Surnames » van Harinxma » Profiles
Photo
Name

Adeline Henriette Wilhelmine van Harinxma thoe Slooten (1898 - 1993)

Adriana Jancke van Harinxma thoe Slooten, barones (1873 - 1954)

Ael van Harinxma (deceased)

Aelcke van Harinxma (1613 - d.)

Agge Aggema van Harinxma (deceased)

Agge Douwes van Harinxma (deceased)

Agge Haringsz.van Harinxma Thoe Heeg Thoe Sneek (c.1357 - 1422)

De ouders van Agge waren Haring Douweszoon (Donia) van Harinxma Donia Thoe Heeg en Jelck van Harinxma Donia Toe Heeg.Zijn echtgenote His Riencksdochter Harinxma Toe Heeg Toe Sneek, geboren van Bockema....

Agge Haringsz van Harinxma Donia (c.1280 - d.)

Albertus van Harinxma thoe Slooten (1930 - 2012)

1969-1977 : Burgemeester DOORN - Utrecht

Albertus van Harinxma thoe Slooten (1765 - 1816)

Albertus v. Harinxma t. Sl. (1872 - 1940)

woont P.C. Hoofdstraat 170, Amsterdam (1940)

Alida Christiana Hanekamp van Harinxma (1859 - 1916)

Anna van Harinxma thoe Slooten (1900 - 1962)

Anna van Harinxma thoe Slooten (1879 - 1943)

Anna van Harinxma (1698 - 1756)

Anna van Harinxma (deceased)

Anna Christina van Harinxma (c.1665 - 1694)

Anna Christina van Harinxma (1634 - 1662)

Auck van Harinxma (1486 - 1542)

Auck van Harinxma (b. - 1521)

Auck Epesdr van Harinxma (deceased)

Bauck Douwesdr van Harinxma (deceased)

Bauck Douwesdr van Harinxma (deceased)

Bauck Hartmansdr van Harinxma (deceased)

Binnert Anne Philip van Harinxma thoe Slooten (1906 - 1991)

1939-1943 : Burgemeester NEDERHORST den BERG - Noord-Holland 194x-1971 : Burgemeester NEDERHORST den BERG - Noord-Holland

Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten, baron (1839 - 1923)

Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten (1893 - d.)

Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten (1893 - 1969)

Bocke van Harinxma (1403 - 1468)

Bocke van Harinxma (b. - 1499)

Catharina van Harinxma (b. - 1501)

Catharina van Harinxma (b. - c.1520)

Catharina Maria van Harinxma thoe Slooten (1809 - 1848)

Catharina Maria van Harinxma thoe Slooten, barones (1877 - 1958)

Clara Feijona van Harinxma thoe Slooten, barones (1874 - 1954)

Clara Feijona van Harinxma thoe Slooten, barones (1878 - d.)

Coert Lembertus baron Harinxma thoe Slooten (1865 - 1927)

Daniel van Ruth Hanekamp van Harinxma (deceased)

Decken van Harinxma thoe IJlst (c.1470 - c.1536)

Dominicus Hartman van Harinxma (1667 - d.)

Dora Emilie van Harinxma (1939 - 1988)

Douwe van Harinxma (deceased)

Douwe van Harinxma (deceased)

Douwe van Harinxma (c.1568 - 1639)

Douwe van Harinxma (1643 - d.)

Douwe van Harinxma thoe Heeg (b. - 1569)

Douwe van Harinxma (deceased)

Douwe van Harinxma (deceased)

Douwe van Harinxma thoe Heeg (c.1355 - 1454)

Douwe Hartman van Harinxma (1718 - 1808)

Douwe Jan Andries van Harinxma thoe Slooten, baron (1869 - 1945)

1898-1903 : Burgemeester HOLTEN - Overijssel 1903-1939 : Burgemeester 's-GRAVELAND - Noord-Holland : Burgemeester ANKEVEEN

Douwe Jan Andries van Harinxma thoe Sloten (1806 - 1879)

Douwe Jan Andries van Harinxma thoe Slooten (1806 - 1839)

Duco Gerrolt van Harinxma (1749 - 1760)

Ebel van Harinxma (deceased)

Ebel van Harinxma (deceased)

Edzart van Harinxma (deceased)

Eeck Haringsdr van Harinxma (deceased)

Eets Douwesdr van Harinxma (c.1387 - c.1476)

Elisabeth Maria van Harinxma (1735 - d.)

Engelbertus Tiberius Haring van Harinxma (1740 - 1795)

Engelina Sophia Hanekamp van Harinxma (1789 - 1819)

Epe van Harinxma (deceased)

Epe Harings Harings van Harinxma (1360 - 1447)

Epe was gehuwd met Jitske van Heemstra. Jitske genoemd te Cornjum als schoonmoeder van Sytze van Martena;ook volgens de kwartieren van Maria van Grombach was zij een Heemstra (graf van Maria te Bee...

Ernst van Harinxma (b. - 1631)

Ernst van Harinxma (1641 - d.)

Ernst Mockema van Harinxma (1648 - 1725)

Grietman van BAARDERADEEL

Fedt van Harinxma (deceased)

Persoonlijke gegevens Fedt Yges Zij is geboren in Longerhouw, Wonseradeel. Zij is overleden na 1578, zij was toen 43 jaar oud. alias : Haersma, Harinxma, Haringsma

Feycke van Harinxma thoe Slooten (deceased)

Feye Haring van Harinxma (1697 - 1779)

Feyo Douwe van Harinxma (1683 - 1688)

Feyo Edzard van Harinxma (1711 - 1741)

Floris van Harinxma (b. - 1702)

Foockel van Harinxma (deceased)

Gaets van Harinxma (deceased)

Gaets Haringsdr van Harinxma (deceased)

Geertruida Juliana Hanekamp van Harinxma (1840 - d.)

Geertruidt van Harinxma (1664 - 1687)

George van Harinxma (1638 - 1666)

Gerlant van Harinxma (deceased)

Gerlant Douwesdr van Harinxma (deceased)

Gerrit van Harinxma (b. - 1500)

Godefrida Petronella van Harinxma (1715 - d.)

Goslick van Harinxma (deceased)

Habel Haringsdr van Harinxma (b. - 1542)

Haring van Harinxma (deceased)

Haring van Harinxma (1712 - 1747)

Haring van Harinxma (deceased)

Haring van Harinxma (b. - 1581)

Haring Douwesz van Harinxma (1323 - 1404)

Geboren rond 1323. Ook geboortejaar 1345 genoemd. Dit is onwaarschijnlijk gezien het geboortejaar 1355 van Douwe. Overleden rond 1402. Volgens het Charterboek tekent in 1398 bij de huldiging van de...

Haring van Harinxma (b. - c.1543)

Haring van Harinxma (1604 - 1669)

Haring van Harinxma (b. - 1532)

Haring Doeingha van Harinxma Donia (1260 - d.)

Haring Lodewijk van Harinxma (1739 - 1760)

Haring Lodewijk van Harinxma (1663 - 1719)

Hartman van Harinxma (b. - c.1583)

Hartman van Harinxma (b. - 1491)

Hen Aggema van Harinxma (deceased)

Hen Haringhsdr van Harinxma (deceased)

afkomstig uit Heeg