Photo
Name

Alberta Jacoba Leemans (Ver Loren van Themaat) (deceased)

Antonia Catharina Ver Loren van Themaat (Laman Trip) (1879 - 1970)

Baroness ("Jonkvrou") Laman Trip

Elise Henriette Adelaide Ver Loren van Themaat (deceased)

Gerard Johan Ver Loren van Themaat (1809 - 1890)

: Advocaat en rechter plvaatsvervanger : Hoogheemraad Grootwaterschap Heicop : Secretaris Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht, : Lid Gedeputeerde Staten van Utrecht--------------------* : ...

Hendrik Boudewijn ver Loren van Themaat (deceased)

Ida Judith Ver Loren van Themaat (deceased)

Joan Philip Ver Loren van Themaat (VerLoren van Themaat) (1840 - 1890)

Johan ver Loren van Themaat (1913 - 1966)

Joan Philip Ver Loren van Themaat (1802 - d.)

Johanna Maria Ver Loren van Themaat (deceased)

Lucretia Catherina Cornenlia Ver Loren van Themaat (1803 - d.)

Maria Cornelia Ver Loren van Themaat (deceased)

Maria Elisabeth Ver Loren van Themaat (c.1877 - 1958)

Pieter Ver Loren van Themaat (deceased)