Surnames » Vesanović » Profiles
Photo
Name

Ana Jakica Vesanović-Dvornik (1831 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 37 ->

Andrija Vesanović-Dvornik (1800 - d.)

iz MK vjenč. pod 15.2.1829 ->

Andrija Nikola Vesanović-Dvornik (1857 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 88 ->

Ante Fabijan Dvornik (1862 - 1914)

iz MK rođ pod rd. br. 4 ->

Ante Frane Vesanović-Dvornik (1846 - d.)

iz Mk rođ. pod r.br. 22 ->

Ante Vesanović-Dvornik (1840 - d.)

iz Mk vjenč pod rd. br. 17 ->

Antiša Vesanović (deceased)

Antonia Vesanović-Dvornik (1876 - 1878)

iz Mk rođ pod rd. br. 5 ->

Bariša Vesanović-Dvornik (deceased)

Bartul Ivan Vesanović-Dvornik (1833 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 46 -> (Blizanac)

Cvita Palmina Treuršić (Dvornik) (1878 - d.)

iz Mk vjenč pod rd. br. 33 -> iz Mk rođ pod rd. br. 34 ->

Dado Vesanović (deceased)

Dinko Vesanović (deceased)

Duje Petar Josip Vesanović-Dvornik (1850 - d.)

iz MK rođ pod rd. br. 22 ->

Duje Vesanović-Dvornik (deceased)

Dujka Vinka Vešanović-Dvornik (1827 - d.)

iz MK rođenih popisa Vesanović-Dvornik Dujka Vickova i Kate Šegvić na str 125 pod rednim brojem 748/25 - > krštena 13.5.1827 -> pod rednim brojem 121 -> Doima Vicenza...

Frane Dvornik (1867 - 1931)

iz MK rođ pod rd. br. 53 -> iz Mk vjenč pod rd. br. 17 ->

Franka Vesanović-Dvornik (1881 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 14 ->

Ivan Mate Vesanović-Dvornik (1843 - d.)

iz MK rođ pod r.br. 44 -> -------------------- iz Mk rođ pod rd. br. 44 -> iz MK vjenč 2 brak sa Vicom Puizina-Tombirini pod rd. br. 16 ->

Ivan Vesanović-Dvornik (deceased)

iz Mk vjenčanih pod 16.1.1813 Napomena : u mk rođ.kod sina Giacomo Pietro je upisan krivi datum njihvog vjenčanja 25.11.1812 (pod tim datumom nema vjenčanja) točan ...

Ivan Vesanović-Dvornik (Dvornik) (deceased)

Ivan Vesanović-Dvornik, detto Duin (1837 - d.)

iz MK vjenč pod rd. br 21 -> Mk vjenč pod rd. br. 21 ->

Ivan Biagio Vesanović-Dvornik (1874 - 1876)

iz Mk rođ pod rd. br. 16 ->

Ivan Vesanović-Dvornik (1823 - d.)

iz Mk vjenč pod rd. br. 4 2 brak ->

Ivan Marin Vesanović-Dvornik (1879 - 1968)

iz Mk rođ pod rd. br. 9 -> iz Mk vjenč pod rd. br. 21 ->

Ivanica Ozretić (Vesanović) (deceased)

Ivanica Marija Dvornik (1829 - d.)

iz MK rođ sa popisa na str. 20 pod rd. br. 33 ->

Ivanica Roje (Vesanović-Dvornik) (1816 - d.)

iz MK vjenč -> 2.5.1835 ->

Ivanica Kaliterna (Dvornik) (1842 - d.)

iz Mk vjenč pod rd. br. 6 ->

Ivo Vesanović (1930 - 2014)

Jakica Ana Vesanović-Dvornik (1825 - d.)

iz Mk rođ sa popisa na tr 36 pod rd. br. 211/39 ->

Jakov Vesanović-Dvornik (c.1840 - d.)

Jakov Petar Vesanović-Dvornik (1830 - d.)

iz MK vjenč. -> pod r.br 4 -> iz Mk rođ pod rd .br. 13 -> MK rođ pod rd. br. 13 ->

Jakov Vesanović-Dvornik (1833 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 47 -> (Blizanac)

Josip Marin Vesanović-Dvornik (1871 - d.)

iz MK rođ pod rd. br 35 -> iz MK vjenč pod rd. br. 9 ->

Jure Ivan Vesanović-Dvornik (1840 - d.)

iz MK rođ. pod r. br. 82 ->

Jure Marko Vesanović-Dvornik (1837 - d.)

iz M rođenih upisan Giorgio Dvornich di Vicenzo e di Catterina Segvich na str 59 pod rednim brojem 41 -> iz MK vjenč pod rd. br. 10 ->

Kata Dvornik (Ivanišević-Kukoč) (deceased)

Kata Dvornik (Šegvić) (1797 - d.)

iz MK vjenčanih Cattarina Segvich di Giacomo udana 30.10.1819 za Vincenzo Vessanovich-Dvornik di Marco iz MK rođenih popisa na str 150

Katarina Šegvić (Vesanović-Dvornik) (1851 - 1928)

iz Mk vjenčanja pod 22.6.1871 -> Mk rođ pod rd. br. 60 ->

Lovre Dvornik (1854 - 1910)

iz MK rođ. pod rd.br. 44 ->

Lucija Roje (Vesanović-Dvornik) (deceased)

Lucija Dvornik (Kuzmić-Bekin) (1835 - 1883)

iz Mk vjenčanih pod rednim brojem 4 udana za Stefano Culich Koze 15.1.1859. u Borgo Lučac iz MK umrlih pod rd. br. 5 -> Mk vjenč pod rd. br. 4 2 brak ->

Manda Dumanić (Vešanović-Dvornik) (deceased)

Manda Ivanica Vesanović-Dvornik (1846 - d.)

iz MK rođ pod rd. br 35 ->

Margarita Čulić (Vesanović-Dvornik) (deceased)

Marija Šubašić (Dvornik) (1799 - d.)

iz Mk vjenč -> 29.12.1825

Marija Dvornik (Šegvić) (1906 - d.)

Marija Zelić (Vesanović-Dvornik) (deceased)

Marija Ferić (Vesanović-Dvornik) (1841 - d.)

iz Mk vjenč pod rd. br. 5 ->

Marija Dvornik (1853 - 1939)

iz MK rođ pod rd. br. 61 ->

Marija Dvornik (r.Vesanović-Dvornik) (1808 - d.)

iz MK vjenč. pod 15.2.1829 ->

Marija Kuzmić (Vesanović-Dvornik) (deceased)

Marija Vesanović-Dvornik (1869 - 1953)

iz MK rođ pod rd. br. 29 ->

Marija Bego (Vesanović-Dvornik) (1842 - d.)

iz MK rođ pod rd. br. 69 -> iz MK vjenč pod rd. br. 6 ->

Marija Domenika Dvornik (1862 - 1924)

iz Mk rođ. pod rd. br. 15 ->

Marija Filomena Vesanović-Dvornik (1870 - 1873)

iz MK rođ pod r. br. 69 ->

Marin Josip Vesanović-Dvornik (1851 - 1900)

iz MK vjenč pod rd. br. 12 -> iz Mk rođ pod rd.br. 7 ->

Marin Josip Dvornik (1849 - d.)

iz Mk eođ pod rd. br 9 ->

Marin Vesanović-Dvornik (1810 - d.)

iz Mk vjenč pod 9.9.1838 1 brak -> iz Mk vjenč pod rd. br. 6 2 brak ->

Mate Vesanović-Dvornik (1869 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 25 ->

Mate Mijo Vesanović-Dvornik (1827 - d.)

iz Mk rođ sa popisa na str 146 po rd.br 825/42 ->

Mate Ante Vesanović-Dvornik (1868 - 1950)

iz MK rođ pod rd. br. 70 -> iz Mk vjenč pod 3 par ->

Mate Vesanović-Dvornik (1842 - d.)

iz MK vjenč pod rd. br 20 ->

Mate Nadale Vesanović-Dvornik (1825 - d.)

iz Mk vjenčanih pod 26 -> iz Mk rođ sa popisa na str 104 pod rd br. 619/ 1 ->

Matija Ana Vesanović-Dvornik (1845 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 10 ->

Matija Vesanović-Dvornik (1868 - 1876)

iz MK rođ pod rd. br. 75 ->

Matija Josepina Vesanović-Dvornik (1867 - 1938)

iz MK rođ pod rd. br. 14 ->

Matija Marino Dvornik (1828 - d.)

iz Mk rođ sa popisa na str 3 pod rd. br.17 ->

Nikoleta Flora Kaliterna (Dvornik) (1879 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 21 -> iz Mk vjenć pod rd. br. 27 ->

Nikolina Brajević (Vesanović-Dvornik) (1878 - d.)

iz mk rođ pod rd. br 5 -> iz Mk vjenč pod rd. br. 35 ->

Olja Vesanović (Lovrinčević) (1920 - 2004)

Paško Vesanović-Dvornik (1839 - d.)

iz MK vjenč pod rd. br. 11 ->

Petar Ivan Dvornik (1826 - d.)

iz MK vjenčanih pod rednim brojem 9 -> iz Mk rođ sa popisa na str 78 pod rd. br. 463 /23 ->

Petar Vesanović-Dvornik (deceased)

Petar Marin Vesanović-Dvornik (1869 - 1870)

iz MK rođ pod rd. br. 21 ->

Stjepan Vesanović-Dvornik (deceased)

Stjepan Vesanović-Dvornik (deceased)

Tadea Dvornich (deceased)

iz MK vjenčanih dana 30.3.1806 je točan datum vjenčanja dok u MK rođenih djece piše krivi datum vjenčanja 20.4.1806, Napomena : u MK vjenčanih nema up...

Tadea Marija Vesanović-Dvornik (1878 - 1878)

iz Mk rođ pod rd. br. 11 ->

Toma Vesanović-Dvornik (1813 - d.)

iz MK vjenč pod rd. br 13 ->

Toma Vesanović-Dvornik (1819 - d.)

iz M vjenčani 3.11.1839 ->

Toma Vesanović-Dvornik (deceased)

Toma Nikola Vesanović-Dvornik (1872 - 1876)

iz MK rođ pod rd. br. 66 ->

Toma Ante Dvornik (1872 - d.)

iz MK rođ pod rd.br. 68 -> iz Mk vjenč pod rd. br. 11 ->

Vicko Vesanović-Dvornik (1877 - 1877)

iz MK rođ pod rd. br. 34 ->

Vinka Kaliterna (Vesanović-Dvornik) (1837 - d.)

iz Mk vjenč pod rd. br. 8 -> iz MK rođ pod rd. br. 38 ->

Vinka Marija Vešanović-Dvornik (1830 - d.)

iz Mk rođ pod rd. br. 41 ->

Vinko Vesanović-Dvornik (deceased)

Šimun Vesanović-Dvornik (1807 - d.)

iz Mk vjenč pod 9.6.1838 ->

Šimun Jakov Vesanović-Dvornik (1871 - 1951)

iz MK rođ pod rd. br. 68 -> iz MK vjenč pod rd. br. 36 ->

Šimun Vesanović-Dvornik (1844 - d.)

iz MK vjenč pod 25.11.1871 ->

Špiro Dvornik (1851 - d.)

iz MK rođ pod rd. br. 65 ->