Surnames » Swanepoel » Profiles
Photo
Name

Carel Hendrik Swanepoel, b3c1d4e5 MP (1806 - 1875)

Boedel / Estate No. VAB S347

Catharina Gertruida Swanepoel MP (deceased)

Catharina Gertruida Swanepoel MP (deceased)

Johanna Magdalena Swanepoel, b6c6d2 MP (1786 - 1866)

Pieter Jansz Swanepoel, SV/PROG MP (c.1678 - 1772)

2014 - Added by J Marais-Meyer In the baptism records of Nieuwmunster was baptised the son of Jan Swanepoel and Maria Herebout on 26/1/1678. Sources: Familia 50 - 2013 Vertè, Roland, et al, "Pie...

(Nen)Magdalena Dorothea Swanepoel (Vos) (deceased)

- Swanepoel (deceased)

/// Swanepoel (deceased)

<Private> van As (Swanepoel) (deceased)

<Private> Pienaar (Swanepoel) (deceased)

<Private> Smit (Swanepoel) (deceased)

<Private> Swanepoel (Ruthven) (deceased)

<Private> Swanepoel (Smit) (deceased)

<Private> Boucher (Swanepoel) (deceased)

<Private> Swanepoel (Hinds) (deceased)

? "Klein" Swanepoel (deceased)

? ? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (Knoetze) (deceased)

? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (deceased)

? Swanepoel (deceased)

?? Swanepoel (deceased)

??? Swanepoel (deceased)

Abel Jacobus Swanepoel (deceased)

Abel Jacobus Swanepoel (deceased)

Abel Jacobus Swanepoel 'Jip' (b. - c.1940)

Abel Jacobus Swanepoel (deceased)

Abel Jacobus Swanepoel, b3c8d3e4f5 (1851 - d.)

Abel Jacobus Swanepoel, b3c8d3e2 (1817 - d.)

Abraham Swanepoel (deceased)

Abraham Swanepoel, b3c3d7e5f7g10 (1898 - d.)

Abraham Petrus Swanepoel, b3c3d7e5f7g6 (1887 - c.1889)

Abraham Christoffel Swanepoel b7c7 (1766 - c.1821)

Abraham Christoffel Swanepoel (c.1841 - d.)

Married 10 Sep 1866

Abraham Christoffel Swanepoel (deceased)

Abraham Christoffel Swanepoel (1850 - 1852)

Abraham SWANEPOEL (1845 - 1935)

Abraham Christoffel Swanepoel (1855 - d.)

Abraham Johannes Swanepoel (deceased)

Abraham Swanepoel, b7c2d1e6f4g6h11 (deceased)

Abraham Carel Swanepoel (deceased)

Abraham Christoffel Christoffel Swanepoel (1874 - 1954)

Abraham Christoffel Swanepoel, b3c8d3e4 (1820 - 1867)

Abraham Christoffel Swanepoel, b3c8 (c.1760 - d.)

Baptism NGK Tulbagh Abraham Christoffel Baptised: 1760, den 25 December Father: Pieter Swanepoel Mother: Martha Elisabeth Botha Witnesses: Jan Andries Horak, en Johanna Christina Haak - Nederduit...

Abraham Christoffel Swanepoel, b8 (c.1734 - d.)

Hy is vermoedelik jonk en/of ongetroud oorlede want geen verdere inligting is oor hom bekend nie.

Abraham Christoffel Swanepoel, b3c8d3e1 (1817 - 1820)

Abraham Christoffel Swanepoel, b6c5d7e13 (1846 - 1913)

Hy is gebore re Rietkuil, Prins Albert op 28/11/1846, Gedoop te Beaufort Wes op 10/6/1847 en begrawe te Vliegenkraal Willowmore. Hy boer op Vliegenkraal en Vaalkranz.

Abraham Christoffel SWANEPOEL (deceased)

Abraham Christoffel Swanepoel, b6c5d7e7 (1835 - d.)

Abraham Christoffel Johannes Swanepoel (deceased)

Abraham Christoffel Johannes Swanepoel (deceased)

Abraham Christoffel Johannes Swanepoel (1804 - 1894)

Abraham Francois Cilliers Swanepoel (deceased)

Abraham Frederick Frank Swanepoel, b6c6d4e6f1g5 (1875 - d.)

Adres ten tye van sy pa se dood: Vrededorp, Johannesburg.

Abraham Frederik Swanepoel, b7c2d1e6f1g2 (1877 - d.)

Abraham Karel Swanepoel, b5c4d5e12f2 (1883 - 1928)

Abraham Petrus Swanepoel, b3c1d4e5f12 (c.1852 - 1936)

Boedel / Estate No. TAB MHG 94403

Abraham Petrus Swanepoel (deceased)

Abraham Petrus Swanepoel (1878 - d.)

Abraham Petrus Swanepoel (1858 - 1932)

Abraham Petrus Swanepoel (1905 - d.)

Adam Johannes Swanepoel (deceased)

Adam Johannes SWANEPOEL (1856 - d.)

Adam Johan Swanepoel, b6c5d2e2f8g3 (1870 - d.)

1. Adres ten tye van sy eggenote se dood: Fairview, Trompsburg. 2. Na sy eggenote se dood word ’n hertrou-sertifikaat aan hom uitgereik op 1939-09-11.

Adam Johannes Swanepoel (1812 - 1876)

Gebore Bruijntjeshoogte, Graaff-Reinet 21 MAR 1812. Gedoop Graaff-Reinet 6 SEP 1812. Trou (1) Graaff-Reinet 4 MEI 1828 Martha Maria PELTZER a1b2c5d4*e2, dogter van Peterus Cornelis PELTZER en Catha...

Adam Johannes Swanepoel (deceased)

Adam Johannes Swanepoel, b7c2d10e1 (deceased)

Adam Johannes Swanepoel, b6c5d2e2f8g1h6 (1908 - d.)

Adres ten tye van sy huwelik: Inhoek, Smithfield.

Adam Johannes Swanepoel, b3c3d3e11f2 (1850 - 1880)

Adam Johannes (b7c2d10e1f1g1) Swanepoel (1867 - 1906)

Adriaan Jacobus Swanepoel (1872 - 1947)

Adriaan Jacobus Swanepoel, b7c2d5e1f4 (1842 - d.)

Adriaan Jacobus Swanepoel (1924 - 1989)

Adriaan Adolf Swanepoel (deceased)

Adriaan Albertus Swanepoel, b6c6d3e7f7 (1865 - d.)

Adriaan Barend Jacobus Swanepoel, b6c4d2e1f12g3 (1893 - d.)

Adriaan Gabriel Swanepoel, b6c5d7e8f4g6 (1913 - 1969)

Adriaan Jacobus Swanepoel, b3c6d4e2f2 (1842 - d.)

Adriaan Johan Swanepoel, b6c4d1e4f6 (1873 - d.)

Adres ten tye van sy huwelik: Oosthoek.

Adriaan Johannes Swanepoel, b6c4d2e1f1g5 (1880 - 1934)

Adriaan Johannes Swanepoel, b6c4d2e1f3g7h3i4 (1953 - d.)

Adriaan Johannes Swanepoel, b6c4d2e1f1g4h1i4 (deceased)

Adriaan Johannes Johannes Swanepoel, b6c4d2e1f1 (1842 - 1920)

1. Adres ten tye van sy huwelik: Leeupoort, Kroonstad. 2. Adres ten tye van sy dood: Onder-Langkloof no. 127 Middelburg, Transvaal. 3. Beroep ten tye van sy dood: Boer.

Adriaan Johannes Swanepoel (deceased)

Adriaan Johannes Swanepoel, b6c4d2 (c.1783 - d.)

1-Met sy doop is sy pa se voorname nie in die doopregister geskryf nie. Sy ouers was blykbaar nog nie getroud gewees nie want die doopregister het ‘n inskrywing bevat dat hy “in onecht ge...

Adriaan Johannes Swanepoel, b6c4d2e1f1g4h1 (1906 - 1955)

1. Adres ten tye van sy dood: Hearthweg 6, Iscordorp, Pretoria. 2. Beroep ten tye van sy dood: Kleedkameropsigter by Iscor.

Adriaan Johannes Swanepoel, b6c4d2e1f1g5h3 (1911 - d.)

Adriaan Johannes Swanepoel, b6c4d2e1f3g7 (1884 - d.)

1. Adres ten tye van sy huwelik: Enkelbosch, Vredefort. 2. Latere adres: Tottenham, Heilbron. 3. Beroep: Boer. 4. Na sy eggenote se dood word ’n hertrou-sertifikaat aan hom uitgereik op 1939-05-05.

Adriaan Johannes Jacobus Swanepoel, b7c1d3e3 (1833 - d.)

Adriaan Rudolph Swanepoel, b6c4d2e1f6g11 (1896 - 1938)

Adres ten tye van sy eggenote se dood: Lake Avenue 31, Krugersdorp

Adriaan Rudolph Swanepoel, b6c4d2e1f6g11h2 (1930 - 1985)

Adriaan Wynand Swanepoel, b6c6d3e7f1g7 (1888 - d.)

Adriana Catharina Swanepoel (Strydom) (deceased)

Adriana Hendrika Swanepoel, b7c2d8e1f4g8 (1892 - d.)

Adriana Magdalena Cecilia Swanepoel, b6c5d4e2f9 (1861 - 1901)

Middelburg Refugee Camp 1900 – 1902 Personal Details Name: Mrs Adriana Magdalena Cecilia Joubert Other Names: wife of William F Maiden name: Swanepoel Born in camp? No Age died: 39 y...

Adriana Rosina Swanepoel (1927 - d.)

Grote Denyschen (Swanepoel) (1940 - c.2008)