Surnames » van Harinxma » Profiles
Photo
Name

- van Harinxma thoe Slooten (deceased)

Adriana Jancke van Harinxma thoe Slooten, barones (1873 - 1954)

Ael van Harinxma (deceased)

Aelcke van Harinxma (1613 - d.)

Agge Aggema van Harinxma (deceased)

Agge Douwes van Harinxma (deceased)

Agge van Harinxma Thoe Heeg Thoe Sneek (c.1357 - 1422)

Albertus v. Harinxma th. Sl. (1930 - 2012)

1969-1977 : Burgemeester DOORN - Utrecht

Albertus van Harinxma thoe Slooten (1765 - 1816)

Albertus v. Harinxma t. Sl. (1872 - 1940)

woont P.C. Hoofdstraat 170, Amsterdam (1940)

Anna van Harinxma (1698 - 1756)

Anna van Harinxma (deceased)

Anna van Harinxma thoe Slooten (1879 - 1943)

Anna van Harinxma thoe Slooten (1900 - 1962)

Anna Christina van Harinxma (1634 - 1662)

Anna Christina van Harinxma (c.1665 - 1694)

Auck van Harinxma (1486 - 1542)

Auck van Harinxma (b. - 1521)

Auck Epesdr van Harinxma (deceased)

Bauck Douwesdr van Harinxma (deceased)

Bauck Douwesdr van Harinxma (deceased)

Bauck Hartmansdr van Harinxma (deceased)

Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten (1839 - 1923)

Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten (deceased)

Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten (1893 - d.)

Bocke van Harinxma (1403 - 1468)

Bocke van Harinxma (b. - 1499)

Catharina van Harinxma (b. - 1501)

Catharina van Harinxma (b. - c.1520)

Catharina Maria van Harinxma thoe Slooten, barones (1877 - 1958)

Catharina Maria van Harinxma thoe Slooten (1809 - 1848)

Clara Feijona (c.1874 - d.)

Clara Feijona van Harinxma thoe Slooten, barones (1874 - 1954)

Clara Feijona van Harinxma thoe Slooten, barones (1878 - d.)

Coert Lembertus baron Harinxma thoe Slooten (1865 - 1927)

Coert Lembertus (c.1866 - d.)

Decken van Harinxma thoe IJlst (c.1470 - c.1536)

Dominicus Hartman van Harinxma (1667 - d.)

Douwe van Harinxma (deceased)

Douwe van Harinxma (deceased)

Douwe van Harinxma (deceased)

Douwe van Harinxma (c.1568 - 1639)

Douwe van Harinxma thoe Heeg (b. - 1569)

Douwe van Harinxma (1643 - d.)

Douwe van Harinxma (deceased)

Douwe van Harinxma thoe Heeg (c.1355 - d.)

Douwe Hartman van Harinxma (1718 - 1808)

Douwe Jan Andries van Harinxma thoe Slooten, baron (1869 - 1945)

Douwe Jan Andries van Harinxma thoe Sloten (1806 - 1879)

Douwe Jan Andries van Harinxma thoe Slooten (1806 - 1839)

Duco Gerrolt van Harinxma (1749 - 1760)

Ebel van Harinxma (deceased)

Ebel van Harinxma (deceased)

Edzart van Harinxma (deceased)

Eeck Haringsdr van Harinxma (deceased)

Eets Douwesdr van Harinxma (c.1387 - c.1476)

Elisabeth Maria van Harinxma (1735 - d.)

Engelbertus Tiberius Haring van Harinxma (1740 - 1795)

Epe van Harinxma (deceased)

Epe Harings van Harinxma (c.1375 - 1447)

Epe was gehuwd met Jitske van Heemstra. Jitske genoemd te Cornjum als schoonmoeder van Sytze van Martena;ook volgens de kwartieren van Maria van Grombach was zij een Heemstra (graf van Maria te Bee...

Ernst van Harinxma (1641 - d.)

Ernst van Harinxma (b. - 1631)

Ernst Mockema van Harinxma (1648 - 1725)

Grietman van BAARDERADEEL

Fedt van Harinxma (deceased)

Persoonlijke gegevens Fedt Yges Zij is geboren in Longerhouw, Wonseradeel. Zij is overleden na 1578, zij was toen 43 jaar oud. alias : Haersma, Harinxma, Haringsma

Feycke van Harinxma thoe Slooten (deceased)

Feye Haring van Harinxma (1697 - 1779)

Feyo Douwe van Harinxma (1683 - 1688)

Feyo Edzard van Harinxma (1711 - 1741)

Floris van Harinxma (b. - 1702)

Foockel van Harinxma (deceased)

Gaets van Harinxma (deceased)

Gaets Haringsdr van Harinxma (deceased)

Geertruidt van Harinxma (1664 - 1687)

George van Harinxma (1638 - 1666)

Gerlant van Harinxma (deceased)

Gerlant Douwesdr van Harinxma (deceased)