Surnames » Swanepoel » Profiles
Photo
Name

Johanna Magdalena Swanepoel, b6c6d2 MP (1786 - 1866)

Pieter Jansz Swanepoel, SV/PROG MP (1678 - 1772)

Pieter het voor 1700 na die Kaap gekom. Hy was die stamvader van al die Swanepoels in Suid-Afrika. Hy het op die plaas "Nieu Munster" naby die huidige Wolesley geboer. -------------------- Verw/Sou...

Abel Jacobus Swanepoel (1817 - d.)

Abel Jacobus Swanepoel (1851 - d.)

Abraham Christoffel Swanepoel (1820 - 1867)

Abraham SWANEPOEL (1845 - 1935)

Abraham Swanepoel, b3c3d7e5f7g10 (1898 - d.)

Abraham Christoffel Swanepoel b7c7 (1766 - c.1821)

Abraham Christoffel Swanepoel, b3c8 (c.1760 - d.)

Baptism NGK Tulbagh Abraham Christoffel Baptised: 1760, den 25 December Father: Pieter Swanepoel Mother: Martha Elisabeth Botha Witnesses: Jan Andries Horak, en Johanna Christina Haak - Nederduit...

Abraham Christoffel SWANEPOEL (1846 - 1913)

Hy is gebore re Rietkuil, Prins Albert op 28/11/1846, Gedoop te Beaufort Wes op 10/6/1847 en begrawe te Vliegenkraal Willowmore. Hy boer op Vliegenkraal en Vaalkranz.

Abraham Christoffel Swanepoel, b8 (c.1734 - d.)

Hy is vermoedelik jonk en/of ongetroud oorlede want geen verdere inligting is oor hom bekend nie.

Abraham Christoffel SWANEPOEL (deceased)

Abraham Christoffel Johannes Swanepoel (1804 - 1894)

Abraham Petrus Swanepoel, b3c3d7e5f7g6 (1887 - c.1889)

Abraham Petrus Swanepoel (deceased)

Adam Johannes Swanepoel, b7c2d10e1 (deceased)

Adam Johannes (b7c2d10e1f1g1) Swanepoel (1867 - d.)

Adriaan Johannes Johannes Swanepoel, b6c4d2 (c.1783 - d.)

1-Met sy doop is sy pa se voorname nie in die doopregister geskryf nie. Sy ouers was blykbaar nog nie getroud gewees nie want die doopregister het ‘n inskrywing bevat dat hy “in onecht geboren” is. Die...

Adriana Rosina Rall (Swanepoel) (1927 - d.)

Albertus Hendrik Adriaan Swanepoel (1858 - d.)

Aletta SWANEPOEL (1820 - 1827)

Aletta Catharina Johanna Swanepoel, b6c2d9 (1800 - d.)

Aletta Catharina Johanna Swanepoel, b6c2d11 (1803 - 1877)

Aletta Elizabeth (Lizzie) Swanepoel (Bezuidenhout) (1898 - 1978)

Aletta Johanna Jacoba Swanepoel (1795 - d.)

Aletta Magrieta Lourens (Swanepoel) (1907 - 1992)

Aletta Johanna Jacoba Bester (Swanepoel) (deceased)

MOOC 7/1/122 42 BESTER, JOHANNES ADRIAAN. SWANEPOEL, ALETTA JOHANNA JACOBA. WIFE OF JOHANNES ADRIAAN BESTER. WILL.1830. FILED 1834.

Alice Mary Swanepoel (Moller) (c.1901 - 1948)

Alida Jacomina Stemmet (Swanepoel) (deceased)

Alida Jacomina (A1b3c3d7e3) Swanepoel (c.1815 - d.)

Alida Magdalena Swanepoel (deceased)

Alida Maria Swanepoel, b6c6d11 (1815 - d.)

Alida Wilhelmina Swanepoel (Stemmet) (1845 - 1931)

Alwyn Petrus (Pieter) Swanepoel (1882 - 1944)

Andrew Pieter Swanepoel (1911 - 1988)

Andries Swanepoel (deceased)

Andries Swanepoel (1898 - d.)

ANDRIES CHRISTOFFEL (1939 - 2001)

Andries Johannes Swanepoel (1856 - d.)

Andries Johannes Swanepoel, b7c2d8 (1797 - 1855)

Ann Pistorius (Swanepoel) (1916 - 1996)

Anna Elizabeth Swanepoel (1859 - d.)

Anna Susanna Swanepoel (c.1912 - d.)

Anna Cornelia Swanepoel (van Tonder), b3c1d5 (c.1773 - 1826)

c1 Cornelis » Paarl 1.9.1737, burger Swellendam x Drakenstein 8.2.1761 Gerbrecht BEZUIDENHOUT » 12.3.1741 d.v. Cornelis Bezuidenhout en Cornelia Botha xx Tulbagh 24.11.1765 Anna Cornelia BOTHA » 10.10....

Anna Maria Catherina Swanepoel (1832 - 1900)

8 children

Anna Susanna Rossouw (Swanepoel) (1882 - 1963)

Anna Elizabeth Swanepoel (b. - 1884)

Anna Swanepoel (Raath) (deceased)

Anna Susanna Swanepoel (de Beer) (1855 - 1929)

Anna Maria Swanepoel (Burgess) (1843 - 1875)

b4 Anna Maria * 29.11.1843 ~ George 28.1.1844 x George 23.1.1860 Hendrik Jacobus SWANEPOEL "x George 23.1.1860 Anna Maria BURGESS *29.11.1843 = George 28.1.1844 t aan" Source : Suid-Afrikaanse gesl...

Anna Wilhelmina Conradie (Swanepoel) (1870 - d.)

Anna Swanepoel (Weyers) (deceased)

Anna Catharina Philippina Swanepoel (1835 - d.)

Anna Catharina Swanepoel (c.1765 - d.)

Anna Catharina Swanepoel (1851 - d.)

Anna Cecilia Swanepoel, b3c6d1 (1779 - d.)

Inventaris van alle zodanige goederen en effecten als er door wylen Johannes Jochemus Swanepoel en Cicilia Anna Coetzee in gemeenschap bezeten en door eerstgem: ab intestato met er dood ontruimd en nag...

Anna Christina Swanepoel (1886 - d.)

Anna Christina Swanepoel (1847 - d.)

Anna Cornelia Swanepoel, b7c7d2 (1796 - 1860)

Anna Dorothea Snyman (1926 - 2004)

Anna Elisabeth Swanepoel, b6c6d4e2 (c.1813 - 1872)

Died in the age of 59 years 4 months and 28 days Anna Elizabeth SWANEPOEL was born 2 in "Slangrivier", Oudtshoorn, Cape, South Africa. She was christened 3 on 5 Sep 1813. She died in "Welgevonden", O...

Anna Elizabeth Swanepoel (deceased)

Anna Elizabeth (A1b3c3d7e6) Swanepoel (c.1822 - d.)

Anna Elizabeth Booysen (c.1804 - d.)

Anna Francina Swanepoel, b3c12d2 (c.1793 - d.)

Anna Jacoba Susanna Sophia Swanepoel (Meintjes) (1890 - d.)

Anna Johanna Susanna Swanepoel b5c4d5e1f6 (1859 - 1936)

Home -Vaalbankfontein(Blomfontein) at the time of her wedding to Pieter Andries Swanepoel

Anna Johanna Susanna Swanepoel (1885 - d.)

Anna Johanna Susanna (Enna) Lotter (Swanepoel) (c.1919 - c.1973)

Anna Wilhelmina Swanepoel, b3c7d3 (c.1796 - d.)

Inventaris van alle zodanige goederen en effecten als er door Willem Barend Swanepoel en wylen deszelfs huisvrouw Anna Forie in gemeenschap bezeten en door laatstgem: met er dood ontruimd en nagelaten ...

Anna Margaretha Magdalena Jacoba van Jaarsveld (Swanepoel) (deceased)

Anna Marguerite Swanepoel (1936 - 2003)

Anna Maria Swanepoel, b6c6d1e2 (1810 - 1881)

Anna Maria Bekker (SWANEPOEL) (1833 - d.)

Anna Maria Swanepoel (deceased)

Anna Maria Swanepoel (van Zyl), b3c2d5 (c.1772 - d.)

SAG Volume 17 page 209 b3c2d5

Anna Maria SWANEPOEL (PEROLD) (deceased)

Anna Maria Swanepoel (1867 - 1912)

Anna Maria Swanepoel, b5c4d2 (1792 - d.)

Anna Maria Calitz (Swanepoel) (1802 - d.)

Anna Maria Swanepoel (deceased)

Anna Maria Catharina Swanepoel (1832 - d.)

Anna Maria Christina Wilhelmina Swanepoel (Enslin) (1821 - 1879)

Anna Maria Stephana Swanepoel (deceased)

Anna Susanna Swanepoel (b. - 1945)

Anna Susanna Swanepoel word in die sterfekennis van haar vader so genoem maar in die SK van haar moeder, GEZINA. Judi Marais-Meyer navorsing