Surnames » Schielderup » Profiles
Photo
Name

Anna Pedersdatter Schielderup MP (1626 - c.1626)

Jens Pedersen Schielderup MP (1604 - 1665)

Jens Pedersen Schielderup , biskop i Bergen Født 24 feb. 1604, Mandal, Død 2 okt. 1665, Bergen Mag. Jens Pedersen Schielderup, f. 1604, 14. Febr. Blev Kong Christian IV. Hof-Prædikant 1637, 22 Oct....

Jens Pederssøn Schielderup MP (c.1509 - 1582)

Jens Pederssøn Schielderup , (1509-1582) biskop i Bergen Geistlig. Foreldre: Faren het Peder (død 1563); morens navn er ikke kjent (trolig død etter 1563). Gift med Susanne Lennertsdatter; hennes lev...

Peder Jensen Schielderup MP (1571 - 1646)

Peder Schjelderup (1571-1646) Biskop i Trondheim Foreldre: Biskop i Bergen Jens Pederssøn Skielderup (ca. 1510–1582) og Susanne Lennertsdatter. Gift 1) 1601 med Anne Nilsdatter (død 1612), datter av ...

? Jenssen Schielderup (deceased)

En sønn nevnt i farens minnedikt.

Aarent Nicolay Nielssen Schielderup (1721 - d.)

Ved svigerfaren Johan Morsing sitt skifte den 4. mars 1755 er han tilstede på Nesset prestegård sammen med sin hustru Maren Helena. Her tituleres han Monsr. (Kilde: Skifteprotokollar frå Romsdal pros...

Adriane Jensdatter Schielderup (c.1551 - c.1599)

Hennes mann var gift 3 ganger i følge Bendix de Fines Beskrivelser over Stavanger 1745. Norsk Magasin III, side 188: Jørgen Eriksen's 3. hustru het Barbara Trondhsdatter, -hun var gift 1. gang med Jon ...

Agnes Melchiorsdatter Schjelderup (1865 - d.)

Anders Mikkelsen Schielderup (1670 - 1740)

Sognepræst til Tolgen.82 Han ble 1695 pers. Kapell. i Holtaalen hos sin Svigerfader; dertil ordin. 31. mai s. A. af Biskop Krog; blev 19. okt. 1706 Kapell. hos Hr. Nils Jensen Friis til Tønsæt og 3...

Anders Jensen Schielderup (c.1684 - c.1751)

Ved skiftet eide han; 1 pund og 3 merker i gården Halsen i Hamarøy. opplysninger fra Simon Ellefsen Han var født ca 1684 Preseidet på Hamarøy 17 år gammel ved manntall 1701. Giftet seg i 1709 m...

Anders Nielssen Schjelderup (1648 - 1692)

Erlandsen forteller at han blev ordinert til visepastor til Tromsø 1672 og forflyttet til Trondenes 1689, hvor han døde 1693. Iflg. Delgobe student 1665, baccalaureus 1666. Anders ble Student 1665,...

Ane Kristine Rasmusdatter Schielderup (c.1688 - d.)

Anna Jensdatter Schielderup (c.1645 - 1714)

Anna Pedersdatter Schielderup (1676 - 1741)

Anna var datter av Peder Nilsen Scheldrup, og Inger Hartvigsdatter. Peder Nilsens fam, kommer sansynlig vis fra Danmark. Var gift 1) med Johannes Hagerup 2) med Kjeld Stub

Anna Pedersdatter Schielderup (c.1627 - 1701)

Sources: Genealogia Schieldrupiana og Biskop Peder Jensen Schielderups Liv og Levnet. Universitetsbiblioteket i Bergen: MS-99. Side 1.

Anna Magdalene Beata Hansdatter Busch (1614 - 1680)

Anna Hansdatter Busch ble født circa 1613 i Stjørdal, Nord-Trøndelag. Hun var datter av Hans Gjertsen Busch og Maren Svendsdatter. Anna Hansdatter Busch giftet seg med Jørgen Pedersen Schjelderup, sønn...

Anna Malena Schielderup (b. - 1777)

Anna Pedersdatter Schielderup (1724 - d.)

Anna Schielderup Arentz (Hansdatter) (1709 - 1757)

Anna Catharina Søfrensdatter Schielderup (c.1663 - d.)

Anna Kirstine Pedersdatter Schielderup (c.1670 - 1703)

Hun var gift I 3 apr 1695 i Støren med Jøris Torstensen White f.1661, d.1700, og fikk 1 sønn med ham. Hun ble gift II 8 jan 1704 i Støren med Christian Andersen Aalborg f.ca.1650, d.1705, og fikk 3 bar...

Anna Michelsdatter Schjelderup (1671 - d.)

Anne Jørgensdatter Schielderup (c.1640 - 1685)

Anna Jørgensdatter Schjelderup ble født circa 1640 i Skogn, Nord-Trøndelag. Hun var datter av Jørgen Pedersen Schjelderup og Anna Hansdatter Busch. Anna Jørgensdatter Schjelderup giftet seg med Anders ...

Anne Nielsdatter Holck (1575 - 1612)

Ulldalske saml.84 fol:IV: Opptegnelser av Laurits Nilsson, Borgermester i Tønsberg: "Anno 1600 ale helen daug stodt mijn söster Anne Nijls dotters festeröl paa Holme udi Mandal medt hederlig mandt he...

Anne Nielsdatter Schielderup (Schjelderup) (1647 - 1731)

Var først gift med Rasmus Clausen Rosings formann, Nils Rosing. Kilder: -Boken ”Den trønderske slekt Bull” av Jens Bull (1938), på grunnlag av N. R. Bulls stamtavle av 1886.

Anne Cathrine Andersdatter Schielderup (Scheldreup) (1685 - 1767)

Anne Margrethe Schierven Schielderup (1742 - d.)

Anne Ulrikke Mentzd. Mensdatter (Norderhuus Schielderup) (1823 - d.)

Augusta Melchiorsdatter Schjelderup (c.1862 - d.)

Augustinus Michelsen Schielderup (1673 - 1743)

Etter farens død i 1684, vokste han opp hos hr. Søffren Røeg i Leksviken, ble student i 1690, var på (konditionerte) Hedinge præstegård, Sjælland, Danmark; og ble, etter å ha tatt teologieksamen på Str...

Berithe Christine Nielsdatter Schielderup (1720 - d.)

Birgithe Nielsdatter Schielderup (c.1729 - d.)

Hun er 22 år gammel i skiftet til faren i 1751. (Kilde: Skifteprotokoll over Molde, 1751, side 41.) (Innskrevet av Remi Pedersen.)

Birgitte Pedersdatter Schielderup (c.1628 - c.1677)

Gift med Hans Nielsen Tausan 25.09.1659, Tingvoll, Nordmøre

Brigitte U, Margrethe Jacobsdtr (Schielderup) (1799 - d.)

Caroline Mentzd. Mensdatter (Norderhuus Schielderup) (1827 - d.)

Casper Johansen Schielderup (1709 - 1744)

Christen Jenssøn Schielderup (c.1574 - 1622)

Det antas at også en Kirsten Lystrup var datter av disse. Felles for barna var at de brukte navnet Lystrup og ikke Schjelderup. Trolig hadde de en onkel: Nils Lauritzsøn Lystrup som kan være bror til A...

Christian Friis Nielssen Schielderup (1735 - 1805)

Christina Dorothea Jensdatter Schielderup (1640 - 1705)

Kilder: -Slægten Bugge i Danmark og Norge, P.C.B. Bondesen, Nyborg 1909.

Christine Nielsdatter Schielderup (c.1731 - d.)

Hun er 20 år gammel ved farens skifte i 1751. (Kilde: Skifteprotokoll over Molde, 1751, side 41.) (Innskrevet av Remi Pedersen.)

Cicilia Jonsdatter Schielderup (c.1750 - c.1785)

Daniel Jenssøn Schielderup (c.1561 - d.)

Han lever i januar 1583 da moren selger en eiendom og i salgsbrevet, datert 16. januar 1583 står der: "Jegh Susanna Lennersdaatter Saligh Doctor Jensis effterlefferske Kiendis och giør Vitterligh for a...

Dorothea Susanne Schielderup (1700 - d.)

Dorthea Pedersdatter Schielderup (b. - 1724)

Elen Pedersdatter Schielderup (1689 - 1717)

Elisabeth Kirstina Jensdatter Schielderup (deceased)

Elisabeth Michelsdatter Schielderup (1668 - d.)

Ellin Jensdatter Schielderup (c.1573 - d.)

Fredrikk Christian Mentzon Norderhuus Schieldrup Mentzen (1836 - d.)

Gidschen Dorothea Johansen Schielderup (c.1707 - d.)

Gidsken Jørgensdatter Schielderup (c.1639 - 1665)

Gidsken Pedersdatter Schielderup (1670 - 1742)

Gidsken Søfrensdatter Schielderup (c.1656 - 1701)

Gidsken Michelsdatter Schielderup (1666 - 1742)

Gjertrud Margrethe Søfrensdatter Schielderup (c.1665 - 1743)

Guri Mentzd. Mensdatter (Norderhuus Schielderup) (1829 - d.)

Hagbarth Melchiorsen Schjelderup (c.1860 - 1929)

Hans Søfrensen Schielderup (deceased)

Død som student, trolig utenlands. (Lassen, side 7)

Hans Jørgensen Schielderup (c.1645 - d.)

Hans Pedersen Schielderup (1678 - d.)

Hans Rasmussen Schielderup (c.1685 - d.)

Han er 14 år gammel i 1701 og bor hos stefar Brostrup Jurgens på Røraas gaard. Under merknader står der at han er i Trundhiemb.

Hans Søfrensen (deceased)

Død som student, trolig utenlands.

Hans U. Schielderup (1794 - d.)

Hartvig Pedersen Schielderup (1673 - 1713)

Hendrik Pieterzoon (Schielderup-Schilderup-Schilderop) (c.1712 - 1789)

Herman Søfrensen Schielderup (c.1651 - d.)

Død i ung alder. Blødde seg ihjel mens han gikk på skolen. (Lassen, side 7.)

Hertvig Schielderup (1775 - d.)

Ingeborg Kristine Pedersdatter Schielderup (deceased)

Inger Jensdatter Schielderup (1643 - 1729)

Inger Pedersdatter Schielderup (1725 - 1749)

Inger Dorothea Schielderup (1691 - 1771)

Inger U. Johanna Jacobsdtr (Schielderup) (1809 - 1869)

Isabella Mentzdatter Schielderup (1697 - 1793)

Jacob Møinichen Schielderup (1763 - 1812)

Jens Nielssen Schielderup (1650 - 1706)

Han ble i følge Ch. Delgobe student fra Trondheims skole 1666, og Erlandsen forteller at han ble res. pastor til Hammarøy 1677, hvor han døde 20/5-1706. Skifte 16. nov. 1716. Fra ham stammer Schjelderu...

Jens Lund Melchiorsen Schjelderup (1863 - d.)

Jens Johansen Schielderup (1706 - d.)

Jens Nielsen Schielderup (1711 - 1712)

Jens Jenssøn Schielderup (1569 - d.)

"Vart Bispens søn døbt, oc kallit Jens, efter her Jens Bonde bispens søstersøn som døde i pestelentzen." Dessverre er han ukjent videre, muligens død. Hvis han var i live ved farens død i 1582 ville ha...

Jens Nielssen Schielderup (1732 - d.)

Jens Nielssen Schielderup (1723 - d.)

Jockum Schielderup (c.1710 - d.)

Joen Røst Sørensen Schielderup (1775 - 1848)

Dåp: Dom. 9ma a Trinit. [13.08.1775] Døbt Sr. Søvren Schielderups Barn av Melboe Nom: Joen Røst. Test: Sorenskriver Zigler, Studiosus Joachim Angell Bøe, Christopher Andreas Grønbec Stokmarken, Mad. Le...

Johan Søfrensen Schielderup (c.1660 - 1721)

Johan U. Peter Schielderup (1796 - d.)

Johanna U. Marie Jacobsdtr (Schielderup) (1799 - d.)

Johannes Pedersen Schielderup (1625 - 1625)

John Andersen Schielderup (1712 - 1795)

John Andersen Schielderup I følge skiftet etter han(1795) skal han ha en datter i Hammerfest, Finnmark med 2 sønner og en datter

Jonas Pedersen Schielderup (1676 - 1723)

Jørgen Michelsen Schielderup (1677 - d.)

Jørgen Jenssen Schielderup (1648 - d.)