Surnames » Sierdsma » Profiles
Photo
Name

Auke Sierdsma (1874 - 1919)

Aukje Jans Sierdsma (de Boer) (deceased)

Auktje [Aukjen] Hendriks Sierdsma [Sierdsema] (c.1801 - 1872)

Bauck Sybrensdr van Sierdsma (deceased)

Bauck Sybrensdr van Sierdsma (b. - 1510)

Bouktje Rienks Sierdsma (Romkes) (deceased)

Feycke van Sierdsma (deceased)

Geertje Sierdsma (c.1823 - d.)

Hendrik Rienks Sierdsma (deceased)

Hiltje Pieters Breeuwsma (Sierdsma) (deceased)

Hylkje Sierdsma (Schuurmans) (1881 - d.)

Pieter Aukes Sierdsma (deceased)

Sybren van Sierdsma (deceased)

Sybren van Sierdsma (deceased)

Thierd van Sierdsma (deceased)

Ynts Feyckesdr van Sierdsma (deceased)