Litt om Henrik Hedström og Margrete Johansdotter Tornbergs etterslekt i Finnmark.

Started by Kristian Fors on Monday, September 5, 2011

Participants:

9/5/2011 at 10:41 AM

I kirkeregnskapene for Øvertorneå står det 28. oct. 1714 "Henrick Hansson Packer leverat for brudekronan 6 dl. item for Kyrckian 2.dl."
Borger Henrik Hedström og Margareta Tornberg fikk to barn som er innført i kirkeboken for Øvertorneå, Johan f. 16.sept. 1718, og Christina f. 8. mai 1720. De kan også ha fått ett eller to barn før kirkeboken begynner i 1718, og de får vel tre barn i Torneå stad.
Et barn som er død 24. juli 1721. Erich f. 14. aug. 1723, og Hans f. 19 juli 1726.
Rundt 1740 kommer Henrik Hansson Hedström (Packar) og Margrethe Johansdotter Tornberg til Alta. Det er mulig han hadde fått i oppdrag av amtmann Kieldsen å bygge den nye amtsmannsboligen for Finnmark som ble kalt Altagaard.
Henrik Hedström var en erfaren byggmester. Han hadde jo bygget rådhuset i Torneå stad.
Etter Altagaard var bygget fikk Henrik stilling som sagmester ved den nye sagen ved Porselven.
Johan Henriksson blir gift 1749 i Alta med Regina Clausdatter. Da deres første barn Henrik blir døpt i 1749, er Johans mor Margareta Johansdatter blandt fadderne.
Johan og Regina flytter til Hammerfest sogn.
20. nov 1782 er det skifte etter Johannes Henriksen: Enke Regina Clausdatter og tre barn: Margrete 20 år, Anna 17 år, Inger 14 år.
Henrik Henriksen er formynder. Kanskje er det Johans bror.
Olof Olofsson Caulinranda og Xtina Hindersdotter Hapakyla ble gift 11.feb. 1746. De fikk en datter, Eva 18. april 1746. Kort tid etter det reiste de til Alta.
Olof Olofsson ble Henriks hjelpemann og overtok sagmester stillingen 1761. Henrik Hansen Hedström døde 1767 89 år gl.
Dom 6. post Trin. 1775 står det i Talvik kirkebok: "Jordsatt enke Margrete Johansdatter Torber gl. 101 aar. Hun skal være en præst datter af Sverig, ved navn Johan Torber"
Alderen ved død, er som vanlig noe tilfeldig.
Mitdfaste søndag 1772: Holdt ligtale over Ole Olsen gl. 49 aar. Det er skifte etter ham 8. des 1772. Det er en sønn og fem døtre: 1) Johannes Olsen 25 år, 2) Eva gift med Niels Erichsen 3) Margrethe 20 år, 4) Kirsten 16 år, 5) Anna 11 år, og Berit 7 år.
1) Eva Olsdatter f. 1746 gift 1667, død i barsel 1774. Ved skiftet etter Niels Erichen 3. okt. 1788, har Eva Olsdatter et barn etter seg. Ole Nielsen f. 1768. Eli f. 1771 er død.
2) Johannes Olsen f. 1749, gift 1772 med Sophia Thomasdatter. Han ble sagmester etter faren, men døde 1781. Skifte etter ham 3. des. 1781. Han hadde tre barn: Kirsten 8 år, Aleth 6 år, Margareta 2 år.
3) Margrethe Olsdatter gift 1776 med Lars Larsen. Han omkom på sjøen i okt. 1786. I skiftet etter ham 17 april 1787 er det tre barn: Karen 10 år, Kirsten 8 år og Eva 2 år.
Eva må trolig være død før den store folketellingen 1801. Det ser ut som Kirsten ikke hadde barn. Karen Larsdatter ble gift 1803 med Per Olsen Fors og har stor etterslekt.
4) Kirsten Olsdatter gift 1775 med Henrik Nilsen Rous. I Sjeleregisteret 1800 som har en mye riktigere henvisning til alder enn ft. 1801 er Henrik 52 år, f. 1748, Kirsten 44 år, f. 1755. I ft. 1801 er alderen svært missvisende, der er Henrik 55 år og Kirsten 55 år. De hadde i 1801 fire barn: Niels Henriksen 24 år, Kirsten 21 år, Margrete 15 år, og Berit 7 år.
5) Anna Olsdatter f. 1761 gift 1783 med Thomas Thomassen. De bodde på Årøya i Altafjorden. Hennes mor Kirsten Henriksdatter Hedström dør der i 1795.
I ft. 1801 hadde de fem barn: Kirsten 16 år, Thomas 14 år, Aleth 11 år, Ole 8 år, Mathias 3 år.
Berit Olsdatter f. 1765, gift 1785 med Mikkel Simonsen i Alta. I ft. 1801 hadde de fire barn: Simen 14 år, Ole 11 år, Johannes 9 år, Mikkel 2 år.
Forøvrig er kirkebøker skiftebøker og folketellinger lagt ut på internett.

Mvh.
Kristian

Create a free account or login to participate in this discussion