Surnames » Uys » Profiles
Photo
Name

Anna Gesina Henrika Uys (Eksteen), b12c5d4e4 MP (1810 - c.1844)

Christina Johanna Wilhelmina Knox (Uys), a1b1c2d4e3f2 MP (1820 - d.)

Dina Maria Uys (le Roux), a3b1 MP (c.1702 - 1749)

a3 Jean le Roux v. Normandië, Frankryk, word in die Stellenbosse stukke v. 1689 genoem, eienaar v. “Vlakkeland”, Daljosafat † “Welgevallen”, dist. Stellenbosch...

Dina Margaretha Uys (Eksteen), b12c5d4e13 MP (1828 - d.)

Dina Maria Uys, b1c3 MP (1729 - d.)

b1 Dirk Cornelis Leyden, Holland (1698?) x 15.11.1722 Dina le Roux c3 Dina Maria ˜ 27 Nov 1729 Gedoop: Drakenstein 19 Dec 1729 xx Stellenbosch 19.12.1751 Matthys Lourens Rostok

Dirk Cornelis Uys b1 MP (c.1696 - c.1758)

a1 Cornelis Uys Janszoon van Leiden, blykbaar seun van: Jan Uys en Daniella Ryken, van Amsterdam. Sy hertrou as wed. Uys aan die Kaap met Jan Hendrik de Lange. aankoms: voor 1704 met sy vrou Dirkje Mat...

Elizabeth Francina Ooswaldina Uys (Eksteen), b12c8d5e7 MP (1823 - d.)

Francina Geertruida Ooswaldina Uys (Eksteen), b12c5d4e7 MP (1816 - 1855)

Jan Cornelis Uys MP (c.1640 - c.1676)

JR Uys; Uys Familie Register. Die ouers van die stamvader in Suid Afrika was Johannes (Jan, Jean) x Daniela Rijken (ook aangeteken Rijke, Rijkers) van Holland. Daniela was reeds 4.7.1677 in die Kaap to...

Johanna Magrietha Elliot (Uys) MP (1920 - 1990)

Petrus Johannes Uys b1c4d5 MP (1766 - c.1805)

Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/56.1 Testator(s): Petrus Johannes Uys 18 January 1805 J:s Brand Inventaris mitsg:s tauxatie van zodani...

<Private> Wiid (Uys) (deceased)

<Private> Uys (Groenewald) (deceased)

? Uys (deceased)

? Uys (Malan) (deceased)

? Fouche (Uys) (c.1825 - d.)

? Nel (Uys) (deceased)

Aagje Bronk Uys (Immink) (deceased)

Abel Jacobs Uys (deceased)

Abraham Albertus Uys (1908 - 1986)

Abraham John Uys (deceased)

Abrahama Alberta (Alta) Uys, G45d4/b1c5d8e1f6g5h9 (1931 - d.)

Adina Uys (deceased)

Adolf Johannes Uys (b. - 1966)

Adriaan Izak Uÿs (1893 - d.)

Adriaan Floris Johannes (G55) Uys (1855 - 1882)

Adriana Fourie (Uys) (deceased)

Adriana Johanna Wolvaardt (Uys) (c.1916 - 1962)

Albertus Petrus Berhardus Uys (1913 - 1980)

Albertus Louw (Uys) (deceased)

Aletha Catharina (Lettie) Brits (Uys) (deceased)

Aletta Catharina Petronella Uys (Groenewald) (1906 - 1999)

My ouma het baie vertel van haar kinderjare: Hoe hul as kinders (10), baie arm was en dat haar pa in die Uniegeboue se tuin gewerk het en met 'n fiets gery het vanaf Claremont werk toe elke dag. Dat sy...

Aletta Johanna Petronella Uys (Wiehahn) (b. - 1958)

DEPOT VAB SOURCE MHG TYPE LEER SYSTEM 02 REFERENCE 35587

Aletta Theunissina Johanna Uys (1888 - d.)

NG Kerk, Vrede, Orange Free State - Baptismal Register Entry : 37 of 20 January 1889 Aletta Theunissina Johanna Uys Birth : 2 December 1888 Baptised : 20 January 1889 Parents : Michiel Casparis E...

Aletta Theunissina Johanna Uys (deceased)

Aletta Catrina Uys (Spies), b2c6d8e6 (1870 - d.)

Aletta Louisa Margaretha Uys (Wium) (1858 - 1919)

Aletta Johannah Uys (Pretorius) (deceased)

Aletta Catharina Magdalena Uys (van Wyk) (1945 - 1993)

Aletta Catharina Uys (Spies) (deceased)

Aletta Johanna Cecielia Christina Van der Merwe (Uys) (1917 - 2011)

Aletta Marthina Uys (Wolmarans) (b. - 1919)

Aletta Elizabeth Uys (1937 - d.)

Aletta Frederika Uys (c.1906 - d.)

Aletta Jacomina Uys, F (1886 - 1918)

Aletta Jacomina Uys (1843 - 1914)

Aletta Jacomina Uys, E44d2/b1c5d9e6f12 (deceased)

Aletta Jacomina Sophia Uys, E41d2/b1c5d9e3f3 (1839 - d.)

Aletta Johanna Uys (Pretorius), a1b3c1d2e4f4g8h1 (1872 - 1917)

Aletta Johanna Carolina (Alice) (F21d7/) Uys (1905 - 1988)

Aletta Maria (F77d3/b1c5d9e7f1g9) de Jager (Uys) (1884 - d.)

Aletta Sophia Uys (1880 - d.)

Aletta Sophia Uys (1880 - d.)

Aletta Theunissina Johanna Pretorius (Uys) (1852 - 1930)

Alexander Philippus Van der Byl Uys, F-/b1c4d10e8f12 (1863 - d.)

Alida Maria Uys (deceased)

Alida Maria Adendorff (Uys), b1c5d1e8f4 (1841 - 1888)

Alida Maria Potgieter (Uys) (1852 - d.)

Alida Maria Odendaal (Uys E39d1) (deceased)

Alida Maria Uys (Gunther) (deceased)

Alida Maria Uys, E9d4/b1c5d2e4f5 (1831 - d.)

Alida Maria Uys, E25d5/b1c5d8e1f18 (deceased)

Alida Maria Uys, D4d2/b1c5d1e2 (1799 - 1869)

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Uys, A M, vrou van P L Uys (sy h...

Alida Maria Uys (deceased)

Alida Maria Uys, D12d2/b1c5d8e6 (1816 - 1897)

Alida Maria Uys (deceased)

Alida Maria Potgieter (Uys), F6d2/b1c5d2e3f1g4 (1857 - 1929)

Alida Maria Uys (Fourie), b6c1d1e1f3 (1824 - d.)

Alida Maria Potgieter (Uys) (1852 - d.)

Alida Maria Uys (1823 - 1879)

Alida Maria Uys (c.1838 - d.)

Alida Maria Uys, D9d2/9b1c5d3e3 (1815 - 1890)

Alida Maria Uys (deceased)

Alida Maria Uys (c.1849 - d.)

Alida Maria Uys (1816 - 1897)

Alida Maria Uys (deceased)

Alida Maria Uys (c.1823 - 1879)

Alida Maria Uys (1858 - 1889)

Alida Maria Mey (Uys), D5d2/b1c5d2e5 (1802 - d.)

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Uys, A M, vrou van C L Mey (sy h...

Alida Maria `Nonna' Uys, G49d1/b1c5d1e3f2g4h3 (1883 - c.78)

Althea Gertrude Uys (Tidbury) (1914 - 1976)

---------------------------------------------------------------------------------------- Photograph from : Date: 08 Sep 2010 Contributed by: André van Wyk

Andre Uys (deceased)

Andreas Johannes Uys (1793 - 1821)

Andreas Johannes Uys (deceased)

Andreas Johannes Uys (deceased)

Andreas Johannes Uys (deceased)

Andrew Uys (b. - c.1988)

Andries Uys (deceased)

Andries Petrus Uys (deceased)

Andy Uys (deceased)

Angenieta Maria Uys (de Wet), b1c2d5e5f10g8 (1878 - 1929)

Anna Catharina De Clerk (Uys) (deceased)

Anna Christina, Elizabeth Pretorius (Uys) (b. - 1918)

Anna Johanna Uys (de Jager) (deceased)

Anna Elizabeth van der Westhuyzen (Uys) (1855 - 1939)

Anna Uys (Pienaar) (deceased)

Anna Jacoba Gezina Uys (c.1910 - d.)

Anna Susanna Uys (Boshoff) (1886 - 1981)

Anna Sofia Jacobs (Uys) (c.1881 - c.1961)

Anna Uys (Vermaak) (deceased)