Surnames » Torgilsson » Profiles
Photo
Name

Ulf Thorgilsson, Danish earl MP (c.993 - 1027)

Links: Wikipedia Broder til Gytha Thorgilsdatter (1000 - 1069), der også hører til mine aner. Han blev dræbt i Roskilde i Hellig Trefoldighedskirkens kor i julen 1026...

Anders Torgilsson (c.1500 - c.1600)

Anna Marta Torgilsson (deceased)

Arne Jaastad (Torgilsson) (1846 - 1908)

Arne Torgilsson Jåstad (1772 - 1847)

Arne I. Jaastad (1846 - 1908)

Asbjørn Torgilssøn (c.1400 - d.)

Asbjørn Torgilsson (1818 - 1901)

Eivind Torgilsson (deceased)

Eivind Torgilsson (deceased)

Gunnhild Secilie Torgilsson (deceased)

Gunnilda Sjursdatter Jaastad (Haustveit) (1802 - 1890)

Gunnstein Torgilsson (deceased)

Var visstnok fra Valle, lagrettemann i Råbyggelag og nevnt i mange gamle brev

Guttorm Svarttveit (Torgilsson) (1785 - 1861)

Halldor Tjoflot (Torgilsson) (1872 - d.)

Halldor Johan Lægreid (Torgilsson) (1916 - d.)

Herborg Jansdater Torgilsson (1693 - c.1753)

Herfinn Torgilsson (c.800 - d.)

Isak Prestegard (Torgilsson Jaastad) (deceased)

Isak Uppheim (Torgilsson) (1759 - 1838)

Jakob Utne (Torgilsson) (1880 - d.)

JOHANNES TORGILSSON (1730 - 179)

Johannes Djønne (Torgilsson) (1834 - d.)

Jon Torgilsson (1718 - 1797)

Jon Torgilsson, på Søndre Tomb (deceased)

Det har tidligere blitt hevdet at han var av Bolt-ætten, men hans våpen, viser at dette ikke stemmer: "Våpen med runde kuler/næper" Kilde: Gustav Storm: "Om Amund Sigurd...

Kolbjørn Torgilsson på Tronstad (b. - c.1385)

Maria Nilsdatter Jåstad (Aarstad) (1772 - 1849)

Mikkjel Tjoflot (Torgilsson) (1874 - d.)

Nils Lægreid (Torgilsson) (1924 - d.)

Nils Gaukholm (Torgilsson) (1727 - 1778)

nn ektefelle Rasmus Torgilsson (deceased)

Ola Syse (Torgilsson) (1661 - 1673)

Ola Torgilsson (deceased)

Olav Torgilsson (1711 - 1742)

Per Jaastad (Torgilsson) (deceased)

Rasmus Torgilsson (1612 - d.)

Sjur Jaastad (Torgilsson) (1839 - 1903)

Stein Torgilson Torgilsson (Tørvik) (1603 - d.)

Sven Torgilsson (1485 - 1485)

Torgils Arneson Jaastad (1801 - 1889)

Torgjils Torgilsson (1776 - 1861)

Viking Torgilsson (deceased)

Ørnulf Fiskreke Torgilsson (deceased)