Surnames » van Duvenvoorde » Profiles
Photo
Name

Adriaan van Duvenvoorde (b. - 1575)

Adriana van Duvenvoorde (b. - 1591)

Adriana van Duvenvoorde (deceased)

Adriana van Duvenvoorde (deceased)

Adriana van Duvenvoorde (c.1510 - 1542)

Aernout van Duvenvoorde (b. - 1610)

Agniese van Duvenvoorde, Vrouwe (1253 - c.1335)

Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345 NH 564 / d.d. 1333 september 28 / Den Haag Graaf Willem III verleent jonkvrouw Agnes van Duivenvoorde een lijftocht van 22 pond Hollands jaarlij...

Aleid van Duvenvoorde (deceased)

Anna van Duvenvoorde (deceased)

Anna van Duvenvoorde (1575 - 1599)

Anna van Duvenvoorde (c.1550 - 1599)

Anthonie van Duvenvoorde, heer van Ten Bossche (deceased)

Anton van Duvenvoorde (deceased)

Arent van Duvenvoorde (b. - 1602)

Arent van Duvenvoorde (b. - 1558)

Arent III, heer van Duvenvoorde (b. - 1386)

historici.nl... ;

Arent VII, heer van Duvenvoorde (1528 - c.1598)

Arent was een van de meest tot de verbeelding sprekende eigenaren van Duivenvoorde. Hij had in 1566 het Smeekschrift der Edelen mede ondertekend en werd naar het buitenland verbannen. Daar sloot hij zi...

Arent II, heer van Duvenvoorde (1300 - 1343)

Arent VI, heer van Duvenvoorde (b. - 1558)

Arent IV, heer van Duvenvoorde (1360 - 1425)

Arnout van Duvenvoorde (deceased)

Badeloch van Duvenvoorde (deceased)

Barbara van Duvenvoorde (c.1545 - 1588)

Catharina van Duvenvoorde (deceased)

Christina van Duvenvoorde (deceased)

Dirck van Duvenvoorde, heer van Duivestein (deceased)

Dirk van Duvenvoorde (b. - 1583)

Dirk van Duvenvoorde , afstammeling van Dirk, de zoon van Arent III; als een der ondertekenaars van het Verbond der Edelen. hij week uit het land, keerde later terug en bekleedde het ambt van baljuw va...

Elburg van Duvenvoorde (b. - 1499)

Floris, heer van Duvenvoorde (1260 - 1301)

Frederik van Duvenvoorde (deceased)

Geertruyd van Duvenvoorde (deceased)

Gijsbert II van Duvenvoorde, heer van Obdam (1540 - 1580)

Gijsbert I van Duvenvoorde, heer van Ten Bossche (1467 - 1510)

Griet van Duvenvoorde (1589 - d.)

Jacob van Duvenvoorde, heer van Obdam (1503 - 1559)

Jacob van Duvenvoorde (deceased)

Jacob van Duvenvoorde, heer van Warmond (1509 - 1577)

Jacoba Maria van Wassenaer van Duvenvoorde (1709 - 1771)

De laatste afstammeling nu der familie van WASSENAER van DUIVENVOORDE, Jacoba Maria, huwde in 1732 Frederik Willem TORCK van ROZENDAAL en bragt alzoo Duivenvoorde in dat geslacht over; diens kleinzoon,...

Jan van Duvenvoorde, Heer (deceased)

Jan van Duvenvoorde (b. - 1600)

Jan van Duvenvoorde (deceased)

Jan van Duvenvoorde (b. - 1580)

Jan III van Duvenvoorde, heer van Veur en Oudaen (1500 - 1550)

Joanna van Duvenvoorde (deceased)

Johan I van Duvenvoorde, heer van Starrenburg (1400 - 1470)

Johan van Duvenvoorde (c.1518 - 1573)

Johan van Wassenaer, heer van Duivenvoorde en Veur (c.1577 - 1645)

Curriculum VITAE opvoeding & opleiding & studie loopbaan & benoemingen & erfopvolgingen & lidmaatschappen erfopvolgingen : heer v.Duivenvoorde ‧ heer v.'t Woud ‧ heer v.Starre...

Machteld van Duvenvoorde (b. - 1349)

Margaretha van Duvenvoorde, Barones (1593 - 1660)

Margaretha van Duvenvoorde (b. - 1601)

Maria van Duvenvoorde (deceased)

Maria van Duvenvoorde (c.1460 - d.)

Maria van Duvenvoorde (deceased)

Maria van Duvenvoorde, vrouwe van Werve en Foreest (b. - 1606)

Maria van Duvenvoorde (1510 - 1560)

Ogier van Duvenvoorde (deceased)

Philippa van Duvenvoorde (deceased)

Theodora van Duvenvoorde (deceased)

Theodora van Duvenvoorde (c.1500 - 1532)

Theodorus van Duvenvoorde (deceased)