Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
There are already 1 user and 152 genealogy profiles with the Vuković surname on Geni. Explore Vuković genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Vuković Genealogy and Vuković Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Share

view all 152

Profiles

About the Vuković surname

Postoje brojne nesrodne rodovske zajednice istog prezimena rasprostranjene na cijelom području Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srbije. Ima ih mnogo u austrijskom Gradišću, kamo su se iselili tijekom turskih opasnosti. Vukovići žive i u Makarskoj, oko Sinja, Drniša, Imotskog, Knina i Slunja. U Imotskoj krajini njihovo stanište bilo je Vukov Dolac, pa otuda i kasniji pridjevak »od Vučiji-dola«. Prezime se prvi puta spominje 1129. u darovnici zadarskog biskupa.

Vukovići su gotovo u potpunosti Hrvati, većim dijelom iz okolice Slunja, a prema nekim izvorima iz okolice Brinja. Rijetko su i Srbi (okolica Vrlike), te Crnogorci. Razmjerno najviše Vukovića u proteklih sto godina rođeno je u Saborskom kraj Slunja, gdje se svaki peti stanovnik prezivao Vuković. U Hrvatskoj danas živi oko jedanaest tisuća Vukovića u oko četiri tisuće domaćinstava (9. prezime prema brojnosti). Vukovići su prisutni u svim hrvatskim županijama, u ukupno 360 općina i 827 naselja, pretežito u urbanim sredinama (58%). Danas ih najviše živi u Zagrebu (1300), Splitu (500), Babinoj Gredi kraj Županje (350), Karlovcu (300) i u Rijeci (250).

U Ogulinsko-modruškoj udolini rodovska zajednica Vukovića pojavljuje se u 16. stoljeću. Tu se prvi put spominje u ispravi kneza Vuka Krste Frankopana iz 1630. građanin Bartol Vuković.

Ova rodovska zajednica tijekom velikih naseljavanja od 1689. naseljava brinjski kraj (Mali Kut, Lipice, Brinje, Jezerane, Stajnica), Kordun: Drežničko Selište, Gornji Lađevac, Smoljanac) i Saborsko. U Selište kod Drežnika (općina Rakovica) naseljavaju Vukovići iz brinjskog kraja, vjerojatno iz Stajnice, koji imaju dodatno prezime Murković, a ovo prezime je nosio jedan od podmaršala u miru cara Franje Josipa, Ivan Vuković-Murković. Njegov se djed Nikola Murković doselio iz Stajnice u Rakovicu kod Slunja.

Plemstvo s pravom na nošenje grba dobio je od kralja Ferdinanda III., 21. studenoga 1646. godine Ivan Vuković i njegova braća: Juraj, Petar i Mihael, te njihova sestra Magdalena i ujak Marko.

Potvrdu o dodijeli plemstva i grba dobio je Vladimir Vuković od cara Ferdinanda II. Habsburškog zbog vojničkih zasluga i revnosti u vršenju vojničke službe. Dobio je visoki vojnički čin, nasljedno plemstvo i grb, te mač ukrašen s tri draga kamena.

Potvrdu o dodjeli plemstva i grba dobio je i Vladimir Vuković od cara Ferdinanda II. Habsburškog zbog vojničkih zasluga i revnosti u vršenju vojničke službe. Unaprijeđen je u visoki vojnički čin, promaknut u nasljednog plemića s pravom na nošenje grba, te je tom prigodom dobio i mač ukrašen s tri draga kamena.

Nakon oslobođenja Hrvatske od Turaka u 18. st. Vukovića je bilo najviše u Jezeranama, a nosili su pridjevak »Podkapelski«. Zbog pristajanja jednog člana plemićke obitelji Vuković uz Lajossa Kossutha i Mađarsku revoluciju 1848. godine, bečki dvor je oduzeo Vukovićima plemstvo, koje im je ipak 1887. god. vraćeno, ali kao mađarsko, a ne austrijsko plemstvo. Obitelj Vuković davala je Carevini, a od 1867. Austro-Ugarskoj Monarhiji, vojnike, od kojih su njih nekoliko nosili visoke vojničke činove. Članovi obitelji Vukovića služili su kao časnici u mnogim vojnim posadama diljem Gacke, Like, Krbave i Primorja.

Obitelj Vuković davala je austrijskoj Carevini, a od 1867. Austro-ugarskoj Monarhiji vojnike, od kojih su njih nekoliko nosili visoke vojničke činove. Najpoznatiji je admiral Janko Vuković-Podkapelski, rođen 1871. godine u Jezeranama. Detaljnije vidi pod najpoznatijim pojedincima iz roda.

Vukovići su naselili tijekom naseljavanja Like i Krbave u Podlapac, Budak i Mušaluk.