Surnames » Sapir » Profiles
Photo
Name

Naomi Shemer / נעמי שמר MP (1930 - 2004)

Naomi Shemer ( נעמי שמר‎; July 13, 1930 – June 26, 2004) was a leading Israeli songwriter hailed as the "first lady of Israeli song and poetry." Recipient of Israel Prize in 1983. Biography Naomi S...

. Sapir (deceased)

Abram Sapir (1777 - 1845)

Abram Sapir (1872 - d.)

Amalya Sapir (deceased)

Ana Sapir (streit) (deceased)

Andries Sapir (deceased)

Arie SAPIR (b. - 1959)

aron leib sapir (1880 - 1935)

Aviv Sapir (deceased)

avraham sapir (c.1900 - c.1978)

Avraham אברהם Yaakov יעקב Sapir ספיר (deceased)

אביו בנימין באנציקלופדיה דוד תדהר

Avshalom Sapir (deceased)

baila belche sapir (c.1900 - d.)

Bashe Krausz (Sapir) (deceased)

basia (sapir) (1890 - d.)

Berek Sapir (1874 - d.)

Binyamin Zeev Sapir (1843 - d.)

אנציקלופדיה דוד תדהר

Bluma (Szafer) Sapir (1800 - d.)

Boruch Yosef Sapir (1919 - 1941)

Borukh Sapir (deceased)

Celia (Tziril) Feigenblum (Sapir) (1916 - 2002)

chaim zelik sapir (c.1870 - d.)

Chaim Sapir (1913 - d.)

chaim szmsia sapir (c.1896 - d.)

Chana Devorah Sapir (Rotshtein) (1883 - 1941)

Chana Sapir (Davidovich) (b. - 1961)

chana sapir (1912 - d.)

Chana Sapir (Zuckerman) (b. - 1885)

בעלה בנימין באנציקלופדיה דוד תדהר

chava sara sapir (1908 - 1941)

Chaya Sapir (deceased)

Clara Sapir (deceased)

Devora Sapir (Narotzki) (1927 - 2012)

Devora (b. - 2012)

Dovid Meir Sapir (1908 - 1941)

Dovid Sapir (1895 - d.)

Dvorah דבורה Sapir ספיר (Visoker) (1895 - 1977)

הגדלתי את התמונה של דבורהז"ל, וראיתי כמה היא דומה לסבא שלי, משה ויסוקר ז"ל, שהיא הייתה אחותו. נזכרתי בכל הפעמים שבאנו לבקר אותה, אבי [יעקב ויסוקר ז"ל]ואני, ובכל הפעמים שנפגשנו בה. היא הייתה אישה פקחית,...

Eliaz Sapir (1869 - d.)

Eliyahu Sapir (1869 - 1911)

אביו בנימין באנציקלופדיה דוד תדהר אתר ראשוני פתח תקוה אליהו ספיר נולד בירושלים לאביו בנימין-זאב בן החוקר הנודע ר' יעקב הלוי ספיר. היה בעל השכלה תורנית וכללית. התיישב אחרי נשואיו בפתח-תקוה ועסק במ...

Ester Sapir (1913 - d.)

Esther Trop (Sapir) (deceased)

אסתר, אשת הרב אברהם חיים טרופ - בנו הבכור של הרב נפתלי טרופ. כיהן כר"מ בישיבת ראדין עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. הוא היגר לארצות הברית, שם מונה לראש ישיבת חפץ חיים. לאחר מכן שימש כראש ישיבת קרלין-סטולין...

Feiga Sapir (deceased)

Feiga Lea Sapir (Shapira) (deceased)

בנה בנימין באנציקלופדיה דוד תדהר

Feige Gitel Sapir (1913 - 1941)

Feige Sapir (Dessel) (c.1900 - d.)

Fiega Sapir (Abramson) (1878 - d.)

Flora Sapir (Van Der Woude) (deceased)

Fruma Liba Levinson (Sapir) (deceased)

פרומה ליבה, אשת הרב יהושע לוינסון - נכדו של החפץ חיים. כיהן כר"מ ומשגיח בישיבת ראדין וניהל אותה בשנותיה האחרונות. פרומה ליבה לוינסון ושמונה ילדיהם נספו בתחילת מלחמת העולם השנייה והרב יהושע לוינסון נספה...

fruma sora (sapir) (1850 - 1893)

Genya Sapir (Stapian) (deceased)

בעלה בנימין באנציקלופדיה דוד תדהר

Gitl Zuker (Sapir) (deceased)

Hadasah (deceased)

Haim Josef Sapir (1869 - d.)

Hana Sapir (deceased)

Hillel Sapir (deceased)

Hillel Sapir (1867 - d.)

Hulda Sapir (Yatkovsky) (b. - 1996)

Israel Sapir (1902 - 1990)

נפטר ב ה' אב תש"נ 17 נקבר בקרית שאול גוש 21, אזור 1, שורה 8, מקום

Juszk Sapir (c.1860 - d.)

Kayla Rivka Sapir (1922 - 1941)

Kuti Sapir (1924 - 2009)

Lael Sapir (Sirkovich) (deceased)

Lara Sapir (1967 - 1990)

Lea Leah לאה בת ר' אברהם יצחק daughter of Avraham Yitschak ספיר Sapir (שלוסברג Schlosberg Schlossbeerg) (deceased)

Leah Mirel Sapir (Spira) (c.1800 - d.)

Liba Feige Hershowitz (Sapir) (deceased)

Lipko Sapir or Shapiro (1875 - d.)

Luba Sapir (1896 - d.)

malka sapir (farbarowicz) (c.1873 - d.)

Meir מאיר Sapir ספיר (deceased)

Michael מיכאל Sapir ספיר (deceased)

אביו בנימין באנציקלופדיה דוד תדהר

Mika Sapir (deceased)

Mikhail Sapir (deceased)

Mina Arison Sapir (1927 - 2012)

Mina Sapir (Shatil) (deceased)

Miriam Segal (Sapir) (deceased)

מרים, אשת הרב יוסף סגל שהיה רבה הראשי של נס ציונה. בנם, הרב זאב סגל, מרבני ניו יורק.

Miriam Sapir (deceased)

Moshe Aharon Sapir (deceased)

Moshe Sapir (Chapelevsky) (1901 - 1980)

Moshe Sapir (1901 - 1970)

Musya Sapir (deceased)

Naftuli Meir Sapir (deceased)

Nehama Sapir (Hoffman) (1907 - 1946)

נולדה שבת נחמו תרס"ז נפטרה בנר שני של חנוכה תש"ז נקברה בבית העלמין בנחלת יצחק גוש 2 ,אזור 12, שורה 6, מקום 1א

Pasha Chana/Chaya (deceased)

פעשא חיה, אשת הרב אליעזר פופקו - היה אב"ד וועליזש ברוסיה ולאחר מכן רב בפילדלפיה. בניו כיהנו כרבנים בארצות הברית. חתנו הוא הרב מרדכי סאוויצקי, אב"ד בבוסטון, מחבר הספרים "בית מרדכי" ו"מים אדירים"

Pesha Leba Sapir (c.1922 - d.)

Pinchas Sapir (1881 - 1941)

Pinchas Sapir (1907 - d.)

Rabbi Avraham Sapir (deceased)

ר' ישראל אריה Rabbi Israel Aryeh ספיר Sapir (1890 - 1961)

ר' ישראל אריה ספיר כשעלה לארץ ישראל בשנת תרפ"ב, נתקבל לרב בפתח תקווה, כשאביו עלה לארץ, אחריו, פינה את תפקידו לרבנות לטובת אביו, ועבר לירושלים, ורק כשנפטר אביו חזר לפתח תקווה, והיה דיין ואב בית הדין בפת...

ר' יעקב משה Rabbi Yaakov Moshe ספיר Sapir (deceased)

ר' יעקב משה ספיר עוד בטרם היותו בר מצוה, לקחו אביו ר' יצחק לרבו בעל הצמח צדק מליובאוויטש, היה רבה של עיר המחוז סרטוב במשך שלושים וחמש שנים, סרטוב באותם ימים היתה רחוקה ממרכזי היהדות, ור' יעקב משה בתפקי...

Rabbi Yitzchak ר' יצחק Spetner-Sapir ספיר (deceased)

Rabbi Zalman Nachum Sapir (deceased)

Rami Sapir (deceased)

Rebtsn ציפורה Zipora סלומון Salomon (ספיר Sapir) (deceased)

Rebtzn הרבנית Sapir ספיר (Schlosberg שלוסברג) (deceased)

Resha Spetner-Sapir (deceased)

Rivkah רבקה Sapir ספיר (Shafriri) (c.1900 - d.)

Roza Mindel Sapir (1861 - d.)

Rubin Sapir (1846 - 1847)

Ruchel Fuchs (Sapir) (deceased)