Surnames » Starbeckius » Profiles
Photo
Name

Catharina Starbeckius (deceased)

Elisabet Starbeckius (deceased)

Helena Starbeckius (deceased)

Israel Starbeckius (1646 - 1719)

314 ISRAEL STARBECKIUS, f 1646 i Ljungby (G), d 1719 i Fagerhult (H). Kontraktsprost. Skola i Kalmar 1652, student i Åbo 1661, disputerad i Åbo 1665, student i Uppsala 1668, student i W...

Israel Starbeckius (1646 - 1719)

Israel Starbeckius (1687 - 1756)

Israel Laurentii Starbeckius (b. - 1659)

[]628 ISRAEL LAURENTII STARBECKIUS, f , d 1659. Kyrkoherde. Student i Uppsala 1618, disputerad i Uppsala 1621, fil.mag samma år 29/6. Rektor och filosofie lektor i Kalmar 1625, teologie le...

Israel Laurentii Starbeckius (1600 - 1659)

Jonas Starbeckius (deceased)

Kerstin Starbeckius (deceased)

Laurentius Jonae Starbeckius (b. - 1634)

Preses vid prästmötena 1629 och 1641, erhöll drottning Kristinas brev 1647-03-20 på kronogården Tingbyberg i Dörby, fri från alla utlagor samt brev 1651...

Laurentius Jonae Starbeckius (b. - 1634)

Pastor.

Nils Nicolaus Israelsson Starbeckius (deceased)

Samuel Israelsson Starbeckius (deceased)