Sommerfeltz,

Started by Inga Linnea Johansson on Monday, September 12, 2011

Participants:

Profiles Mentioned:

9/12/2011 at 6:17 AM

Här är någon som har forskat i rullorna från tiden som trumslagare, förlagd i Blekinge, till den sista rullan som båhuslänsk dragonofficer ett halvsekel senare. jag har där bara hittat ett (1) ställe där han omnämns som Anders Baltzar af Sommerfeltz. Och det är vid generalmönstringen vid Dagstorp i Skåne den 15/9 1677, två månader efter slaget vid Landskrona.

Efter det slaget, där många stupat, var det naturligtvis stora 'ommöbleringar' i rullorna. Och för dem som fått en ny placering noteras på det gamla stället vart de flyttat, och på det nya varifrån de kommer - precis som det brukar vara i militärrullorna.

Anders hade sedan trumslagartiden tillhört Caspar Goes kompani. Där återfinns han också som fänrik i denna rulla, med noteringen "förbytt till överstelöjtnantens kompani". Och i överstelöjtnant Petter Weinholtz kompani återfinns fänrik Anders Baltzar af Sommerfeltz, utan notering om att han flyttats dit från ett annat kompani.

Nu hör det emellertid till saken att Caspar Goes stupade vid Landskrona, och när rullan upprättas två månader senare har kompaniet fått en ny chef. Så här säger rullan om Caspar Goes: "Blev på slaget vid Landskrona, i stället kapten Peter Johan von Sommerfelt."

Anders flyttades alltså inte till Weinholtz kompani från Goes dito, utan från - Sommerfelts! Och s skrevs förr som z efter t = 'Sommerfeltz'.

Det enda ställe som jag hittat där Anders Baltzar står som Anders Baltzar af Sommerfeltz, är alltså där det borde anges varifrån han flyttats, d.v.s. från Sommerfelts kompani. Ordet kompani saknas, men det kan rimligen inte betyda något annat än just detta, särskilt som han i Goes/Sommerfelts kompani i samma rulla står som bara Anders Baltzar. Sommerfelt(z) är alltså inte Anders namn, utan hans förre kompanichefs!

I de första rullorna, när han var trumslagare och sedan korpral, kallas han f.ö. Anders Baltzarsson. Det är först när han blir officer han i fortsättningen bara kallas Baltzar.

Detta tycker jag låter bra!? i dom papper jag har tittat heter enbart Baltzar.Vad tror ni om detta ????!!!

mvh/ Inga Johansson

Create a free account or login to participate in this discussion