משפחת רעדליך

Started by משה פבלוב on Sunday, September 11, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

Related Projects:

9/11/2011 at 2:09 AM

לארץ ישראל הגיע רב חיים אברהם רעדליך זצ"ל כנראה נכד לחיים אברהם ממיקאליוב זצ"ל שהיה חותנו לר,מאיר פרימישלן. הוא קנה בית שהוא בית כנסת רעדליך בגבעת שאול בירושלים. הוא נפטר בשנת תרצ"ו והיה לו שני בנים שנסעו לארה"ב מאיר ושלמה. האם מישהו מכיר את הצאצאים של הרב רעדליך?

Create a free account or login to participate in this discussion