Surnames » Schoombee » Profiles
Photo
Name

Andreas Godlieb Schoombee, SV/PROG MP (1741 - 1829)

Source: Volgens "SA Stamouers" word die van ook as Schoonbee aangegee.' Birthplace: Old name: Konningsdal. Present name: Kongsdal

Anna Cornelia Brummer (Schoombee), b1 SM MP (1790 - d.)

<Private> Schoombee (Meiring) (deceased)

Adriaan Schoombee (deceased)

Albertus Erasmus B.S Schoombee (1930 - 2001)

Albertus Erasmus Botha Schoombee (deceased)

Aletta Catharina Schoombee, c6d1 (deceased)

Aletta Catharina Schoombee, c6d3e5 (deceased)

Aletta Maria Magdalena Schoombee, e2 (1880 - 1904)

VAB MHG S2929

Alida Barendina Schoombee (Vorster) (1871 - 1914)

Alida Barendi Schoombee (Vorster) (1871 - d.)

Alida Barendina Schoombee (1899 - d.)

Andries Gilium Schoombee (c.1891 - d.)

Updated from MyHeritage Family Trees via mother Helena Petronella Schoombee (born Van Wyk) by SmartCopy : Apr 26 2015, 13:17:17 UTC

Andries Schoombee (deceased)

Andries Godlieb Schoombee, b7 (1807 - 1889)

Andries Gotlieb Schoombee (deceased)

Andries Gottlieb Schoombee, c12d8e9 (1906 - 1998)

Andries Godtliep Schoombee (1942 - 2006)

Andries Schoombee (deceased)

Andries Gottlieb Schoombee, 1 (1925 - d.)

Andries Gotlieb Schoombee (deceased)

Andries (Driesie) Gottlieb Du Plessis (Schoombee), c12d8e8 (1901 - 1978)

Andries Godlieb Schoombee, b1c2 (1809 - d.)

Andries Godlieb Schoombee (deceased)

Andries Godlieb Schoombee (deceased)

Andries Godlieb Schoombee, c12d8 (1864 - 1932)

Andries Gotlieb Schoombee (deceased)

Andries Gotlieb Schoombee (1835 - d.)

Andries Lodewikus Schoombee, 1 (1927 - 1989)

Andries Lodewikus Schoombee, b1c6d3 (1840 - 1861)

Andries Lodewikus Schoombee, c9d8 (1864 - 1932)

Andries Lodewikus Schoombee (deceased)

Andries Lodewikus Schoombee (c.1870 - d.)

Anna Francina Jordaan (Schoombee) (1895 - d.)

Anna Sophia Schoombee (Steyn) (c.1915 - d.)

Anna Swart (Schoombee) (deceased)

Anna Francina Schoombee (Pretorius), a1b3c1d2e5f11 (1824 - 1895)

Anna Susanna Schoombee, c9d10e1 (1898 - d.)

Anna Catharina Schoombee (van der Merwe) (1881 - 1945)

VAB MHG 37609

Anna Elizabeth Schoombee (1923 - 1951)

Anna Schoombee (deceased)

Anna Maria Elizabeth Schoombee, d2e3f2 (1916 - d.)

Gedoop 5 Maart 1916 Ladybrand NG Kerk. Geen getuies.

Anna Francina Keun (Schoombee), 3 (c.1875 - d.)

Anna Susanna Hay (Schoombee) (1898 - 1991)

Anna Francina Potgieter (Schoombee) (1887 - 1953)

Anna Catharina Schoombee (Naude) (1853 - d.)

Anna Franscina Pheiffer (Schoombee) (deceased)

Anna Francina Susanna Schoombee (Naude), b1c8d6e10f5 (1868 - 1949)

Source: SAG

Anna Aletta Petronella Harding (Schoombee) (deceased)

Anna Catharina Schoombee (deceased)

Anna Catharina Schoombee (Zaayman) (deceased)

Anna Catharina Schoombee (Naude) (deceased)

Anna Catharina Schoombee (c.1853 - c.1903)

Anna Catharina Francina van der Walt (Schoombee), b1c6d7 (c.1851 - 1897)

Anna Christina Swanepoel (Schoombee), b1c6d5e5f1 (deceased)

Anna Christina Liebenberg (Schoombee), b1c6d?e1 (deceased)

Anna Elizabeth Schoombee (Potgieter), b7c8d5e8f1g7h1 (b. - 1947)

Anna Elizabeth Schoombee, b1c1 (1807 - 1843)

Source: to Natal on 1 OCT 1838 with husband and 5 children. Source: PRETORIUS in Natal deur B. J. LIEBENBERG Y. DROST -----------------------------------------------------------------------------...

Anna Francina Strauss (Schoombee) (deceased)

Anna Francina Schoombee, b1c9d1e3 (1887 - d.)

Tydens die Potgieter/Schoombee huwelik, NGK Ladybrand 25 Februarie 1908, ds PS van Heerden, is die bruidegom 'n 26-jarige jongman en die bruid 'n 20-jarige jongdame beide van Ladybrand.

Anna Francina Schoombee, b1c9d5 (1860 - 1887)

VAB MHG S762 Anna Francina is oorlede voor die doop van haar jongste kind, haar naamgenoot.

Anna Isabella Kok (Schoombee), 1 (1871 - 1959)

VAB MHG Sterftekennis 201/60

Anna Susanna Schoombee, c6d3e4 (deceased)

Anna Susanna du Toit (Schoombee) (deceased)

Arnoldus Jacobus Schoombee, c12d8e5 (1893 - 1978)

Berdina Christina Schoombee (Fourie) (1910 - d.)

Casper Paulus Kasius Potgieter (Schoombee), c13d1e5 (deceased)

Catharina Maria Elizabeth Schoombee (du Preez) (1901 - 1990)

VAB 569/90

Catharina Wilhelmina Izabella van der Walt (Schoombee) (1911 - 2005)

Catharina Wilhelmina J Schoombee (deceased)

Cecilia Johanna van der Sand (Schoombee), c12d8e7 (1899 - 1967)

Charles Schoombee, 1 (deceased)

Charles Meyers Schoombee, 4 (1929 - d.)

Christina Jacoba Adimo (Schoombee), 2 (1927 - d.)

Cornelia Johanna Elizabeth Pretorius (Schoombee), c13d2 (1898 - 1969)

VAB MHG 592/69

Cornelia Elizabeth Lategan (Schoombee), b1c12d2e6 (1896 - 1954)

Tydens die doop NGK Ladybrand 6 September 1896 is die getuies: Cornelia Elizabeth Fourie, Theunis Snyman, Helena Elizabeth Beijtel. VAB MHG 718/54

Cornelia Agatha Zelda Schoombee (Combrinck) (deceased)

Cornelia Johanna Elizabeth Bubb (Schoombee), c13d1e4 (deceased)

Cornelis Hermanus Stephanus Olivier Schoombee, c12d1 (1850 - 1919)

Cornelis Johannes Hermanus Schoombee (deceased)

Cornelis Johannes Hermanus Schoombee, 2 (c.1913 - 1918)

Cornelius Schoombee (deceased)

Dennis Schoombee (1920 - 1920)

Dirk Hermanus Schoombee, c12d2e3f3g1 (1940 - 1968)

Dirk Hermanus Johannes Fourie Schoombee (Schoombie), c12d2e3f3 (1919 - 1988)

Dirk Hermanus Fourie Schoombee, c12d2e5f2 (1924 - d.)

Dirk Jacobus Schoombee, b1c11 (1826 - 1903)

Edwin Schoombee (deceased)

Eliabeth Margaretha Schoombee (Aucamp), b4c4d6e6 (deceased)

Elizabeth Geertruida Schoombee (Joubert) (1851 - 1899)

VAB MHG J440

Elizabeth Cornelia Schoombee (Pretorius) (1809 - 1869)

Updated from WikiTree Genealogy via mother Anna Elizabeth Booysen by SmartCopy : May 15 2015, 6:08:21 UTC

Elizabeth Jacoba Schoombee (1920 - 1991)

Bettie Paulsen (deceased)

Elizabeth 'Betsie' Verwoerd (Schoombee) (1901 - 2000)

Elizabeth Geertruida Weideman (Schoombee), b1c6d5e4 (c.1876 - d.)

Tydens die huwelik Weideman/Schoombie, NGK Luckhoff 13 April 1896, ds EG Malherbe, is die bruidegom 'n 24-jarige jongman, 'n boer van "Baviaanskranz", Luckhoff en die bruid 'n 20-jarige jongdame van "K...

Elizabeth Cornelia Schoombee (Pretorius) (b. - 1869)

Elizabeth Catharina Schoombee (deceased)

Elizabeth Cornelia Deale (Schoombee), c9d6 (1856 - 1951)

Elizabeth Maria Margaretha Schoombee, 1 (1911 - d.)

Elizabeth Susanna Schoombee, c6d3e2 (deceased)