Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 5,000 genealogy profiles with the Schultz surname on Geni. Join now to find your relatives.

Schultz Genealogy and Schultz Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all

Profiles

About the Schultz surname

Schultz kommer fra "Schultheiß", og igjen fra gammel høytysk som "sculdheizo". Det er en tittel, omtrent som en fogd. Oppgaven for en "schulze" var å kreve inn skatt til herren. Senere ble tittelen gjeldene som en slags "ordfører" for en landsby.

I kantonen Luzern i Sveits, var tittelen Schultheiss i bruk helt frem til 2007.

Navnet var og er i forskjellige former, svært vanlig i tyskspråklige land og regioner