1882 - 1942)

Ante Pećar (1901 - 1977)

Ante Pećar Petrušić (1931 - 1931)

kršten i znamrnovan u kući zbog pogibelji života od strane Drine Pećar žene Antine

Ante Pećar (1876 - 1957)

Ante Pećar (1944 - 1944)

Ante Pećar (1894 - 1913)

kumovi bili Stipan Matutinović, kat.težak iz Zaostroga i Marija Bi8lić težakinja iz Dube Pelješke

Ante Pečar (c.1835 - d.)

Ante Pećar (1885 - d.)

Nezakoniti sin, kum bio Perlenda Pavao iz Podace

Ante "Tony" Pechar (Pecar) (1886 - 1965)

Ante Bartul Pećar (1887 - d.)

kumovi Ante Cvitanović i Kata Bukljaš iz Podace. Odselio u Australiju

Ante Ivan Pećar (1925 - 2008)

Ante Jure Pećar Kuzmić (1895 - 1896)

Kumovi bili Jure Visković Purišić i bare Burmaz, katol.tećaci iz Podace

Ante Mate Pećar (1890 - d.)

Kumovi bili Ivan Pećar Iva Prlenda, katolici, tezaci iz Podace

Ante Mate Pećar (1883 - d.)

Ante Petar Pećar (1926 - 2006)

Anthony Pecar (1907 - 1987)

Antica Pećar (Marusic) (1840 - 1879)

Antica Pećar (1830 - d.)

Anton Pećar Petrušić (1810 - 1894)

Anton Pečar (1915 - 2004)

Anton Pećar Petrušić (1772 - 1823)

Anton Pećar (c.1830 - d.)

Anton Pećar (deceased)