Surnames » Vušković » Profiles
Photo
Name

? Vušković (Kolimbatore) (deceased)

Aleksandar Vušković (deceased)

Alex Vuskovic Gribbell (deceased)

Andrija Kuprešanin Vušković (c.1680 - d.)

Andrijana Vušković (c.1845 - d.)

Ane Korlaet (Vuskovic) (1863 - d.)

Ane Jakir (Vusković) (1836 - 1919)

Ante Kuprešanin Vušković (1728 - d.)

Antica Vušković (Novaković) (deceased)

Antica Vušković (1727 - d.)

Anton Vusković (1888 - d.)

Antonia Vuskovic Trvdir (deceased)

Antonia Vušković (1794 - d.)

Antonia Vušković (Škarić) (deceased)

Antonjeta Vušković (Dobrić) (1875 - d.)

Antun tomicic vuskovic (deceased)

Umro kao djete od 4-8 godina. Died as child cca 4-8 years old.

Antunija Vušković (Dugandžić) (1870 - d.)

Domenica Vušković Vlašić (Pogliaco) (deceased)

Domina Dinka Vušković (Razmilić) (1854 - 1933)

Dominika Vuskovic (Daghetta) (c.1838 - d.)

Eugenia Prebanda (Vušković) (1898 - d.)

Filipa Vušković (Lučić) (c.1805 - d.)

Francesca Vušković (Vranjican) (1801 - d.)

Francesco Vušković (c.1799 - 1832)

Frane Vušković (1886 - 1887)

Frane Vušković (1832 - 1910)

Franka Kuprešanin Vušković (Grgičević) (c.1690 - d.)

Giorgio Vušković (Vusković) (c.1762 - 1826)

Giudo Vušković (1896 - d.)

Grgo Vuskovic (deceased)

Ivan Juan Tomičić Vusković (1894 - 1968)

Ivan Vušković (1880 - 1881)

Ivan Vušković (1874 - d.)

Ivan Vušković (c.1800 - d.)

Ivan Vusković (c.1854 - 1865)

Jakov Vušković (c.1697 - d.)

Jela Medin (Vušković) (b. - 1917)

Jerka Pezzi (Vušković) (deceased)

Josica Bepina Dobronic (Tomicic Vuskovic) (1903 - d.)

Josip Vušković (1888 - 1965)

Karlo Vusković (c.1860 - d.)

Katarina Vušković (?) (c.1702 - d.)

Katarina Redovniković (Vušković d.Remetaš) (deceased)

Kate Vusković (Reić) (deceased)

Katica Vušković (Vuković) (deceased)

Kruno Vušković (1900 - d.)

Lina Vušković (1898 - d.)

Linita Vušković (deceased)

Lovro Lorenzo Tomicic Vuskovic (1904 - 1990)

Luce Vusković (Juričević) (1895 - d.)

Luigi Vušković (1858 - d.)

Luka Vušković (1825 - d.)

Lukra Vuskovic Petrinovic (1824 - d.)

Lunazio Vušković (Vušković Vlašić) (1848 - d.)

Mande Dugaš (Kuprešanin Vušković) (c.1710 - d.)

Mara Vitaic Vuskovic (1850 - d.)

Margarita Vušković (1857 - d.)

Margarita Vuskovic Zuvic (deceased)

Marija Vušković (Paparella) (1862 - d.)

Marija Vusković (Papalin) (deceased)

Marija Vincenza Slovinić (Vušković) (1828 - d.)

Marija Bettiza (Vušković) (1896 - d.)

Marija Ana Nadalina Vušković (1831 - d.)

Marijan Vušković (c.1770 - d.)

Marin Vušković (1829 - 1829)

Marko Vušković Vlašić (deceased)

Marko Vušković (1877 - 1960)

Marko Vušković prvi je hrvatski pjevač europskog formata koji je hrvatsku opernu reprodukciju doveo do vrhunaca glazbeno-scenske umjetnosti. Njegova divovska umjetnička li&#...

Matija Ivana Vušković (1830 - d.)

Matilde Vušković (1896 - 1945)

Mery Vuskovic Gribbell (deceased)

Natalija Vušković (Polistina) (1880 - d.)

Natalio (Nade) Vuskovic Trvdir (deceased)

Nicolás Vuskovic Zuvic (deceased)

Nikola Vušković (1848 - d.)

Nikola Tomičić Vusković (1888 - 1975)

Nikola Vušković (1885 - 1885)

Nikola Kuprešanin Vušković (c.1650 - d.)

Nikola Vuskovic (deceased)

Olga Pavlinović (Vušković) (1902 - 1945)

Pablo Vuskovic Zuvic (deceased)

Paula Vušković (1834 - d.)

Pedro Vuskovic Bravo (deceased)

Pepito Vušković (deceased)

Petar Vušković (1893 - d.)

rene vuskovic (deceased)

Roko Vuskovic (1858 - d.)

Sergio Vuskovic Gribbell (deceased)

Smiljka De Michieli Vitturi (Vusković / Vuscovich) (deceased)

Sretna Vušković (Marušić) (deceased)

Stipan Vuskovic (c.1833 - d.)

Vanja Mimica (Vušković) (1944 - 2014)

Vica Vicenza Vinka Vusković Petrinović (1862 - 1943)

Vica Kragić (Vušković) (deceased)

Vice Papić (Vušković) (1911 - 2002)

Vicko Vušković (1852 - 1935)

Viktor Vusković (deceased)

vinka tomicic de beovic (1900 - d.)

Vinko Vušković (1896 - d.)

Vinko Vušković (deceased)

Vinko Vincente Tomicic Vuskovic (1898 - 1971)