Surnames » Swirski » Profiles
Photo
Name

Swirski (b. - c.1943)

Swirski (b. - c.1943)

? Świrski (deceased)

? Świrski (1898 - d.)

? Świrski (deceased)

Adam Świrski (c.1810 - d.)

Aleksander Świrski (c.1410 - d.)

Aleksander Swirski (X) podpisal w 1432r przymierze zawarte przez Swidrygiellę z krzyžakami (A.Rus.Liw).

Aleksander Świrski (deceased)

Kniaz Aleksander Petkowicz Swirski (1.2.5.), ktory w 1512 roku procesowal się z synami brata swego Michala(1.2.3.), pozostawil syna Ždana(1.2.5.1.), ktory w 1524 r. mial sprawę z Sidorowiczem.

Aleksander Świrski (1895 - d.)

Aleksander Świrski (b. - 1550)

Kniaz Aleksander Marcinowicz Swirski (1.2.1.6.) žyl jeszcze w 1549 r.

Andrej Świrski (deceased)

Kniaz Wojciech Juchnowicz Swirski zakonczyl w 1528roku spory swe z Roskim, poddawszy je rozpoznaniu sądu polubownego. Synowie jego???(więcej podobno na tože to byli synowie jego brata Andrzeja!!!???), ...

Andrzej Świrski (deceased)

Andrzej Świrski (deceased)

Antoni Świrski (c.1810 - d.)

Avraham Swirski (b. - c.1943)

Bartolomiej Świrski (deceased)

Bela Swirski (Strykowski) (1907 - 1942)

Lipowa #44 Lodz

Bolko / Boleslaw Świrski (c.1500 - d.)

Kniaz Bolko Michajlowicz Swirski (1.2.3.6.), žyjący 1529, pozostawil dwoch synow: Lukasza(1.2.3.6.1.) i Jana(1.2.3.6.2.). W 1549 r. procesowali się kniaziowie Lukasz i Jan Bolweslawowicze Swirscy z Nek...

Demetriusz Świrski (1893 - d.)

Demetriusz Świrski (deceased)

Demetriusz Świrski (1892 - 1900)

Devorah Swirski (1893 - c.1943)

Dvora Swirski (Kravitz) (deceased)

Emanuel Victor Swirski (1864 - 1931)

from Romania?

Eryk Świrski (deceased)

Georg Petrowitsch Swirski (1853 - 1910)

Grunia Swirski (Lubczanski) (c.1895 - c.1944)

Isaac Swirski (deceased)

Ita Buszkaniec (Swirski) (b. - c.1930)

Iwaszko Świrski (c.1420 - d.)

Obok tej galęzi kniaziow Swirskich, pochodzących od Romana, istniala druga, mniej liczna galąz tego domu, ktorej znanym protoplastą jet kniaz Iwaszko (1.), žyjący w polowie XV wieku. Galąz ta dziedzicz...

Jakob Świrski (c.1470 - c.1530)

Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku. By Adam Boniecki: ...Aleksander Jag. wydat w 1503 r wyrok wsprawie która toczyli kniaziowie Marcin i Jakób Petkowicze Swirscy z bojarem ...

Jakow Jauszek Swirski (1930 - 1942)

Jaakow Swirski נולד ב Lodz בשנת 1930 ל Michak ובלה. הוא היה רווק. לפני מלחמת העולם השניה התגורר ב Lodz, Poland. בזמן המלחמה הוא היה ב Warsaw. הוא נספה בשנת 1942 ב Majdanek. מידע זה מבוסס על דף-עד (המוצ...

Jakub Świrski (c.1470 - d.)

Jakub Świrski (deceased)

Jakub Świrski (deceased)

Jakub Świrski (1872 - d.)

Jan Świrski (c.1490 - d.)

Kniaz Jan Marcinowicz Swirski (1.2.1.2.) mial w 1510 roku sprawę o konia z kniaziem Jakobem Petkowiczem(1.2.2.). Oprocz syna Bartolomieja(1.2.1.2.1.), o ktorym juž mowilismy, moial jeszcze corkę Zuzann...

Jan Świrski (deceased)

Po kniaziu Janie Andrejewiczu pozostalo pięciu synow: Szczastny, Stanislaw, Malcher, Kacper i Mikolaj, ktorzy w 1584 r. sprzedali pewne grunta w Dubrowlanach Roskiemu, a w 1585r. zamienili z nim tamže ...

Jan Świrski (deceased)

Jan / Janusz Świrski (b. - 1597)

Kniaz Jan v. Janusz Boleslawowicz Swirski(1.2.3.6.2.) , marszalek krol. W latach 1569-1593, mial umrzec w 1957r. W 1576r. byl ciwunem Biržynianskim, w latach 1577-1593 dzieržawcą Meiszagolskim, a w lat...

Jerzy Świrski (deceased)

Juchno Świrski (deceased)

Kiaz Juchno Stankowicz Iwaszkowicz Swirski(1.1.1.) sprzedal w 1527 roku Swiro Radziwillowi. Synowie jego, kniaziowie Wojciech(1.1.1.1.) i Andrej (1.1.1.2.)Juchnowicze Swirscy, sprzedali dobra swe dzied...

Jurgis / Jezry Swirski (deceased)

Juri Świrski (deceased)

Jurij Świrski (deceased)

Kniaz Juri Michajlowicz Swirski (1.2.3.4.)sprzedal Sermeszki w 1525 r. W latach 1547 -1549 procesowali się on i brat jego ludwik z Gorskim i Nekrasewiczem. Częsc przypadlą nan w Dubrowlanach sprzedal k...

Konrad Świrski (deceased)

Kondrat Świrski (1865 - d.)

Konstanty Świrski (deceased)

Kozmusz Świrski (deceased)

Kniaz Kozmus Michajlowicz (1.2.3.7.) odstąpil w niewiadomym czasie dwoch poddanych w Durowlanach starszemu swemu bratu Andrzejowi(1.2.3.2.).

Lipman Swirski (c.1922 - c.1999)

Liudvik Świrski (deceased)

Kniaz Ludwik Michajlowicz Petkowicz Swirski (1.2.3.3.) i žona jego, Hanna, sprzedali pewne grunta Zenowiewiczowi w 1527 r. W 1536r. procesowal się kniaz Ludwik(1.2.3.3.) z Nosilowskim o dwor Trokinicki...

Lukasz Świrski (b. - c.1560)

Kniaz Lukasz Marcinowicz Swirski(1.2.1.5.), ktory w 1529 r. zawarl pewien uklad o poddanych dubrowlanskich, pozostawil dwoch synow „ Stanislawa(1.2.1.5.1.) i Zygmunta(1.2.1.5.2.) . W 1546r, wniosl Miko...

Lukasz Świrski (b. - 1593)

Kniaz Lukasz Boleslawowicz Swirski (1.2.3.6.1.), w 1556r. pisarz wojewody Wilenskiego, zostal z dworzanina krol. W 1565r. marszalkiem krol. W 1569r. byl i dzieržawc ą Krewskim, a w 1579r. ciwunwm Birzy...

Maciej Świrski (deceased)

Maksym Świrski (deceased)

Malcher Świrski (c.1550 - d.)

Malcher Świrski (deceased)

Malka Lemberg (Swirski) (1919 - 1998)

Marcin Świrski (c.1470 - d.)

Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku. By Adam Boniecki: ...Aleksander Jag. wydat w 1503 r wyrok wsprawie która toczyli kniaziowie Marcin i Jakób Petkowicze Swirscy z bojarem ...

Marie-Luise Auguste Swirski (von Renteln) (1871 - 1965)

Meir Swirski (deceased)

From Rachel's testimony: "Meir Svirski was born in Svir in 1899 to Yehuda and Lea. He was married to Dvora nee Kravitz. Prior to WWII he lived in Svir, Poland. During the war he was in Wilno, Polan...

Michal Świrski (c.1470 - d.)

Kniaz Michal Petkowicz Swirski(1.2.3.) pozostawil siedmiu synow: Petra(1.2.3.1.), Andreja(1.2.3.2.), Ludwika(1.2.3.3.), Juriego(1.2.3.4.), Tura(1.2.3.5.), Bolka(1.2.3.6.) i Kozmusza(1.2.3.7.). W 1512 r...

Michal Świrski (deceased)

Kniaz Michal Marcinowicz Swirski (1.2.1.1.) , ktory w 1526 r. bgbyl podstaroscim brzeskim, nie pozostawil potomstwa, gdyž Zofia Marcinowna Izdebska(1.2.1.7.) miala w 1541 roku sprawę z bratem swoim, kn...

Mickie Swirski (deceased)

Mikolaj Świrski (deceased)

Kniaz Mikolaj Marcinowicz Swirski (1.2.1.4.) zwrocil w 0532 roku bratu swemu Lukaszowi (1.2.1.5.) nabyte poprzednio przez niego grunta w Dubrowlanach. Mikolaj(1.2.1.4.) pozostawil syna Macieja(1.2.1.4....

Mikolaj Świrski (deceased)

Mikolaj Świrski (c.1550 - d.)

Mikołaj Świrski (c.1812 - d.)

Mikołaj Świrski (deceased)

Mikołaj Świrski (deceased)

N Świrski (deceased)

Nestor Świrski (1886 - 1887)

NN Świrski (deceased)

Pawel Świrski (deceased)

Paweł Świrski (deceased)

Peter Swirski (deceased)

Petko / Petek Świrski (c.1450 - d.)

Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiém w XV i XVI wieku. By Adam Boniecki: ...Kniaz Petko Swirski pozostawit bardzo liczne potomstwo, bo oprócz wy mienionych wyzéj synów Marcina i Jakóba , któr...

Piotr Świrski (deceased)

Piotr Świrski (1861 - d.)

Rachel Leah Swirski (deceased)

Roman Świrski (c.1410 - d.)

(1432.05.15. Aleksander, Eryk i Roman swoimi podpisami potwierdzili akt pokoju Szwitrigielly z krzyžakami)

Ruteczka Swirski (1936 - 1942)

נולדה ב Wilno בשנת 1936 ל Michal ובלה. לפני מלחמת העולם השניה התגוררה ב Lodz, Poland. בזמן המלחמה היא היתה ב Warsaw. היא נספתה ב Majdanek. מידע זה מבוסס על דף-עד (המוצג בצד ימין) שנמסר בתאריך 10/03/198...

Sam Swirski (deceased)

Sam Swirski (deceased)

Shimon Swirski (c.1845 - d.)

Shlomo Lipman Swirski (1922 - 1999)

Shmuel Swirski (1928 - 1944)

From Rachel's testimony: "Shmuel Svirski was born in Svir in 1928 to Meir and Dvora. Prior to WWII he lived in Svir, Poland. During the war he was in Kivioli, Camp. Shmuel perished in Stutthof, Camp ...

Shmuel Swirski (b. - c.1947)

Sima Swirski (c.1918 - 1998)

Sonia Mera Ozen (Osinski) (Swirski) (b. - c.1989)

Stanislaw Świrski (deceased)

Stanislaw Świrski (deceased)

Stanislaw Świrski (deceased)

Stanko Świrski (deceased)

Stefan Świrski (deceased)

Stefan Świrski (1896 - d.)

Stefan Świrski h. Szaława (1890 - c.1942)

Szczastny Świrski (deceased)

Kniaz Szczastny Marcinowicz Swirski (1.2.1.3.) sprzedal poddanego w Dubrolanach Roskiemu w 1529 r.

Szczastny Świrski (deceased)