Surnames » Wartena » Profiles
Photo
Name

Adriana Christina Wartena (1908 - 1991)

Adriana Christina Wartena (1908 - 1991)

Akke Tillema (Wartena) (1917 - c.1981)

Akke Aukes Wartena (c.1814 - d.)

Alida Henriette Boswijk (Wartena) (1877 - 1965)

Antje Wartena (Evertsa) (deceased)

Antje Yskes Wartena (1735 - 1781)

Antje Wybrens Wartena (deceased)

Auke Ruurds Wartena (deceased)

Auke Ruurdsz. Wartena (1775 - 1839)

Berend Wartena (1929 - c.2001)

Bouwe Wartena (1885 - 1975)

Christina Catharina Wartena (van Wering) (1907 - 1981)

Claas Thomasz, Wartena (1648 - c.1696)

Cornelia Wartena (Krijnen) (1900 - d.)

Dora M Wartena (deceased)

Froukje Wartena (1855 - 1933)

Gaatske Jans van keimpema (van Wartena) (1670 - d.)

Gerardina Margaretha Wartena (Raadman) (1882 - 1977)

Gerben Joukes Wartena (1904 - 1992)

Gerben Wartena (deceased)

Hendrica Faber (Wartena) (c.1820 - d.)

Herre Ruurds Wartena (1865 - 1947)

Herre Aukesz. Wartena (1800 - 1886)

Herre Aukes Wartena had een uitgesproken aanleg voor het doktersambt, en wilde graag hiervoor studeren. Maar zijn (vermogende) ouders beletten dit omdat ze hem DG predikant wilden laten worden. Hij ves...

Irene Wartena (Phillips) (c.1903 - 1955)

Jan Wartena (1921 - 1993)

Janke (Ypes) Leutscher (Wartena) (1901 - d.)

Jantje Wartena (Kerkstra) (1922 - 1995)

Jantje Pieters Wartena (van den Berg) (1871 - 1918)

Jantje Gerbens Wartena (c.1811 - d.)

Jitske Wartena (1896 - 1986)

Bij huwelijk zonder beroep, wonende te Wartena.

Jouke Gerbens Wartena (1878 - 1960)

Joukje Wever (Wartena) (deceased)

Klaasje Wartena (deceased)

Maaike Idzes Wartena (Groenhout) (1870 - 1934)

Minke Meihuizen (Wartena) (deceased)

Nienke Wartena (van der Veer) (1893 - 1994)

Petronella Catherina Wartena (van der Ploeg) (deceased)

Piet Wartena (1925 - 2011)

Raymond Wartena (deceased)

ruurd wartena (deceased)

Ruurd Wartena (1845 - 1911)

Ruurd Herre (Ypes) Wartena (1899 - d.)

Ruurd Wartena (1908 - 2002)

Ruurd Gerbens Wartena (1871 - d.)

Ruurd Herresz. Wartena (1842 - 1882)

Ruurd Wybrensz Wartena (1747 - 1805)

Siebrigje Jorritsma-Wartena (1919 - 2007)

Sientje Wartena (1888 - d.)

sietske/ zus Wartena (c.1923 - c.1985)

Sjoerd Wartena (1898 - 1990)

Sjoerd Wartena (1876 - 1945)

Sjoerd Wartena (b. - 2010)

Sjoerd Wartena (1876 - 1945)

Sjoerd Clazesz Wartena (1675 - 1738)

Stien Wartena (grandia) (1926 - 2002)

Suster Abes Wartena (deceased)

Taeke Baukes Wartena Wartena (b. - 1719)

Thomas Clazesz. Wartena (c.1606 - c.1673)

Tiets Wartena (1920 - 2008)

Tjitske Yskes Wartena (1739 - 1783)

Trijntje (Ypes) van Dijk (Wartena) (1904 - 1928)

Trijntje Bouwes Wartena (van der Meulen) (1843 - 1912)

<private> Wartena

Udo Wartena (deceased)

Wiebren Wiegers Wartena (1904 - 1961)

Wiebren Wartena (1886 - c.1959)

Wybren Cornelis Wartena (1830 - 1915)

Wybren Sjoerdsz. Wartena (c.1715 - c.1778)

Ype Ruurdsz. Wartena (1873 - c.1933)

Meesterbakker. Uitvinder van de chocoladepasta.

Ysk Sjoerds Wartena (1715 - 1805)