Surnames » Quy » Profiles
Photo
Name

Allan (deceased)

Catherine Agnes Quy (Aynsley) (1875 - 1944)

Charles Quy (1920 - d.)

Christina Winona Quy (1915 - d.)

Clara Winifred Maus Setter Quy (1899 - 1987)

U.E.L. (United Empire Loyalist) descendant " United States Social Security Death Index ," index, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Clara Quy, May 1987; citing U.S. Social Security Administr...

Công Nguyễn Quý (deceased)

Cơ Nguyễn Quý (deceased)

David Jean Quy (1929 - 1929)

Emily Jane wheeler (Quy) (deceased)

Ephraim Quy (deceased)

Gertrude O. Shadday-Smith-Quy (deceased)

Huỳnh Đăng Quý (deceased)

HỒ VĂN HOÁN 4/14/Quý tỵ (deceased)

Nguyễn Quý Hồng (deceased)

Le Quy Toan (deceased)

Le Quy Quang (deceased)

Lily Thompson (Quy) (deceased)

Lê Thị Quý (deceased)

Mildred Lee Quy (1910 - 1976)

Nguyen Quy Co (deceased)

Nguyễn Gia Cát (Quỳ Giang) (1762 - d.)

Nguyễn Gia Cát (Quỳ Giang), Ðời 7-3a (11) Cụ Nguyễn Gia Cát tức Nguyễn Quỳ Giang tiên ...

Nguyễn Quý (deceased)

Nguyễn Quý Hiếu (hiệu) (Nguyễn Quý Hiếu) (deceased)

Nguyễn Công Quý (deceased)

Nguyễn Thủ Quý (deceased)

Nguyễn Thủ Quý Con thứ 9 đời thứ 6 đỗ nho sinh tên là Thủ Quý. Tổ lên làm ấp t...

Nguyễn Văn Quỳ (1900 - 1964)

Ngô Thi Quý Oanh (1926 - 1996)

Ngô Quý TiếP (Liên Giang) (deceased)

Ngô Quý Oanh (deceased)

Ngô Thị Quy (deceased)

Oliver J. Quy (1849 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; citing sheet 5B, family 67, ...

Patricia Ann Quy (1932 - 1977)

Pham Van Quy (deceased)

Phuong Phan Quy (deceased)

Phạm Văn Quy (Tự Nhân phố (chi Cao)) (deceased)

Quy Nguyen Nguyen (QUY), d (1923 - d.)

Quận Phu Nhân Chính Thất Phu Nhân Thuỵ Huệ Phương Huý Pháp tự La Thanh (06/11) (Nguyễn Quý Thị), Hiệu Từ Nhân (deceased)

Quận Phu Nhân Chính thất Từ An (04/05) (Nguyễn Quý Thị) (deceased)

Robert Dean Quy (1937 - 1974)

Sarah Quy (1849 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Sarah Quy in household of Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; ci...

Shirley Quy (deceased)

Soan Phan Quy (deceased)

Thị Quy (Vợ 3) (deceased)

Thomas Quy (1887 - d.)

" United States Census, 1900 ," index and images, FamilySearch ( : accessed 30 January 2015), Thomas Quy in household of Oliver J Quy, Precinct 8 Kansas City Ward 3, Jackson, Missouri, United States; c...

Thị Khuyên Lê (Lê Thị Khuyên) (c.1950 - c.2011)

VÕ QUÝ (deceased)

VÕ QUỴ (deceased)

Văn Quỳ Đỗ (Đỗ Văn Quỳ) (1940 - c.2012)

Vũ Thị Quy (deceased)

william quy (deceased)

William Quy (deceased)

Ông Quỳ (deceased)

Đinh Văn Quý (deceased)