Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 64 genealogy profiles with the Stette surname on Geni. Join now to find your relatives.

Stette Genealogy and Stette Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all 64

Profiles

About the Stette surname

Stette - gård i Skodje, Møre og Romsdal

52. Stette. Udt. ste2tte. -- Stette DN. II 776, 1516 NRJ. II 99. Stete 1603. Stette 1617. 1666. 1723.

Saavidt vides, enestaaende Navn. Det er maaske beslægtet med det af Ross fra Vestlandet anførte Stett m., en steil og noget høi Levning af en vandret Masse, høiere end Pall. Som Stedsnavn kunde det da formodes at betegne en Terrasse, en Flade med brat Affald, altsaa i Betydning omtr. faldende sammen med Stedja. Jfr. ndf. under "Forsvundne Navne".