Surnames » Quy » Profiles
Photo
Name

Allan (deceased)

Catherine Agnes Quy (Aynsley) (1875 - 1944)

Charles Quy (1920 - d.)

Christina Winona Quy (1915 - d.)

Clara Winifred Maus Setter Quy (1899 - d.)

U.E.L. (United Empire Loyalist) descendant

Công Nguyễn Quý (deceased)

Cơ Nguyễn Quý (deceased)

David Jean Quy (1929 - 1929)

Emily Jane wheeler (Quy) (deceased)

Ephraim Quy (deceased)

Gertrude O. Shadday-Smith-Quy (deceased)

Huỳnh Đăng Quý (deceased)

HỒ VĂN HOÁN (4/14/Quý tỵ) (deceased)

Nguyễn Quý Hồng (deceased)

Le Quy Toan (deceased)

Le Quy Quang (deceased)

Lily Thompson (Quy) (deceased)

Lê Thị Quý (deceased)

Mildred Lee Quy (1910 - 1976)

Nguyen Quy Co (deceased)

Nguyễn Gia Cát (Quỳ Giang) (1762 - d.)

Nguyễn Gia Cát (Quỳ Giang), Ðời 7-3a (11) Cụ Nguyễn Gia Cát tức Nguyễn Quỳ Giang tiên ...

Nguyễn Quý Hiếu (hiệu) (deceased)

Nguyễn Quý (deceased)

Nguyễn Công Quý (deceased)

Nguyễn Thủ Quý (deceased)

Nguyễn Thủ Quý Con thứ 9 đời thứ 6 đỗ nho sinh tên là Thủ Quý. Tổ lên làm ấp t...

Nguyễn Văn Quỳ (1900 - 1964)

Ngô Quý TiếP (Liên Giang) (deceased)

Ngô Thi Quý Oanh (1926 - 1996)

Ngô Quý Oanh (deceased)

Ngô Thị Quy (deceased)

Patricia Ann Quy (1932 - 1977)

Pham Van Quy (deceased)

Phuong Phan Quy (deceased)

Phạm Văn Quy (Tự Nhân phố (chi Cao)) (deceased)

Robert Dean Quy (1937 - 1974)

Shirley Quy (deceased)

Soan Phan Quy (deceased)

Thị Quy (Vợ 3) (deceased)

Thomas Quy (1887 - d.)

Vũ Thị Quy (deceased)

William Quy (deceased)

Ông Quỳ (deceased)