Surnames » Tadema » Profiles
Photo
Name

Sir Lawrence Alma-Tadema, 1st Baronet, OM MP (1836 - 1912)

Sir Lawrence Alma-Tadema, OM, RA ( /ˈælmə ˈtædɪmə/;[1] 8 January 1836 – 25 June 1912) was a Dutch painter. Born in Dronrijp, the Netherlands, and trained at the Royal Academy of Antwerp, Belgium,...

? First wife of Pieter Jiltes Tadema (deceased)

? #1 Son Of Pieter Jilte Tadema (deceased)

? #2 son of Pieter Jilte Tadema (deceased)

? #3 child of Pieter Jilte Tadema (deceased)

? #4 child of Pieter Jilte Tadema (deceased)

?#1 child of Pieter & Hinke Tadema (c.1832 - c.1833)

?#5 child Of Pieter Jilte Tadema (deceased)

Andries van Tadema (deceased)

Atje Tadema (1834 - 1876)

Aukje Tadema (c.1903 - d.)

Bij eerste huwelijk zonder beroep, wonende te Leeuwarden. Dit huwelijk is ontbonden door de inschrijving in de registers van de Burgerlijke Stand te Leeuwarden op 23 februari 1945 van een vonnis van de...

Baukje Tadema (deceased)

Beern Ydes Tadema (c.1746 - d.)

Betje Pieters (Tadema) (deceased)

Cornelia Maria Tadema (Stoker) (c.1895 - d.)

Cornelis Beerns Tadema (deceased)

Cornelis Ydes Tadema (c.1735 - d.)

Eelcke Tadema (c.1425 - 1487)

Boer

Eept Uwes Tadema (c.1533 - d.)

Fokjen Ydes Tadema (c.1739 - d.)

Gerben Uwes Tadema (c.1530 - d.)

Gerrit Sjoukes Tadema (deceased)

Grietje Ganzevoort (Tadema) (c.1881 - d.)

Grietje Jans Tadema (1695 - d.)

Hinke Dirks Tadema (Brouwer) (1800 - 1863)

Hinke Ydes Tadema (c.1733 - d.)

Houkje Dirks Tadema (deceased)

Jan van Tadema (b. - 1600)

Jan Tjeerds Tadema (1655 - 1718)

Jarich Tadema Wielandt (deceased)

Jeltje Jolts Tadema (1772 - 1825)

Jeltje Jolts Tadema (deceased)

Jeltje Ydes Tadema (c.1742 - d.)

Johanna Pieters Tadema (c.1827 - d.)

Jolt Everts Tadema (1737 - c.1803)

Keimpo Tadema (1525 - d.)

Laura Theresa Alma-Tadema (Epps) (b. - 1909)

Miss Laurence Alma-Tadema, CBE (b. - 1940)

Novelist and poet, created CBE, 1918.

Maria Geertruida Tadema (Brouwer) (c.1863 - d.)

Marie Pauline Alma-Tadema (Gressin de Bois Girard) (b. - 1869)

Meint Uwes Tadema (c.1474 - 1511)

Boer

Meint Uwes Tadema (c.1527 - 1608)

Petrus Tadema (c.1864 - d.)

Petrus Gerardus Tadema (c.1893 - d.)

Pieter Meinderts Tadema (1827 - d.)

Pieter Jiltes Tadema (1797 - 1840)

Pieter Cornelis Tadema (deceased)

Sije Ydes Tadema (c.1744 - d.)

Tjietske Karsten de Boer (Tadema) (deceased)

Uwe Eelckes Tadema (c.1456 - 1487)

Boer

Uwe Meints Tadema (c.1500 - c.1552)

Boer

Willemina Maria Langehenkel (Tadema) (c.1899 - 1936)

Wybrig Ydes Tadema (c.1731 - d.)

Wysck Meints Tadema (c.1558 - c.1646)

Yde Cornelis Tadema (c.1706 - d.)