Surnames » van Andringa » Profiles
Photo
Name
Photo_silhouette_m_thumb2

-x- van Andringa de Kempenaer (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Aet (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Aeth van Andringa (b. - 1614)

Photo_silhouette_f_thumb2

Aletta Catharina van Andringa de Kempenaer (c.1871 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

Anna van Andringa (b. - c.1540)

V-e Anna van Andringa , overleden n 1540, dochter van Tjaert van Andringa (IV-b) en N.N., ,Aet ?. In 1540 als Anna Harings weduwe met bezit te Camminghaburen. Anna was gehuwd met Haring van Andring...

Photo_silhouette_f_thumb2

Anna van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Anna van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Anna Maria Catharina van Andringa de Kempenaer (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Antje van Andringa (c.1606 - 1685)

Photo_silhouette_m_thumb2

Antoon Anne van Andringa de Kempenaer, jhr.mr. (1777 - 1825)

Photo_silhouette_f_thumb2

Ath van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Ath van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Auck van Andringa (b. - 1624)

Photo_silhouette_f_thumb2

Auck van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Both van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Douwe Poppes van Andringa (c.1604 - 1642)

Photo_silhouette_m_thumb2

Feycke van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Feycke van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Freerck van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gabbe van Andringa (b. - 1562)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gatze van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Geel van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gosse van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gosse van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Gosse Tjaerts van Andringa (b. - c.1581)

Photo_silhouette_m_thumb2

Hanck van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Haring van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Haring van Andringa (b. - 1573)

Photo_silhouette_m_thumb2

Haring van Andringa (c.1505 - 1539)

Photo_silhouette_m_thumb2

Haring van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Haring Haringsdr van Andringa (b. - 1604)

Photo_silhouette_m_thumb2

Hendrik van Andringa de Kempenaer (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Hendrik van Andringa de Kempenaer (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Henriette Francina van Andringa de Kempenaer (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Henriëtte Jacoba van Andringa de Kempenaer (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Henriëtte Jacoba van Andringa de Kempenaer (1775 - 1820)

Photo_silhouette_f_thumb2

Ida van Andringa (1646 - 1672)

Photo_silhouette_f_thumb2

Idscke van Andringa (1643 - 1701)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jarich van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Jel van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Jel Poppes van Andringa (1594 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jelle van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jelle Tincozn van Andringa (b. - 1612)

Photo_silhouette_f_thumb2

Johanna Jacoba van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Johannes van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jorryt van Andringa (b. - 1574)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jorryt van Andringa (b. - 1476)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jorryt van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jorryt van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Jorryt van Andringa (b. - c.1549)

Photo_silhouette_f_thumb2

Josine Imilie van Andringa de Kempenaer (b. - 1870)

Photo_silhouette_m_thumb2

Julius Burmania van Andringa de Kempenaer (1813 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Julius Burmania van Andringa de Kempenaer (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Juw van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Juw van Andringa (b. - 1575)

Photo_silhouette_m_thumb2

Juw van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Juw (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Juw van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Juw Feickes van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Lolck van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Lolck van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Lolck van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Lysbeth van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Martinus van Andringa (1864 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Martinus van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

N.N. van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Oene van Andringa (b. - 1651)

Photo_silhouette_m_thumb2

Oene van Andringa (c.1607 - 1631)

Photo_silhouette_m_thumb2

Oene Poppes van Andringa (c.1595 - c.1608)

Photo_silhouette_m_thumb2

Pieter van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Pieter van Andringa (1647 - c.1720)

Photo_silhouette_m_thumb2

Poppe van Andringa (c.1621 - d.)

Photo_silhouette_m_thumb2

Poppe van Andringa (b. - 1565)

Photo_silhouette_m_thumb2

Poppe van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Poppe Tjallings van Andringa (c.1565 - c.1608)

Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer (1752 - 1813)

Photo_silhouette_m_thumb2

Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Renger van Andringa (1612 - 1671)

Photo_silhouette_m_thumb2

Rienck van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Rienck van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Rienck van Andringa (b. - 1577)

Photo_silhouette_m_thumb2

Rienck van Andringa (b. - 1627)

Photo_silhouette_f_thumb2

Rigtje Johanna van Andringa de Kempenaer (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Saecke van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Sibbel van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Sjoerd van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Sybe van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Syts van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Syts van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_f_thumb2

Sytscke van Andringa (1645 - 1716)

Photo_silhouette_f_thumb2

Teth Poppesdr van Andringa (c.1595 - d.)

Photo_silhouette_f_thumb2

van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Tinco van Andringa (1648 - 1672)

Photo_silhouette_m_thumb2

van Andringa (deceased)

Photo_silhouette_m_thumb2

Tinco van Andringa (b. - 1624)