Surnames » Svanes » Profiles
Photo
Name

Svanes (Stenseth) (deceased)

Agnes Johanne Mellemstrand (Svanes) (1922 - 2010)

Alf Svanes (deceased)

Anders Kristoffersen Østre Svanes (Store Ege) (1655 - 1710)

24.11.1688: Tingboka, Utnevnes til å gjøre lagrettseden. Kalles Anders Østre Svanes n. 40 år i 1700 n. 50 år i 1701 n. 54 år i 1706 (født Egersund...

Anders Karstensen Immerstein (Svanes) (1636 - 1671)

Anders Jensen Vestre Svanes (1680 - d.)

n. militærrull 1718, 40 år, hos faren på Svanes På høsttinget 2.12.1720; Karen, salige Herr Nils' bygsler 1 pund 6 merker i Svanes til Anders Jensen datert 06.02....

Anna Taraldsdatter Vestre Svanes (1756 - 1834)

1756: Døpt 25 November i Egersund kirke. Navn: Anna. Far: Tarald Svanæs. Faddere: Gudmor: Guri (Søren Skankes kone) Michel Stapnæs. Gabriel Svanæs. To...

Anna Gunnarsdatter Svanes (1682 - d.)

Anna Melhus (Svanes) (deceased)

Anna Elisabeth Karlsdatter Vestre Svanes (1732 - 1741)

Anna Margreta Karstensdatter Skadberg (Svanes) (1724 - 1782)

Hun skifter bo og eiendom med barna 15.03.1771:

Anne Tollaksdatter Tengs (Vestre Svanes) (1815 - d.)

Anne Svanes (Hansen) (deceased)

Anne Malene Berntsdatter Svanes (1889 - d.)

Anne Svendsdatter Store Ege (Svanes) (1745 - d.)

Anne Svanes (deceased)

Anne Salvesdatter Svanes (1873 - d.)

Anne Johannesdatter Svanes (1828 - d.)

Anne Johannesdatter Løyning (Svanes) (1828 - d.)

Anne Gurine Pettersen Svanes (Hovland) (1884 - d.)

Anne Gurine Johannesdatter Løyning (Vestre Svanes) (1824 - d.)

Anne Gurine Berntsdatter Hadland (Vestre Svanes) (1815 - 1882)

Anne Gurine Berntsdatter Vestre Svanes (1830 - d.)

Anne Gurine Berntsdatter Svanes (1815 - 1881)

Anne Johanne Tønnesdatter Svanes (1853 - d.)

Anne Kristine Pedersdatter Vestre Svanes (Hovland) (1842 - 1919)

Anne Kristine Johannesdatter Stapnes (Svanes) (1890 - 1969)

Anne Malene Endresdatter Svanes (Stapnes) (1836 - 1875)

Anne Malene Nilsdatter Svanes (Melhus) (1806 - 1929)

Anne Theodora Tønnesdatter Svanes (Mong) (1841 - d.)

Arne Johan Svanes (1901 - 1981)

Arne Johan Svanes (deceased)

Arnt Svanes (deceased)

Asser Jensen Vestre Svanes (1678 - 1715)

n. 20 år i 1701 n. 27 år i 1706 (født Svanes) i Egersund

Asser Samsonsen Vestre Svanes (1612 - 1668)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 56 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 4 år yngre Tingmøte Møte på Årstad i Eigersund skiprei...

Astrid Svanes (1913 - 1980)

Astrid Thomasdatter Svanes (Løyning i elven) (c.1716 - 1762)

Astrid Bjørnsdatter Vestre Svanes (c.1676 - 1758)

Astrid Davidsdatter Østre Svanes (1786 - 1850)

Astrid Nilsdatter Vestre Svanes (Østre Svanes) (1664 - 1741)

19.03.1685: Tingboka, forkynnes kjøpebrev datert Stavanger 15.10.1684 på 2 spann korn i Skadberg fra Nils Nilsen Svanes samt Astrid og Guri Nilsdøtre til Rasmus Skadberg i Egersund:

Astrid Karlsdatter Vestre Svanes (1728 - d.)

Aud Eldbjørg Svanes (Helgesen) (1929 - 2004)

aud elisabeth Svanes (deceased)

Aud Elisabeth Svanes (1958 - 2006)

Barbro Helgesdatter Østre Svanes (1724 - d.)

Barbro Knutsdatter Østre Svanes (1633 - 1695)

Hun hadde odelsretten til Svanes. Kilde: Haavar Grastvedt "Grastveit-permen"

Barbro Andersdatter Svanes (1706 - 1721)

Barbro? Bjørnsdatter? Østre Svanes (deceased)

Beatrice Regedahl Svanes (deceased)

Bente Svanes (deceased)

Berger Nielsen Svanes (1791 - 1864)

Berger Nilsen Svanes (Sidselrudbraaten) (1793 - 1864)

Berite Gunnarsdatter Svanes (1687 - d.)

Bernt Berntsen Vestre Svanes (1769 - 1769)

Bernt Svanes (deceased)

Bernt Salvesen Svanes (c.1858 - d.)

Bernt Ånensen Svanes (1731 - d.)

Bernt Berntsen Vestre Svanes (1793 - d.)

Bernt Eilertsen Svanes (1829 - d.)

Bernt Simonsen Svanes (1795 - 1874)

Bernt Thorsen Svanes (1916 - 1992)

Bernt Larsen Vestre Svanes (Vinterstø) (1717 - 1791)

Skifte 26.03.1792:

Bernt Vinter Berntsen Vestre Svanes (1770 - 1853)

Berte Gurine Berntsdatter Lædre (Svanes) (1831 - 1910)

Berte Johanne Eriksdatter Svanes (Hadland) (1794 - 1866)

Bertha Elisabet Seglem (Svanes) (deceased)

Berthe Mikkelsdatter Vestre Svanes (Slettebø) (1771 - 1854)

Berthe Elisabeth Jakobsdatter Seglem (Svanes) (1853 - d.)

Berthe Maria Olsdatter Vestre Svanes (1787 - d.)

Berthe Marie Olsdatter Vestre Svanes (1789 - 1848)

Berthine Berntsdatter Svanes (1820 - d.)

Bertinius Berntsen Lædre (Vestre Svanes) (1833 - d.)

Betsy Svanes (deceased)

Bjørn Knutsen Puntervold (Østre Svanes) (1634 - 1701)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 30 år gammel. Nevnt i drengemanntall 1659, 22 år gammel borgerdreng som bruker "stor jord" og er skaffer Er på Stranden nevnt...

Borghild Svanes (1916 - 2010)

Brynild Tostensen Østre Svanes (1605 - 1683)

I følge fogdens manntall av 1664 var han da 60 år gammel. Alder ved begravelsen ble oppgitt til 1 år yngre

Børge Svanes (1926 - 1975)

Børge Svanes (deceased)

Carl Svanes (deceased)

David Johannesen Østre Svanes (1754 - 1811)

Skifte på Østre Svanes 06.04.1811:

David Edvardsen Østre Svanes (Knubbedal) (1714 - 1753)

Skifte 25.02.1754:

Didrik Olsen Vestre Svanes (1775 - 1848)

Didrik Toresen Østre Svanes (1703 - 1784)

n. 3 år i 1706 n. 31 år i 1734 fart til Holland 1733 n. 60 år i 1758 med kone Siri 36 og barn Tønnes 7, Ole 6, Martha 4, Helge 2

Dorte Mikkelsdatter Vestre Svanes (Østbø) (deceased)

Edvard Johannesen Svanes (1895 - d.)

Edvard Torkildsen Svanes (1684 - 1737)

Eilert Berntsen Vestre Svanes (1795 - d.)

Eldbjørg Svanes (deceased)

Eldbjørg Svanes (Helgesen) (deceased)

Elen Gabrielsdatter Vestre Svanes (1762 - d.)

Elen Karstensdatter Årstad (Svanes) (c.1652 - 1696)

I skiftet til mannen Viljen Årstad står det at hennes bror er Jan Karstensen Myklebust

Elen Bertine Taraldsdatter Tengsareid (Svanes) (1828 - d.)

Elen Serine Petersdatter Svanes (Mong) (1826 - d.)

Elen Serine Pedersdatter Vestre Svanes (Mong) (1826 - 1888)

Elisabeth Berntsdatter Svanes (1836 - d.)

Elisabeth Lassiniusdatter Svanes (Drageland) (1904 - 1984)

Elisabeth Berthine Berntsdatter Svanes (1830 - 1832)

Ellen Sirene Svanes (Pedersdtr. Mong) (1826 - 1888)

Else Simonsdatter Birkeland (Svanes) (1793 - 1837)

Erik Sigvardsen Østre Svanes (1604 - 1665)

60 år i 1664